Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Sygdom og orlov Sygemeldt

Jeg er blevet syg og kan ikke arbejde

Du skal melde dig syg, hvis du er ledig, i job eller er selvstændig. Hvis du er syg, kan du søge om sygedagpenge.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Sygedagpengehuset. Se info nedenunder

Hvad skal jeg gøre, når jeg er blevet syg?

Sygemeld dig

Du skal sygemelde dig, så snart du bliver syg. 

Hvor du skal sygemelde dig, afhænger af, om du er i job, er ledig eller er selvstændig.

 • Jeg er i job - sygemeld dig ved din arbejdsgiver
 • Jeg er ledig - sygemeld dig ved din a-kasse
 • Jeg er selvstændig - sygemeld dig på virk.dk

Sygemeld dig

Du skal sygemelde dig, så snart du bliver syg. 

Hvor du skal sygemelde dig, afhænger af, om du er i job, er ledig eller er selvstændig.

 • Jeg er i job - sygemeld dig ved din arbejdsgiver
 • Jeg er ledig - sygemeld dig ved din a-kasse
 • Jeg er selvstændig - sygemeld dig på virk.dk

Under min sygemelding

Når du har sygemeldt dig, vil du efter få dage få en besked fra Sygedagpengehuset via Digital Post.

Beskeden indeholder et link til selvbetjeningsløsningen ”Mit Sygefravær”, som du skal bruge, når du skal sende oplysninger om din situation til kommunen.

Når du går ind i ”Mit Sygefravær” via linket, har din a-kasse eller din arbejdsgiver allerede udfyldt en række oplysninger om dig. Disse oplysninger skal godkendes af dig. Andre oplysninger skal du selv udfylde. Systemet guider dig undervejs. Når oplysningerne er udfyldt, får du et samlet overblik, og underskriver med dit MitID. 

Det er meget vigtigt, at du overholder de tidsfrister, der står, når du modtager noget fra os, da du ellers kan miste dine sygedagpenge.

Har du efterfølgende brug for at genfinde dine oplysninger, kan du se dem under menupunktet ”Mit forløb”.

Hvis du er fritaget for Digital Post, sender vi informationer og oplysningsskema i et almindeligt brev. Er du ikke fritaget, men har svært ved de digitale selvbetjeningsløsninger, beder vi dig kontakte Sygedagpengehuset.

Første samtale afholdes indenfor 8 uger

Senest 8 uger efter din første sygedag, skal du mødes med en rådgiver fra Sygedagpengehuset med afsæt i oplysningerne fra ”Mit Sygefravær”. Forinden er der indhentet lægelig dokumentation, enten fra sygehuset eller din egen læge. Du kan i den forbindelse modtage et brev fra Sygedagpengehuset, hvor vi beder dig få lavet en lægeattest ved egen læge. Vær opmærksom på at denne lægeerklæring skal udfyldes, selvom der allerede er udfyldt en mulighedserklæring sammen med din arbejdsgiver.

Den helbredsmæssige dokumentation indgår i opfølgningssamtalen, sammen med en drøftelse om dine kompetencer. Dermed er din rådgiver klædt bedst muligt på til at lægge en individuel plan med dig.

Til opfølgningssamtalerne afklarer vi med dig, hvilken hjælp du har brug for, for at komme tilbage i arbejde eller for at kunne stå til rådighed i a-kassen igen. Indsatsen vil altid være tilpasset din situation og helbredstilstand.

Så længe du har en aktiv sygedagpengesag i Sygedagpengehuset, skal vi være i hyppig kontakt med dig. Er du lønmodtager, inddrager vi også din arbejdsgiver i relevant omfang. Vi kan eksempelvis foreslå en rundbordssamtale på arbejdspladsen, hvis vi skal udarbejde en plan for delvis raskmelding eller følge op på din optrapningsplan.

Under min sygemelding

Når du har sygemeldt dig, vil du efter få dage få en besked fra Sygedagpengehuset via Digital Post.

Beskeden indeholder et link til selvbetjeningsløsningen ”Mit Sygefravær”, som du skal bruge, når du skal sende oplysninger om din situation til kommunen.

Når du går ind i ”Mit Sygefravær” via linket, har din a-kasse eller din arbejdsgiver allerede udfyldt en række oplysninger om dig. Disse oplysninger skal godkendes af dig. Andre oplysninger skal du selv udfylde. Systemet guider dig undervejs. Når oplysningerne er udfyldt, får du et samlet overblik, og underskriver med dit MitID. 

Det er meget vigtigt, at du overholder de tidsfrister, der står, når du modtager noget fra os, da du ellers kan miste dine sygedagpenge.

Har du efterfølgende brug for at genfinde dine oplysninger, kan du se dem under menupunktet ”Mit forløb”.

Hvis du er fritaget for Digital Post, sender vi informationer og oplysningsskema i et almindeligt brev. Er du ikke fritaget, men har svært ved de digitale selvbetjeningsløsninger, beder vi dig kontakte Sygedagpengehuset.

Første samtale afholdes indenfor 8 uger

Senest 8 uger efter din første sygedag, skal du mødes med en rådgiver fra Sygedagpengehuset med afsæt i oplysningerne fra ”Mit Sygefravær”. Forinden er der indhentet lægelig dokumentation, enten fra sygehuset eller din egen læge. Du kan i den forbindelse modtage et brev fra Sygedagpengehuset, hvor vi beder dig få lavet en lægeattest ved egen læge. Vær opmærksom på at denne lægeerklæring skal udfyldes, selvom der allerede er udfyldt en mulighedserklæring sammen med din arbejdsgiver.

Den helbredsmæssige dokumentation indgår i opfølgningssamtalen, sammen med en drøftelse om dine kompetencer. Dermed er din rådgiver klædt bedst muligt på til at lægge en individuel plan med dig.

Til opfølgningssamtalerne afklarer vi med dig, hvilken hjælp du har brug for, for at komme tilbage i arbejde eller for at kunne stå til rådighed i a-kassen igen. Indsatsen vil altid være tilpasset din situation og helbredstilstand.

Så længe du har en aktiv sygedagpengesag i Sygedagpengehuset, skal vi være i hyppig kontakt med dig. Er du lønmodtager, inddrager vi også din arbejdsgiver i relevant omfang. Vi kan eksempelvis foreslå en rundbordssamtale på arbejdspladsen, hvis vi skal udarbejde en plan for delvis raskmelding eller følge op på din optrapningsplan.

Inden jeg er raskmeldt

Fast track for lønmodtager

Er du lønmodtager, har vi mulighed for at lave en tidlig opfølgning med fast track, hvis der er udsigt til, at sygemeldingen vil vare mere end 8 uger.

Er der ønske om en tidlig opfølgning, vil Sygedagpengehuset fremrykke den første samtale i op til 6 uger. På den måde får vi hurtigere lagt en plan for, hvordan du bedst muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Både du og din arbejdsgiver kan have ønske om en tidlig opfølgning. Beder arbejdsgiveren om en tidlig opfølgning, skal du altid bekræfte, at du også er interesseret i at fremrykke opfølgningen.

Vi anbefaler, at der er tæt kontakt mellem dig og din leder, så der ikke opstår tvivl om formålet med den tidlige opfølgning.

 

Inden jeg er raskmeldt

Fast track for lønmodtager

Er du lønmodtager, har vi mulighed for at lave en tidlig opfølgning med fast track, hvis der er udsigt til, at sygemeldingen vil vare mere end 8 uger.

Er der ønske om en tidlig opfølgning, vil Sygedagpengehuset fremrykke den første samtale i op til 6 uger. På den måde får vi hurtigere lagt en plan for, hvordan du bedst muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Både du og din arbejdsgiver kan have ønske om en tidlig opfølgning. Beder arbejdsgiveren om en tidlig opfølgning, skal du altid bekræfte, at du også er interesseret i at fremrykke opfølgningen.

Vi anbefaler, at der er tæt kontakt mellem dig og din leder, så der ikke opstår tvivl om formålet med den tidlige opfølgning.

 

På vej tilbage efter min sygemelding

Er du klar til at arbejde nogle timer om ugen, kan der laves en aftale om delvis raskmelding. Delvis raskmelding kan sættes i gang allerede fra første sygedag. I praksis betyder det, at refusionen til din arbejdsgiver sættes ned, svarende til de timer du arbejder. Alternativt får du en kombination af løn og sygedagpenge, så længe der arbejdes på nedsat tid.

Din rådgiver vil altid hjælpe med at planlægge din optrapningsplan, både hvad angår timetal og opgaver. Optrapningsplanen vil tage udgangspunkt i dine kompetencer, arbejdspladsens behov og de skånehensyn, som følger af sygemeldingsårsagen.

Hvis dit fravær som lønmodtager er mindre end 4 timer per uge, kan der ikke gives refusion eller nedsat sygedagpenge.

Er du selvstændig, kan du ikke få sygedagpenge, hvis din arbejdstid overstiger halvdelen af den sædvanlige arbejdstid per uge.

 

På vej tilbage efter min sygemelding

Er du klar til at arbejde nogle timer om ugen, kan der laves en aftale om delvis raskmelding. Delvis raskmelding kan sættes i gang allerede fra første sygedag. I praksis betyder det, at refusionen til din arbejdsgiver sættes ned, svarende til de timer du arbejder. Alternativt får du en kombination af løn og sygedagpenge, så længe der arbejdes på nedsat tid.

Din rådgiver vil altid hjælpe med at planlægge din optrapningsplan, både hvad angår timetal og opgaver. Optrapningsplanen vil tage udgangspunkt i dine kompetencer, arbejdspladsens behov og de skånehensyn, som følger af sygemeldingsårsagen.

Hvis dit fravær som lønmodtager er mindre end 4 timer per uge, kan der ikke gives refusion eller nedsat sygedagpenge.

Er du selvstændig, kan du ikke få sygedagpenge, hvis din arbejdstid overstiger halvdelen af den sædvanlige arbejdstid per uge.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du får sygedagpenge, vil du få dem udbetalt den sidste torsdag i måneden.

Bliver du raskmeldt midt i en måned, stopper vi sygedagpengesagen og restbeløbet bliver udbetalt den først kommende torsdag efter raskmeldingen.

Ved delvis genoptagelse af arbejdet, skal du notere arbejdstimerne hver uge via Mit Sygefravær om mandagen før udbetalingsdatoen.

Når du skal have sygedagpenge, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær. Mit Sygefravær skal du udfylde med forskellige oplysninger, afhængigt af hvilke oplysninger din arbejdsgiver har givet. Du skal:

 • kommentere på de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til kommunen
 • anmode om sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke får sygedagpenge fra din arbejdsgiver
 • udfylde oplysningsskemaer om din sygdom, som kommunen skal bruge til et eventuelt opfølgningsforløb.
Kontakt kommunen, hvis du ønsker dispensation fra at bruge Mit Sygefravær.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du har ret til at tage en person med som bisidder til din samtale. Bisidderen kan for eksempel være en tillidrepræsentant fra din fagforening eller en bekendt, du har tillid til.

Er du ramt af en alvorlig eller livstruende sygdom, kan du i nogle tilfælde fritages fra samtaler og indsatser. Det gælder for eksempel, hvis du har fået en diagnose som kræft eller svært hjertesvigt. Fritagelsen kaldes ”Standby-ordningen”.

Hvis du mener, du bør fritages, skal du notere det i oplysningsskemaet i ”Mit Sygefravær” eller kontakte Sygedagpengehuset.

Sygdom er feriehindrende. Sådan står der i Ferieloven. Hvis du bliver syg inden en ferie begynder, kan ferien derfor udskydes. 

Er du delvist sygemeldt, og vil gerne holde ferie, kan din rådgiver vejlede dig om regler og muligheder.

Kontakt

Sygedagpengehuset

Vesterbro 14 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 73 00

Vær opmærksom på

Udbetalingsafdelingen kan kontaktes mandag-fredag 9.00-11.00 (tast 1). Rådgivere kan kontaktes mandag-fredag 9.00-10.00

Åbningstider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden er 14 dage, når du søger sygedagpenge og vi har modtaget din ansøgning og nødvendig dokumentation.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra kommunen har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang