Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Dit vand

Dit vand

Find informationer om dit vandværk og kvaliteten af dit drikkevand.

Dit drikkevand er vigtigt

Find ud af, hvor dit vand kommer fra og tjek dit vand.

Se vandværkers forsyningsområder og forsyningsoplande

Forsyningsområdet er det område, hvor vandværket i dag forsyner ejendomme med drikkevand. Forsyningsoplandet er det område, hvor vi forventer, at vandværket på sigt skal forsyne øvrige ejendomme med vand.

Se det interaktive kort over forsyningsområder og forsyningsoplande i Aalborg Kommune

Tjek vandkvalitet

Har du spørgsmål til dit vands kvalitet, kan du kontakte dit vandværk. 

Se de almene vandværkers og de ikke almene vandværkers drikkevandsanalyser på GEUS' hjemmeside

Ved vandkvalitetsproblemer

Hvis du har mistanke om, at dit drikkevand er forurenet, skal du kontakte dit vandværk. 

Hvis drikkevandet er forurenet og udgør sundhedsrisiko, bliver du informeret af dit vandværk, om hvordan du skal forholde dig. Et beredskab vil arbejde for at løse problemet så hurtigt som muligt.

Se kogevejledning ved forurenet vand

Hvis du vil vide mere

Vandforsyningsplanen sikrer blandt andet, at vandforsyningen passer til aktuelt og fremtidigt vandbehov, så alle kan blive forsynet med rent vand.

Se den eksisterende vandforsyningsplan for 2021-2032

 

Ejere af egne vandforsyningsanlæg, der ikke anvendes til offentlige eller kommercielle formål som udlejning, dagpleje eller fødevarevirksomhed

Vandforsyningsanlæg, som kun forsyner din egen husstand er ikke underlagt obligatorisk kontrol. Vi anbefaler dog, at du laver regelmæssig kontrol af vandet minimum hvert 5. år, jævnfør gældende drikkevandsbekendtgørelse. Hvis der i analysen er overskridelser, hvor vandet bliver bedømt til at være sundhedsfarligt efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed, er Aalborg Kommune forpligtet til at beslutte, hvad der bør gøres. 

Kontrol af boringens tilstand

Vi anbefaler, at du som ejer af en husholdningsboring holder øje med boringens tilstand. 

I vejledningen til ejere med egen husholdningsboring kan du blandt andet finde oplysninger om:

  • anbefalinger i forhold til analyse af boringens vandkvalitet
  • hvad du gør, hvis der bliver påvist bakterier, nitrat og pesticider i boringen
  • hvad du bør gøre ved ønske om køb af ejendom med egen husholdningsboring
  • orientering om nitrat og eksempler på årsager til mulige bakterielle forureninger af et vandforsyningsanlæg.
Modtag "skema til kontrol af boringens tilstand" eller "vejledning til ejere med egen husholdningsboring" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Indvindingstilladelse

Hvis du vil indvinde grund- og overfladevand, skal du først have en tilladelse fra os. Hvis du ønsker at udføre væsentlige udbedringer eller ændringer på eksisterende vandindvindingsanlæg, skal du også søge tilladelse hos os. Ved renovering af boring eller anden type ansøgning kan du kontakte os for nærmere information.

Søg vandindvindingstilladelse

Ubenyttede brønde og boringer bør du sløjfe, da de udgør en risiko for forurening af grundvandet.

Se, hvad du skal huske:

  1. En autoriseret brøndborer med et A-bevis skal udføre sløjfning. Autoriserede brøndborere med A-bevis kan du finde på GEUS' hjemmeside (søg efter "A-bevis").
  2. Anmeld sløjfning til Aalborg Kommune 14 dage inden sløjfning.
  3. Få brøndboreren til at indberette sløjfning til GEUS.

Find autoriseret brøndborer med A-bevis på GEUS' hjemmeside

Indberet sløfning af brønde og boringer via GEUS' hjemmeside

For en privat bolig er det frivilligt, om vand- og spildevandsafgift til staten afregnes efter fast eller målt forbrug.

Modtag "regulativ for opsætning af vandmålere" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere