Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og parkering Trafik og veje Vejene i vintervejr

Vejene i vintervejr

Aalborg Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, fortove, pladser og parkeringspladser. Du kan give kommunen et tip, hvis du oplever fejl og mangler.

Vinter, sne og glatte veje

Fra uge 42 (medio oktober) til uge 15 (medio april) følger Aalborg Kommune vejrsituationen døgnet rundt. Hvis der varsles frost, salter vi på de mest trafikerede veje og cykelstier, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt.

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der nogle gange forekomme glat føre også på de mest trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umuligt at forhindre en glatføresituation i en periode.

Vintertjenesten salter og snerydder også ved skoler, ældrecentre, børnehaver og idrætsanlæg.

Serviceklasser på veje og stier

Vejene er delt op i 4 serviceklasser:

  • Serviceklasse 1
  • Serviceklasse 2
  • Serviceklasse 3
  • Serviceklasse 4

Du kan se hvilke veje, der har hvilke serviceklasser i kortet nedenunder.

Serviceklasse 1 omfatter de store veje, som har afgørende betydning for afvikling af gennemkørende trafik. Her salter vi præventivt og snerydder snarest muligt efter snefald. Vi forsøger at holde vejene farbare uden gener på alle tider af døgnet.

Serviceklasse 2 omfatter fordelingsveje. Vi forsøger at holde vejene farbare uden væsentlige gener.

Serviceklasse 3 er lokale veje, hvor der kan forekomme visse gener.

Serviceklasse 4 er boligveje. De bliver saltet og ryddet, når der er et meget stort behov. Målet er at holde disse veje farbare i forhold til snesituationen, så ved glat føre må man færdes med forsigtighed.

Du kan se et live kort over trafikken på Vejdirektoratets trafikinfo

Cykelstier, fortove og stier

Stierne er ligeledes opdelt i fire serviceklasser med samme servicemål og metoder som for vejene.

Hovedcykelstier har serviceklasse 1, øvrige cykelstier og fortove har serviceklasse 2, mens stier og færdselsarealer har serviceklasse 3. For serviceklasse 4 gælder her, at der ikke sneryddes og saltes.

 

Hvis du vil vide mere

Postbuddet, skraldemanden og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig. Som grundejer har du pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne. Renovationsvæsenet i Aalborg lader dit affald stå, hvis ikke skraldemanden kan komme sikkert hen til ejendommen.

Fortov, sti og indkørsel skal sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, ligeledes har grundejer forpligtelse til at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.

På landet og i nogle villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Her har ejeren eller grundejerforeningen pligt til at salte og rydde veje og stier hen til offentlig vej.

Som grundejer ved en privat fællesvej skal du rydde sne og glatførebekæmpe både fortov, sti og kørebane. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen.

Kontakt

Byer og Natur - Vintertjenesten

Stigsborg Bygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 89

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere