Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Vandforsyningsplan og indsatsplaner

Vandforsyningsplan og indsatsplaner

Vandforsyningsplan

Med vandforsyningsplanen varetager vi den langsigtede planlægning af vandforsyningsstrukturen. Vandforsyningsplanen udgør grundlaget for kommunens administration på området. Den sætter rammerne for projekter til udvikling og forbedring af vandforsyningen.

Se vandforsyningsplan for 2021-2032

Vandværkerne har alle et forsyningsområde og et forsyningsopland. Forsyningsområdet er det område, hvor vandværket i dag forsyner ejendomme med drikkevand. Forsyningsoplandet er det område, hvor vi forventer, at vandværket på sigt skal forsyne øvrige ejendomme med vand.

Se kort over vandværkernes forsyningsområder og -oplande


Indsatsplaner

Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse beskriver, hvordan vi kan afværge eksisterende og mulige forureningstrusler for grundvandet. Indsatsplaner skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. Planerne beskriver derfor, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Find de gældende indsatsplaner og se hvilke, der er under udarbejdelse.


Hals

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hals omfatter hele OSD 1469. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 19. juni 2017.

Se indsatsplan for Hals


Hammer Bakker og Tylstrup

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup omfatter hele OSD 1475 blandt andet Tylstrup, Vodskov og Vestbjerg. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 27. maj 2019.

Se indsatsplan for Hammer Bakker og Tylstrup

Indsatsplan for Horsens-Langholt Vandværk

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup vedtaget af Nordjyllands Amt den 5. december 2006 gælder stadig for Horsens-Langholt Vandværk. Den resterende del af indsatsplanen er aflyst.

Modtag "indsatsplan for Horsens-Langholt Vandværk" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50


Hvorup

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hvorup omfatter hele OSD 1476 blandt andet Hvorup og Lindholm. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 27. maj 2019.

Se indsatsplan for Hvorup


Kongerslev

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Kongerslev omfatter hele OSD 1452. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 9. maj 2022.

I den digitale plan kan du på kortet "Hvad gælder for mig?" klikke på de arealer, du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Se indsatsplan for Kongerslev


Nibe

Vi forventer, at der udarbejdes en indsatsplan, der omfatter OSD 1429 og 1442 i 2023-2024.


Vadum

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Vadum omfatter hele OSD 1472 blandt andet Vadum, Torpet og Vejlen. Indsatsplanen er vedtaget af Nordjyllands Amt den 7. november 2006.

Modtag "indsatsplan for Vadum" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50


Aalborg Sydvest

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydvest omfatter hele OSD 1432. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 25. september 2017.

I den digitale plan kan du på kortet "Hvad gælder for mig?" klikke på de arealer, du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Se indsatsplan for Aalborg Sydvest


Aalborg Sydøst

Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst omfatter hele OSD 1435 med undtagelse af de to vandværker Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase. For de 2 sidstnævnte er der vedtaget et tillæg. Indsatsplanen for Aalborg Sydøst er vedtaget af Aalborg Kommune den 8. juni 2015.

Du mulighed for at søge på din adresse, og se hvordan arealerne er placeret i forhold til de sårbare nærzoner. De sårbare nærzoner dækker de arealer, der skal sikres ved dyrkningsdeklarationer.

Se, hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen på GIS-kortet

Modtag "indsatsplan for Aalborg Sydøst" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50

Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst (Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup vandværk, Kochs Vase).

Udover den samlede indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst er der den 19. juni 2017 vedtaget et tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst, som gælder for de to kildepladser Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase.

I den digitale plan kan du på kortet "Hvad gælder for mig?" klikke på de arealer, du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Se tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang