Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Seniorliv Hjælp i hverdagen Hjemmepleje - kommunal leverandør

Hjemmepleje - kommunal leverandør

Vælg Hjemmepleje Aalborg, når du får bevilget hjemmepleje. Hjemmepleje Aalborg er din kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Hjælp og støtte døgnet rundt alle dage

Hjemmepleje Aalborg er Aalborg Kommunes egen leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp - vi er klar med den nødvendige hjælp og støtte døgnet rundt - 365 dage om året. 

Det er vigtigt for os, at du har det godt, er tryg og oplever både livskvalitet og værdighed. Derfor lægger vi stor vægt på, at vi som en del af hjælpen også træner og vedligeholder dine færdigheder. Det betyder, at du selv deltager i gøremålene så vidt muligt, så du på sigt kan blive mere selvhjulpen og/eller bevare de færdigheder, du har. Det giver dig større mulighed for selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet. 

Levering af hjemmeplejeydelser via Skærmbesøg

Det er også med selvbestemmelse og livskvalitet i fokus, at det nu er muligt at få hjemmepleje via en skærm. Skærmbesøg er et tilbud til dig, som er visiteret til hjemmepleje, og som kan og gerne vil klare mere selv. Skærmbesøg kan komme på tale, når den hjælp, du har brug for, ikke kræver, at medarbejderen er fysisk til stede hjemme hos dig, eller hvis der er situationer, hvor du ikke ønsker at få besøg i dit hjem. Det kan også være, at nogle besøg sker via skærmbesøg og andre som fysiske besøg som de plejer. Skærmbesøgene udføres af faguddannede social- og sundhedsfaglige medarbejdere. 

Du låner alt udstyret af Aalborg Kommune - helt gratis og du behøver ikke have forstand på computere, Ipads eller mobiltelefoner for at få skærmbesøg - vi skal nok lære dig alt, hvad du har brug for. 

Hjælp når det passer dig

I Hjemmepleje Aalborg planlægger vi din hjælp i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende og viser hensyn og respekt for din dagligdag og dit hjem. Vi gør altid vores yderste for at overholde tider og aftaler og bestræber os på, at det er de samme medarbejdere, du møder. Du har også altid mulighed for at bytte rundt på din hjælp, så det svarer til dit aktuelle behov.

Tryghed

Vores medarbejdere bærer uniform og legitimationskort. Du kan derfor altid se, at det er en medarbejder fra Hjemmepleje Aalborg, du lukker ind i dit hjem. Alle vores medarbejdere er veluddannede, har erfaring indenfor pleje og omsorg og arbejder tæt sammen med kommunens sygeplejersker. 

Kontakt

Hjemmepleje Aalborg

Ring til os

99 82 48 00

Søg om hjemmepleje

For bevilling af rengøring, ring til Kontaktcentret på 99 82 50 00.

Telefontider

Det med småt

Tilsynsrapport, Team Humlebakken
Insulinområdet, november 2023

Tilsynsrapport Anneberg Hjemmepleje
Planlagt ældretilsyn, oktober 2023

Tilsynsrapport, Solsiden Hjemmepleje
Planlagt tilsyn efter servicelovens §§ 83-87, august 2023

Tilsynsrapport, Nr. Tranders Hjemmepleje
Insulinområdet, juni 2023

Tilsynsrapport, Anneberg Hjemmepleje
Blodfortyndende medicin, februar 2023

Tilsynsrapport, Nordland Vest Hjemmepleje
Planlagt tilsyn efter servicelovens §§ 83-87, september 2022

Tilsynsrapport, Kærby Hjemmepleje
Det ortopædkirurgiske patientforløb, juli 2022

Tilsynsrapport, nat hjemmepleje
Planlagt tilsyn efter servicelovens §§ 83-87, juni 2022

Tilsynsrapport, Kærby Hjemmepleje
Planlagt tilsyn efter servicelovens §§ 83-87, marts 2022

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetsstandarden med generel information

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetstandarden for praktisk hjælp i eget hjem

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune.

Se kvalitetstandarden for personlig hjælp og pleje i eget hjem

Du skal selv kontakte din leverandør, hvis du vil klage over leverandøren. Din leverandørs kontaktoplysninger fremgår af din bevilling.

Du kan også få hjælp fra Den Åbne Linie ved at ringe til Kontaktcentret. Her hjælper brugervejlederen dig med at klage. Se information under "Kontakt" ovenover.

Aalborg Kommune har udarbejdet Tilsynspolitik for Hjemmeplejen, som beskriver kommunens procedurer for udførelse af samt opfølgning på tilsyn.

Se Tilsynspolitik for hjemmeplejen.

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang