Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp i eget hjem

Praktisk hjælp i eget hjem

Titel: Kvalitetsstandard 2024: Praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud

Vedtaget: Kvalitetsstandarden er godkendt af Senior- og Omsorgsudvalget 06.12.2023.


Kvalitetsstandard 2024

Aalborg Kommune har ansvaret for den hjælp, der leveres til borgere i eget hjem og på plejehjem. Denne kvalitetsstandard forklarer, hvilken hjælp du kan få. Den beskriver også det serviceniveau, som Aalborg Byråd har fastsat for borgere i Aalborg Kommune. Du kan også læse om, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, og hvad de forventer af dig. 

Som kommune ønsker vi at fremme din mulighed for at leve et selvstændigt liv. Vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for, at du som borger kan tage ansvar for eget liv og dermed øger egen livskvalitet. Derfor tilbyder vi blandt andet rehabilitering og træning af dine færdigheder i tæt samarbejde mellem dig, eventuelt dit netværk og vores medarbejdere. Formålet er at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så du fortsat kan leve et værdigt og meningsfuldt liv. 

I Aalborg Kommune er velfærd noget, vi udvikler sammen. Sammen med dig og dine nære. Vores relationer er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt. De værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig.


Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 

Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men bestemt efter behov. Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine egne ressourcer og du skal som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her afklarer vi sammen, hvad du selv kan klare og hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen. Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan få hjælp til. Hvis du på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder ikke selv kan klare hele eller dele af rengøringen og tøjvasken i dit hjem, har du mulighed for at få hjælp til det. 

Ved afgørelser om praktisk hjælp skal kommunen bedømme ansøgerens samlede situation. Kommunen er berettiget til at tage hensyn til, i hvilket omfang ansøgers ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år, som ansøger bor sammen med, er i stand til at varetage opgaver i hjemmet.

Hvis du samtidig med ansøgningen om praktisk hjælp også har ansøgt om personlig hjælp og pleje, vil en medarbejder fra visitationen senest 7 dage efter besøge dig. Har du alene ansøgt om praktisk hjælp, modtager du en afgørelse og senest 4 uger efter, at du har ansøgt om praktisk hjælp. 

Hvad er formålet med hjælp til rengøring og tøjvask? 

Formålet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig. 

Målet er, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større mulighed for selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet. 

Det kan f.eks. være et mål, at du selv kan klare at tørre støv af i det daglige. Dette mål kan f.eks. opnås ved, at den valgte leverandør hjælper med at støvsuge og vaske gulve.


Hvad kan du få hjælp til? 

 • Rengøring
 • Tøjvask 

Senior og Omsorgs serviceniveau er som udgangspunkt skemalagt rengøring hver anden uge. Du kan få hjælp til rengøring alt efter dine konkrete behov. Der gives hjælp via skærm, hvis det vurderes, at hjælpen er egnet til det.

Rengøring i forbindelse med personlig hjælp og pleje, f.eks. aftørring af gulv efter bad, indgår i den bevilgede hjælp til badet. 

Vi gør rent i de rum, der bruges til daglig. Det vil sige stue, soveværelse, entre, badeværelse og køkken. 

Rengøring kan f.eks. omfatte hjælp til at: 

 • støvsuge/vaske gulv
 • gøre rent i badeværelse
 • tørre køkkenbord samt hårde hvidevarer af
 • gøre hjælpemidler rene
 • skifte sengetøj 

Tøjvask kan f.eks. omfatte hjælp til at: 

 • sortere vasketøj/starte vaskemaskine
 • hænge tøj op til tørre/starte tørretumbler
 • tage tøj ned fra tørresnoren/tømme tørretumbleren
 • lægge tøj sammen/lægge tøj på plads 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få hjælp til vask af trappe uden for din bolig, strygning og rulning af tøj og rengøring efter husdyr.

Den tildelte tid udmåles afhængigt af, om du har egen vaskemaskine eller benytter fællesvaskeri i tilknytning til din bolig.

Det kan være nødvendigt at dele hjælpen til tøjvask op, afhængig af din samlede tid til hjælp og dine vaskefaciliteter.

Hjælp, der er egnet til skærmbesøg kan for eksempel være støtte og guidning til at sortere vasketøj og sætte vaskemaskinen i gang.

Arbejdsmiljø og krav til dit hjem 

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan gøre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

De arbejdsredskaber medarbejderen skal bruge, skal være i orden. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude og elektriske installationer med videre. F.eks. skal din støvsuger eller gulvskrubbe/moppe have regulerbart skaft, så det kan indstilles i højden efter medarbejderen. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. 

Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, skal du købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler. 

Du kan finde yderligere oplysninger om generelle krav til dit hjem i kvalitetsstandarden "Generel information”.


Flytning af hjælpen

Leverandøren har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig på baggrund af din bevilling. Den aftalte tid skal overholdes plus/minus en halv time, ellers skal leverandøren give dig besked. 

Hvis leverandøren undtagelsesvis er nødt til at aflyse, skal du tilbydes en ny tid, så hjælpen som udgangspunkt bliver gennemført inden for fem hverdage. 

Hvis din normale tid til praktisk hjælp falder på en helligdag, skal leverandøren også tilbyde en ny tid inden for fem hverdage, da praktisk hjælp kun ydes på hverdage. 

Hvis hjælpen udebliver, skal du kontakte leverandøren.

Hvis du ønsker at aflyse hjælpen, skal du give leverandøren besked senest klokken 13.00 dagen før. Ønsker du hjælpen flyttet til en anden dag, skal du aftale det med leverandøren. Hvis det ikke er muligt for leverandøren at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side.

Du skal huske at melde afbud til leverandøren, hvis du er væk fra hjemmet i længere tid, f.eks. hvis du tager på ferie. 

Ved akut indlæggelse får visitationen automatisk besked fra sygehuset. Du har generelt ikke ret til erstatningshjælp, når du selv har aflyst hjælpen, eller hvis du har været indlagt på sygehuset i længere tid. Det vil sige, at det ikke er muligt at samle timer sammen til senere brug.


Hvis du glemmer at aflyse hjælpen

Hvis du ikke har meldt afbud og vi ikke opnår kontakt med dig, vil medarbejderen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen, f.eks. ved at kontakte pårørende eller visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed. 

Udgiften til låsesmed påhviler dig.

Særlige forhold

Du skal være hjemme, når hjælpen leveres. Undtagelsesvis kan du få hjælp, mens du ikke er hjemme, hvis du f.eks. er i fast aktivitets- og samværstilbud. Det kræver, at du skriver under på, at medarbejderen gerne må udføre sit arbejde uden din tilstedeværelse. Leverandørens administration skal altid inddrages og visitationen skal godkende aftalen inden den træder i kraft.


Klage

Du kan læse om, hvordan du klager i kvalitetsstandarden ”Generel information”.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang