Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og parkering Trafik og veje Vejene i vintervejr

Vejene i vintervejr

Aalborg Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, fortove, pladser og parkeringspladser. Læs om vores serviceniveauer og se hvilke pligter du har som grundejer.

Hvem har ansvaret?

Kommunen

Aalborg Kommune står for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, fortove, pladser og parkeringspladser. Vi salter og snerydder også ved skoler, ældrecentre, børnehaver og idrætsanlæg.

Aalborg Kommune har vinterberedskab i perioden fra uge 42 (medio oktober) til uge 15 (medio april) det efterfølgende år.

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der nogle gange forekomme glat føre også på de mest trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umuligt at forhindre en glatføresituation i en periode.

Kommunen

Aalborg Kommune står for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, fortove, pladser og parkeringspladser. Vi salter og snerydder også ved skoler, ældrecentre, børnehaver og idrætsanlæg.

Aalborg Kommune har vinterberedskab i perioden fra uge 42 (medio oktober) til uge 15 (medio april) det efterfølgende år.

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der nogle gange forekomme glat føre også på de mest trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umuligt at forhindre en glatføresituation i en periode.

Grundejer

Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne. Postbuddet, skraldemanden og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Renovationsvæsenet i Aalborg lader dit affald stå, hvis ikke skraldemanden kan komme sikkert hen til ejendommen.

Fortov, sti og indkørsel skal sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald og grundejer har forpligtelse til at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.

På landet og i nogle villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Her har ejeren eller grundejerforeningen pligt til at salte og rydde veje og stier hen til offentlig vej.

Du kan læse mere om dine pligter som grundejer i vores regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Se under "Det med småt".

Grundejer

Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne. Postbuddet, skraldemanden og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Renovationsvæsenet i Aalborg lader dit affald stå, hvis ikke skraldemanden kan komme sikkert hen til ejendommen.

Fortov, sti og indkørsel skal sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald og grundejer har forpligtelse til at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.

På landet og i nogle villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Her har ejeren eller grundejerforeningen pligt til at salte og rydde veje og stier hen til offentlig vej.

Du kan læse mere om dine pligter som grundejer i vores regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Se under "Det med småt".

Privat fællesvej

Som grundejer ved en privat fællesvej skal du rydde sne og glatførebekæmpe både fortov, sti og kørebane. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen.

Privat fællesvej

Som grundejer ved en privat fællesvej skal du rydde sne og glatførebekæmpe både fortov, sti og kørebane. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen.

Vinter, sne og glatte veje

Fra uge 42 til uge 15 følger Aalborg Kommune vejrsituationen døgnet rundt. Hvis der varsles frost, salter vi på de mest trafikerede veje og cykelstier, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt.

Serviceniveau

Saltning og snerydning på offentlige veje, stier og pladser i kommunen er inddelt og prioriteret i 4 serviceklasser. Serviceklasse 1 har højeste prioritet, mens serviceklasse 4 har laveste prioritet.

Du kan se hvilke veje, der har hvilke serviceklasser i kortet nedenunder. Under kortet kan du læse mere om de forskellige serviceklasser. På kortet fremgår desuden vintervedligehold af blandt andet stier, cykelstier, parkeringspladser, midtbykonceptet, grundejerforpligtigelser samt aftaler med nabokommuner.

Signaturforklaring til kortet

  • Serviceklasse 1 er rød
  • Serviceklasse 2 er blå
  • Serviceklasse 3 er mørk grøn
  • Serviceklasse 4 er lys grøn

Trafikken lige nu

Du kan se et live kort over trafikken på Vejdirektoratets trafikinfo

Hvis du vil vide mere

Vejene er delt op i 4 serviceklasser. Serviceklasserne beskriver serviceniveau og metoder for glatførebekæmpelse og snerydning af alle offentlige veje i Aalborg Kommune.

Serviceklasse 1 omfatter de store veje, som har afgørende betydning for afvikling af gennemkørende trafik. Her salter vi præventivt og snerydder snarest muligt efter snefald. Vi forsøger at holde vejene farbare uden gener på alle tider af døgnet.

Serviceklasse 2 omfatter fordelingsveje. Vi forsøger at holde vejene farbare uden væsentlige gener.

Serviceklasse 3 er lokale veje, hvor der kan forekomme visse gener.

Serviceklasse 4 er boligveje. De bliver saltet og ryddet, når der er et meget stort behov. Målet er at holde disse veje farbare i forhold til snesituationen, så ved glat føre må du færdes med forsigtighed.

Stier og fortove er ligeledes opdelt i 4 serviceklasser med samme serviceniveau og metoder som for vejene.

Hovedcykelstier har serviceklasse 1, øvrige cykelstier og fortove har serviceklasse 2, mens stier og færdselsarealer har serviceklasse 3. Serviceklasse 4 er lavest prioriterede stier. De saltes og sneryddes ikke.

Kontakt

Byer og Natur - Vintertjenesten

Stigsborg Bygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 89

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Regulativet beskriver vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og fortove med mere i Aalborg Kommune, både i forhold til hvad vi gør som kommune, men også i forhold til hvad du som grundejer skal sørge for.

Læs Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang