Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Afhold arrangement og book faciliteter Midlertidige udendørs arrangementer

Midlertidige udendørs arrangementer

Afvikling af midlertidige udendørs arrangementer til flere end 150 personer er omfattet af bygningsreglementet og kan kræve anmeldelse og/eller byggetilladelse. Svar på nedenstående spørgsmål for at finde ud af hvilke krav, der gælder for jeres arrangement.

Kommer der over eller under 150 personer til arrangementet?

Overholder dit arrangement Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11 i sin helhed?

Når dit arrangement overholder Bygningsreglement 18, kapital 5, bilag 11

Der er ikke krav om, at du skal søge byggetilladelse, men du skal anmelde dit arrangement senest 4 uger inden området tages i brug. 

En arrangementsplan skal udarbejdes efter bilag 11A - Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer.

Læs Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11 på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Formålet med planen er, at den skal give et overblik over hele det samlede område, som arrangementet afholdes i, herunder salgsområder, forsamlingstelte, cirkustelte, tivoliområder, campingområder, parkeringsområder, scener, områder foran scener med videre.

Arrangementsplanen skal indeholde:

 • Målfast situationsplan med placering, indretning og brug af området (eksempelvis telte, scener salgsboder, parkering)
 • Afstand til skel, bygninger og andre elementer på pladsen skal målsætte på tegningen
 • Beskrivelse af om arrangementet er fysisk afgrænset med hegn, beplantning eller andet
 • Anvisning af udgange til evakueringsområde
 • Beredskabets indsatsmuligheder på pladsen
 • Beredskabets indsatsmuligheder i forhold til eksisterende bebyggelse

Eksempel på arrangementsplan

Billedmateriale er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen. 

Når dit arrangement ikke overholder Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11

Du skal søge om byggetilladelse gennem Byg og Miljø, der er portal for bygge- og miljøansøgninger.

Du skal bruge følgende, når du laver din ansøgning:

 • Fuldmagt fra registrerede ejendomsejer
 • Arrangementsplan udarbejdet efter principperne i vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer bilag 11
 • Redegørelse for placering, indretning og brug, samt for eventuelle transportable konstruktioner
 • Grundig redegørelse for afvigelserne fra de præ-accepterede løsninger og for den valgte brandsikringsmetode som altid skal sikre tilsvarende sikkerhedsniveau
 • Eventuel redegørelse fra certificeret brandrådgiver

Når du er i tvivl om, om dit arrangement overholder Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11

Læs Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11 på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Når du har undersøgt, om dit arrangement overholder Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11, kan du gå tilbage i flowet her, og vælge et svar.

Arrangement for under 150 personer

Dit arrangement er ikke omfattet af bygningsreglementet. Du skal dog være opmærksom på øvrig lovgivning for eksempel, hvis dit arrangement foregår i landzone eller lokalplanlagt område.

Der kan også være andre tilladelser og bevillinger, du skal indhente.  

Læs om transportable telte og konstruktioner

Læs om lån af udendørsarealer

Læs om alkoholbevilling

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang