Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Sygdom og orlov Jobafklaring

Søg om jobafklaring, hvis du er uarbejdsdygtig

Hvis du er arbejdsdygtig på grund af egen sygdom og dine sygedagpenge ikke kan forlænges, skal kommunen beslutte, om du kan få et jobafklaringsforløb.

Hvad er et jobafklaringsforløb?

Et jobafklaringsforløbet skal være med til at hjælpe dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet og tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Forløbet er derfor individuelt tilpasset.

Et jobafklaringsforløb kan for eksempel bestå af:

 • vejledning og opkvalificering i form af kurser
 • virksomhedspraktik
 • mentorforløb

Det er Sygedagpengehuset, som vurderer om du kan komme i jobafklaringsforløb. Det sker i sammenhæng med vurderingen af, at udbetaling af dine sygedagpenge ikke kan forlænges

Hvis du vil vide mere

Du kan komme i at jobafklaringsforløb, når du er uarbejdsdygtig og ikke kan få forlænget udbetalingen af dine sygedagpenge.

Under dit jobafklaringsforløb får du en koordinerende sagsbehandler. Sagsbehandleren er din faste kontaktperson og du skal løbende deltage i samtaler for at sikre, at indsatsen bliver sat i gang og justeret undervejs.

Du og din sagsbehandler laver sammen en indsatsplan, hvor det er beskrevet, hvad der skal ske, for at du kan komme i job igen. 

Mens du er i jobafklaringsforløb er det vigtigt, at du deltager i den behandling, som din læge har vurderet er nødvendig.

Læs om Jobafklaringsforløb på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Du kan få bevilget et jobafklaringsforløb i op til 2 år ad gangen og kun indtil du ikke længere er uarbejdsdygtig, eller der er truffet afgørelse om anden forsørgelse.

 

Under dit jobafklaringsforløb vil du få en såkaldt ressourceforløbsydelse, som svarer til niveauet på kontanthjælp. Det betyder, at beløbet afhænger af, om du for eksempel er forsørger.

Din formue eller din ægtefælles eller samlevers indtægt bliver ikke modregnet i ydelsen. Har du selv indtægter, vil de som udgangspunkt blive modregnet.

Kontakt

Sygedagpengehuset

Vesterbro 14 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 73 00

Vær opmærksom på

Udbetalingsafdelingen kan kontaktes mandag-fredag 9.00-11.00 (tast 1). Rådgivere kan kontaktes mandag-fredag 9.00-10.00

Åbningstider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden for jobafklaringsforløb er 2 uger.

Er du utilfreds med sagsbehandlingen eller en afgørelse, der er truffet af en offentlig myndighed i en sag, som du er part i, har du som udgangspunkt mulighed for at klage. I mange tilfælde kan du klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen, eller til den overordnede myndighed på området.

I andre tilfælde kan du klage til et særligt klagenævn. Som eksempler kan nævnes:

 • Ankenævnet for bus, tog og metro
 • Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Byggeklageenheden
 • Energiklagenævnet
 • Helbredsnævnet
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Styrelsen for Patientklager

Du kan få flere oplysninger om klagemuligheder hos den myndighed, du ønsker at klage over. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du læse mere om dine klagemuligheder i den klagevejledning, som skal være vedhæftet afgørelsen. Vær opmærksom på, at der ofte vil være en frist for, hvornår du senest skal have indgivet din klage.

Skrevet af Justitsministeriet

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang