Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare Sociale tilbud og fællesskaber Hjælp til veteraner

Hjælp til veteraner

Er du tidligere udsendt for Danmark, kan Aalborg Kommunes veterankoordinator hjælpe dig og din familie.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp af veterankoordinatoren, hvis du er:

 • krigsveteran
 • tidligere udsendt til humanitære opgaver, eksempelvis politi, sundhedsfagligt personale og beredskab
 • pårørende til en veteran

Du kan enten selve ringe til veterankoordinatoren eller du kan blive ringet op.

Skriv til veterankoordinatoren og bliv kontaktet

Hvis du vil vide mere

Veterankoordinatoren er først og fremmest en synlig kontaktperson for dig og din familie. Veterankoordinatoren kan tilbyde dig:

 • støttende samtaler hvor du får mulighed for at fortælle din historie
 • deltagelse i samtaler som bisidder
 • koordinering af kommunale indsatser
 • hjælp til kontakt med kommunen.

Derudover er veterankoordinatoren kontaktperson til forsvaret, veterancentret samt andre organisationer.

Veterankoordinatoren er ikke sagsbehandler og har ikke myndighedsansvar.

Danmark har siden 1992 udsendt soldater, politifolk, sundhedsfagligt personel, personel fra Beredskabsstyrelsen m. fl. til krigszoner som led i fredsskabende og fredsbevarende missioner.

Ifølge Socialforskningsinstituttet (SFI) får hver 6. tidligere udsendte problemer senere i livet som følge af oplevelser, de har haft under udsendelsen.

Mange veteraner forsøger at skjule disse traumer for omverdenen og føler sig ofte misforstået og svigtet af det offentlige.

De pårørende kan også opleve problemer, hvis veteranen samtidig er ledig, opfatter sig selv som utilstrækkelig, lever i en splittet familie eller lignende.

Regeringen har vedtaget en veteranpolitik med flere tiltag og fokuspunkter. I Aalborg Kommune har byrådet besluttet at støtte veteraner og deres familier ved at etablere et åbent tilbud om rådgivning i form af en veterankoordinator.

Veterankoordinatorens opgave er at støtte veteraner og deres familie samt hjælpe dem med at finde vej i den kommunale verden, så der kun er én indgang til kommunen.

Mange faktorer gør, at de fleste bliver påvirket både fysisk og psykisk af en udsendelse. Det er normale reaktioner på usædvanlige oplevelser. Det er ikke alle veteraner, der har det svært, når de kommer hjem. Det afhænger af veteranens mentale robusthed og det, de har været udsat for.

Forbigående psykiske vanskeligheder efter hjemkomsten kan være:

 • Opfarenhed og aggressiv adfærd
 • Angst
 • Overforbrug af alkohol og/eller stoffer
 • Rastløshed
 • Tristhed
 • Social tilbagetrækning

Vanskelighederne kan blive permanente og udvikle sig til PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Derfor er det vigtigt at hjælpe og støtte hurtigst muligt.

Psykiske problemer kan dukke op lang tid efter udsendelsen og kan kompliceres yderligere af sociale forhold, som for eksempel brudte parforhold, hyppigt sygefravær, arbejdsløshed m.m.

Symptomer på PTSD kan være:

 • Mareridt og søvnbesvær
 • Glemsomhed
 • Angst og stressreaktioner
 • Flashbacks
 • Støjoverfølsomhed
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Hyperaktivitet
 • Isolationstendens
 • Mistro
 • Nedsat følelsesliv
 • Misbrugsproblemer
 • Depression

Henry Sørensen er en af Aalborg Kommunes veterankoordinatorer. Henry har en lang karriere bag sig og har været ansat i forsvaret fra 1976 til 2016 i Hærens Operative Kommando og Trænregimentet. Henry har været udsendt to gange til Kosovo i 2001 og 2009 og har et stort indblik i veteraners situation og forholdene i Forsvaret. 

Vores veterankoordinatorer kan  være med til at skabe større forståelse samt yde støtte til hjemvendte veteraner og pårørende i mødet med kommunen. Derudover har veterankoordinatoren mulighed for at opsøge veteraner, der ikke er i kontakt med det offentlige.

Veterankoordinatoren vejleder anonymt, men sagsbehandler ikke. Opgaven er at formidle og være bindeled mellem for eksempel veteran og sagsbehandler, og være tovholder eller bisidder. 

Henry Sørensen

Veterankoordinator

+4599827372

Anja Nørnberg Larsen

Veterankoordinator
Mobil: 21 32 09 34

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang