Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Kogevejledning ved bakterieforurenet vand

Kogevejledning ved bakterieforurenet vand

Anbefaling for anvendelse af bakterieforurenet drikkevand

Forsyningen til sygehuse, tandlægeklinikker, institutioner og lignende må vurderes af Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægen) i hvert enkelt tilfælde. Løsningen afhænger af forureningens karakter og de reelle muligheder for forsyning fra nødforsyninger eller tankvogne.

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 °C i 1 minut. Vandet skal således "spilkoge", hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes.

Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til minimum 80 °C

Nedenfor er angivet eksempler på, hvilke situationer man kan bruge forurenet vand i, selv om der er givet kogeanbefalinger. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.


Madlavning

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti og lignende (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt med videre til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.

Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.


Personlig hygiejne

Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser og lignende kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.


Opvask

Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).


Tøjvask

Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.


Rengøring

Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lignende, men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, skabe eller lignende, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug.


Vanding

Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.


Løbeseddel til omdeling

Løbeseddel - kogeanbefaling

Drikkevandet fra XX Vandværk er forurenet med E.coli/coliforme bakterier/kim og kan derfor være sundhedsfarligt.

Det forurenede vand skal derfor koges, inden det drikkes.

Vandet skal ”spilkoge” i 2 minutter. Ved brug af elkedel skal vandet koges 2 gange med 2-5 minutters mellemrum.

Kogning af drikkevandet skal ske, indtil forbrugerne får besked om, at forureningen er ophørt.

Oplysning sker gennem løbesedler.

Vandværket har den dato udtaget nye analyser for at lokalisere forureningen.

Det tager cirka 4 dage at gennemføre analyserne.


XX Vandværk

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang