Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Seniorliv Boliger til seniorer Søg om en plejebolig

Søg om en plejebolig

Har du svært ved at klare hverdagen selv i din nuværende bolig? Se dine muligheder for at få bevilget en plads på et plejehjem.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Kontaktcentret. Se info nedenunder.

En plejebolig er en selvstændig ældrebolig med serviceareal og tilknyttet personale. I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter eksempelvis omkring måltiderne.

Ansøgning og visitation

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje. Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til plejebolig.

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tildelt en plads på et plejehjem med udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til dine fysiske, psykiske og sociale behov.

Frit valg

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger, og ønske en bestemt bolig. Også i en anden kommune – eksempelvis i den kommune, hvor du har pårørende.

Læs mere om plejehjem på Plejehjemsoversigten.dk

Plejehjemsoversigten.dk er Danmarks nationale plejehjemsportal, hvor man kan finde informationer om alle plejehjem i Danmark.

På portalen kan man blandt andet finde oplysninger om boliger og faciliteter på det enkelte plejehjem, om dagligdagen på plejehjemmet samt læse tilsynsrapporter fra kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om plejehjem i Aalborg Kommune på Plejehjemsoversigten.dk.

 

Hvis du vil vide mere

Tildelingen af plejeboliger er behovsbestemte. Det betyder, at den borger, der har det største behov, får den næste ledige bolig - uanset hvor længe den borger har stået på ventelisten. Ventetiden på ventelister til kommunale, visiterede ældre- og plejeboliger er altså ikke anciennitetsbestemt.

Plejeboliggarantien

Det er også muligt, ved almindelige plejeboliger, at søge bredt på alle kommunens plejehjem og få tilbudt en plejebolig indenfor 2 måneder.

Udvidet plejeboliggaranti

Aalborg Kommune kan derudover tilbyde en almindelig plejebolig indenfor 2 måneder, hvis der søges bredt i blot ét af Aalborg Kommunes tre ældreområder: Nord, Øst eller Vest.

Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig. Du betaler også el, varme samt døgnkost. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen. 

En friplejebolig er en plejebolig, som bliver udbudt af private. Det betyder bl.a., at du kun skal visiteres til en friplejebolig i den kommune du bor i, og ikke af den kommune du eventuelt flytter til, hvis du vælger en friplejebolig i en anden kommune.

Hvem kan få en friplejebolig?

Hvis du er visiteret til en plejebolig, har du ret til at vælge en friplejebolig. Det gælder, uanset om friplejeboligen ligger i din egen kommune eller i en anden kommune. Du kan få en friplejebolig, hvis du har et intensivt behov for pleje ligesom ved kommunale plejeboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner og samt personale, der kan hjælpe dig med dine behov.

Som pårørende til en beboer på plejehjem, kan du kontakte en pårørendevejleder, hvis du har brug for:

  • Hjælp til at finde de rette informationer og tilbud i kommunen.
  • Viden og værktøjer til, hvordan du som pårørende kan støtte din nære på plejehjem bedst muligt.
  • Vejledning om klagemuligheder. 

Ring til Plejeboligfunktionen på 99 31 34 86 og så vil du herefter blive kontaktet af pårørendevejleder.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetsstandarden Generel Information

 

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. 

Se kvalitetsstandarden Hjælp til beboere på plejehjem

 

Der er en sagsbehandlingsfrist på 8 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. Dog kan en plejehjemsplads bevilges straks i akutte situationer.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Social- og Boligstyrelsen

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang