Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Seniorliv Boliger til seniorer Søg om en ældrebolig

Søg om en ældrebolig

Har du svært ved at klare hverdagen selv i din nuværende bolig? Se dine muligheder for at få bevilget en ældrebolig.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Kontaktcentret. Se info nedenunder.

En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.
Med en ældrebolig får du:

  • en lejlighed i nærheden af andre ældreboliger
  • en bolig, som er indrettet særligt til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol

Ansøgning og visitation

Du kan søge om en ældrebolig, hvis der ikke er mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt.

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

  • nedsat fysisk funktionsevne
  • behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger.

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tildelt en plads på et ældrebolig med udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til dine fysiske, psykiske og sociale behov.

Frit valg

Hvis du bliver godkendt til en ældrebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger, og ønske en bestemt bolig. Frit valg af ældrebolig giver desuden ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Hvis du vil vide mere

Tildelingen af Aalborg Kommunes ældreboliger bestemmes ikke ud fra anciennitet, men i stedet ud fra behov. Det betyder at Aalborg Kommune skal anvise en given ældrebolig til den borger der har størst behov for boligen, uanset hvornår borgeren er kommet på ventelisten til ældreboligen.

Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. 

Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Hvis du ønsker at flytte i en ældrebolig i en anden kommune, skal du informere din hjemkommune herom, så vil de hjælpe dig videre til den kommune du ønsker at flytte til. Vær opmærksom på at du skal opfylde visitationskriterierne i både fraflytnings- og tilflytningskommunen. 

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Social- og Boligstyrelsen

der er en sagsbehandlingsfrist på 8 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om en ældrebolig.

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang