Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Trafik og parkering Trafik og veje Færger og broer Limfjordsbroen

Limfjordsbroen

Limfjordsbroen forbinder Aalborg og Nørresundby.

Fakta om broen

Broen er åben for gående og kørende færdsel hele døgnet undtagen på tider, hvor gennemsejling finder sted, eller hvor reparationsarbejder efter broudvalgets skøn nødvendiggør midlertidig afspærring af broen.

Broen er en fast bro med et bevægeligt parti. Gennemsejlingens frie bredde er 30 meter, den frie højde fra daglig vande til underkant af broens dragere er i de faste brofag fra cirka 4,4 meter til cirka 8,2 meter og i klapbroen cirka 9,50 meter.

Bestemmelser 

 • Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte motoren ved gennemsejling. 
 • Skibe under 30 meter, der ønsker at passere broen, skal befinde sig i venteposition mellem 100 og 400 meter henholdsvis vest og øst for broen.
 • Skibe, der kan passere den lukkede bro eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.
 • Når hensynet til trafikken kræver det, kan brovagten nægte fritidsfartøjer gennemsejling. 

Brovagtens åbningstider

 • 1. maj til 30. september klokken 5.00 - 21.00. Sidste gennemsejling er klokken 20.50
 • 1. oktober til 30. april kl. 6.00 - 19.00. Sidste gennemsejling er klokken 18.50

Spærretid 

Spærretid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

 • klokken 6.40 - 7.10
 • klokken 7.40 - 8.10
 • klokken 15.30 - 16.30 

Spærretid fredag:

 • klokken 6.40 - 7.10
 • klokken 7.40 - 8.10
 • klokken 14.30 - 15.30 

Gennemsejling

Gennemsejling vil for fritidsfartøjer finde sted 1 gang i timen (klokken hel): 

 • inden for broens åbningstid
 • om morgenen efter spærretid på hverdage
 • Om aften sidste åbning:
  • 1. maj til 30. september klokken 20.50.
  • 1. oktober til 30. april klokken 18.50. 

På den østlige og vestlige side på broens signalmast er placeret en tavle, som viser tidspunktet for den næste broåbning. 

Kommunikation

Skibe under 30 meter, der ønsker broåbning, kan kontakte brovagten på VHF-kanal 16 eller telefon 98 12 00 35.

Hvis du vil vide mere

Limfjordsbroen er en selvejende institution i Aalborg Kommune, hvor bropersonalet koordinerer den daglige trafik over og under broen, det vil sige, at alle ønsker om spærring af broen for søtrafikken, for eksempel i forbindelse med offentlige arrangementer skal ansøges hos brofogeden på Limfjordsbroen.

Ansøgning om spærring af broen, skal skriftlig fremsendes til brofogeden senest 8 uger før den ønskede spærring.

Ansøgningsmateriale

For at behandle ansøgningen rettidig, skal følgende oplysninger fremgå af ansøgningen:

 1. Formålet med den ønskede spærring af broen for skibstrafikken
 2. Plan for koordinering mellem skibstrafikken og arrangementet
 3. Dato samt start- og sluttidspunkt for den ønskede brospærring
 4. Navn på foreningen, kontaktperson, herunder direkte telefonnummer og e-mail

Bemærk venligst at telefonnummer er vigtigt, så bropersonalet har mulighed for at kontakte arrangøren, før/under og efter spærringen, såfremt der opstår behov for det.

Er der brug for afspærring af vejareal på broen, søges denne tilladelse hos vejmyndigheden i Aalborg kommune og kopi af godkendt tilladelse samt skilteplan fra vejmyndigheden, fremsendes seneste 7 dage før den ansøgte spærring til brofogeden på Limfjordsbroen.

Såfremt der ikke kan gives tilladelse, meddeles afslaget maksimalt 2 til 3 uger efter fremsendelse af ansøgningen.

Send ansøgning ved at skrive til Mobilitet og Infrastruktur via kontaktoplysningerne her på siden.

Kontakt til Søfartsstyrelsen

Efter behandling af ansøgningen sørger brofogeden for den videre kontakt og koordinering med Søfartsstyrelsen med henblik på at arrangementet varsels rettidigt i Efterretninger for Søfarende.

Ved arrangementer som inkluderer benyttelse af Kulturbroen skal henvendelsen ske til Banedanmark.

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang