Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Trafik og parkering Parkering Parkerings- og kørselsdispensation

Parkerings- og kørselsdispensation

Råder du over et erhvervskøretøj, er der i særlige tilfælde mulighed for at få en parkerings- eller kørselsdispensation, hvis du har et behov for at parkere eller køre, hvor det normalt ikke er tilladt.

Retningslinjer

Dispensationerne meddeles skriftligt og skal anbringes synligt bag forruden i køretøjet.

Parkerings- og kørselsdispensationer er gratis. 

Uden for kommunens åbningstider, er det Nordjyllands Politi, som udsteder akutte dispensationer i henhold til nærværende administrationsgrundlag.

Hvis du vil vide mere

Parkeringsdispensation kan udstedes til at parkere, hvor der normalt ikke må parkeres - eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der er parkeringsforbud.

Parkeringsdispensation kan kun udstedes til firmabiler, hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig for, at arbejdsopgaven kan udføres - eksempelvis:

 • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler og lignende)
 • Flyttebiler (dog også privat bil med trailer i forbindelse med flytning)
 • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen
 • Pressevogne (TV, radio og lignende)
 • Enkeltstående offentlige arrangementer.

Parkeringsdispensation kan kun udstedes:

 • Til enkeltstående arbejdsopgaver
 • For maksimalt én måned ad gangen (ved større opgaver)
 • Med politiets samtykke, hvor der er standsningsforbud.

Parkeringsdispensation kan ikke udstedes:

 • I reklameøjemed
 • I parkeringsøjemed
 • Ved betalingsparkering
 • Som generel dispensation.

Kørselsdispensation kan udstedes til kørsel med firmabil i gågade, på torvepladser og lignende, såfremt en arbejdsopgave ikke kan udføres i den tilladte varetilførselstid mandag til lørdag klokken 5 til 11. 

Kørselsdispensationer gives for eksempel til:

 • Håndværkere (i forbindelse med renovering eller ombygning af ejendom)
 • Flyttebiler (dog også privatbil med trailer i forbindelse med flytning) 
 • Akutte arbejdsopgaver

Der kan i enkeltstående tilfælde meddeles kørselsdispensation til kørsel med invalide - herunder hyrevogne. Tilladelse til hyrevogne kan meddeles telefonisk og noteres på hyrevognscentralen.

Generel kørselsdispensation kan udstedes til:

 • Kørsel over kortest mulig strækning til personer, der kan dokumentere, at de har rådighedsret til en bestemt parkeringsplads, hvortil der kun kan køres via gågade, torveplads eller lignende.
 • Pengeinstitutters sikkerhedsbetingede værditransporter.

Generel kørselsdispensation udstedes ikke til:

 • Varekørsel uden for den tilladte varetilførelsestid.
 • Kørsel til læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Aalborg Kommune

I medfør af færdselslovens § 92 styk 1, nummer 1, og § 92 c, styk 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, styk 1, nummer 3, litra b, bekendtgøres herved med samtykke af Nordjyllands Politi følgende, der er gældende inden for de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder:

§ 1. Det er forbudt at parkere påhængskøretøjer med videre i mere end 18 timer.

§ 2. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 4 timer:

 1. I boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 meter, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer
 2. På veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

§ 3. Parkering af campingvogne er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§ 5. Denne bekendtgørelse trådte i kraft 31. marts 2014.

Parkeringsdispensationer - 1 til 3 arbejdsdage.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang