Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Personlige forhold Post, MitID og Digital Post Digital Fuldmagt

Digital Fuldmagt

Med Digital Fuldmagt kan du give en anden person adgang til dine selvbetjeningsløsninger eller anmode om adgang til en anden persons selvbetjeningsløsninger.

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller til at bestille tid, skal du kontakte Borgerservice. Se info under Kontakt. 

Sådan gør du

Du kan enten give eller anmode om Digital Fuldmagt. Tryk på en af følgende muligheder nedenfor:

Sådan giver du en Digital Fuldmagt

 

 1. Fuldmagtsgiver logger ind med sit MitID på Borger.dk under Digital Fuldmagt og udfylder punkterne 1-5.  
 2. Fuldmagtshaver får et brev i sin digitale postkasse om at der nu er givet fuldmagt til vedkommende. 
 3. Fuldmagtshaver kan nu bruge sit eget MitID til at handle på fuldmagtsgivers vegne. 

Sådan giver du en Digital Fuldmagt

 

 1. Fuldmagtsgiver logger ind med sit MitID på Borger.dk under Digital Fuldmagt og udfylder punkterne 1-5.  
 2. Fuldmagtshaver får et brev i sin digitale postkasse om at der nu er givet fuldmagt til vedkommende. 
 3. Fuldmagtshaver kan nu bruge sit eget MitID til at handle på fuldmagtsgivers vegne. 

Sådan anmoder du om en Digital Fuldmagt

 

 1. Fuldmagtsanmoder logger ind på Borger.dk under Digital fuldmagt og udfylder punkterne 1-5
 2. Anmodningen bliver derefter sent til fuldmagtsgiver digitalt. Hvis fuldmagtsgiver ikke er digital, kan anmodningsbrevet sendes via fysisk post. 
 3. Fuldmagtsgiver underskriver anmodningsbrevet enten digitalt eller via fysisk post. 
 4. Er brevet underskrevet fysisk skal alle sider af brevet returneres til Kommunes Borgerservice. 
 5. Når fuldmagten er etableret kan fuldmagtsanmoder nu bruge sit eget MitID til at handle på fuldmagtsgivers vegne i de valgte selvbetjeningsløsninger. 

Sådan anmoder du om en Digital Fuldmagt

 

 1. Fuldmagtsanmoder logger ind på Borger.dk under Digital fuldmagt og udfylder punkterne 1-5
 2. Anmodningen bliver derefter sent til fuldmagtsgiver digitalt. Hvis fuldmagtsgiver ikke er digital, kan anmodningsbrevet sendes via fysisk post. 
 3. Fuldmagtsgiver underskriver anmodningsbrevet enten digitalt eller via fysisk post. 
 4. Er brevet underskrevet fysisk skal alle sider af brevet returneres til Kommunes Borgerservice. 
 5. Når fuldmagten er etableret kan fuldmagtsanmoder nu bruge sit eget MitID til at handle på fuldmagtsgivers vegne i de valgte selvbetjeningsløsninger. 

Hvad kan en Digital Fuldmagt bruges til?

Du kan oprette fuldmagter til en række offentlige digitale selvbetjeningsløsninger via borger.dk. Det betyder, at den person, du giver fuldmagten til, kan handle eller se informationer på dine vegne med sit eget MitID. Du kan for eksempel give eller få fuldmagt til at se sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk.

Det kan være en god idé at anmode om en fuldmagt, hvis du skal hjælpe en anden, der ikke selv har MitID eller har svært ved det digitale. Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via Digital Fuldmagt. Derfor bør du altid undersøge, hvordan den myndighed eller området, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

Læs mere om digital Fuldmagt på borger.dkHvis du vil vide mere

Hvis du har en fuldt dækkende fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, eller en fuldt dækkende generalfuldmagt, kan du få fuldmagt til digital selvbetjening via Digital Fuldmagt. På den måde kan du med dit eget MitID handle på vegne af personen i de tilgængelige selvbetjeningsløsninger. 

For at få oprettet en digital fuldmagt på baggrund af en fremtids- eller generalfuldmagt skal du logge på Digital Fuldmagt med dit eget MitID og anmode om fuldmagt. Når du har valgt hvem, hvilke fuldmagter, og hvor længe den skal være gyldig, skal du ved sidste trin krydse af, at anmodningen skal sendes som fysisk post. Når personen, som du har fået en general- eller fremtidsfuldmagt af, modtager anmodningsbrevet på sin danske folkeregisteradresse, skal du selv underskrive brevet på vegne af fuldmagtsgiver og returnere den nødvendige dokumentation for oprettelse til borgerservice i kommunen via Digital Post eller brevpost.

For fuldt dækkende fremtidsfuldmagter, der er sat i kraft, skal du returnere:
 • En kopi af alle sider af det underskrevne anmodningsbrev
 • En kopi af fremtidsfuldmagten
 • En kopi af personbogsattesten 

I tilfælde hvor du har en delvist dækkende fremtidsfuldmagt, er det nødvendigt, at du henvender dig til myndigheden, der står bag den specifikke selvbetjeningsløsning for at få oprettet fuldmagt til selvbetjening i deres løsning.

For fuldt dækkende generalfuldmagter skal du returnere:
 • En kopi af alle sider af det underskrevne anmodningsbrev
 • En kopi af generalfuldmagten ved enten a) notarpåtegning, b) advokat eller c) to eller flere vitterlighedsvidner.

I tilfælde hvor du har en delvist dækkende generalfuldmagt, er det nødvendigt, at du henvender dig til myndigheden, der står bag den specifikke selvbetjeningsløsning for at få oprettet fuldmagt til selvbetjening i deres løsning.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du er værge, kan du i tilfælde, hvor du har et fuldt dækkende værgemål - altså et værgemål, der dækker både personlige og økonomiske forhold - for en person oprette en fuldmagt i Digital Fuldmagt. På den måde kan du med dit eget MitID handle på vegne af personen i offentlige selvbetjeningsløsninger. 

For at oprette en fuldmagt på vegne af et fuldt dækkende værgemål, skal du logge på Digital Fuldmagt med dit eget MitID og anmode om fuldmagt. Når du har valgt hvem, hvilke fuldmagter og hvor længe den skal være gyldig, skal du ved sidste trin krydse af, at anmodningen skal sendes som fysisk post. Når personen, som du er værge for, modtager anmodningsbrevet på sin danske folkeregisteradresse, skal du selv underskrive det på vegne af den værgede og returnere den nødvendige dokumentation for oprettelse til borgerservice i kommunen via Digital Post eller brevpost. 

For oprettelse på baggrund af et fuldt dækkende værgemål skal du returnere
 • En kopi af alle sider af det underskrevne anmodningsbrev
 • En kopi af den fuldt dækkende værgebeskikkelse

I tilfælde, hvor du har delvist værgemål, er det nødvendigt, at du henvender dig til den pågældende myndighed, hvor du som værge har brug for fuldmagt. Du kan ikke anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt, hvis du har et delvist værgemål.

Hvis du har fået en fuldmagt som værge, er det dit ansvar at tilbagekalde den, hvis værgemålet fx ændres eller ophører. Du sletter fuldmagten ved at logge på fuldmagtsløsningen med dit eget MitID og under ”Mine fuldmagter” kan du slette fuldmagten.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice

Rantzausgade 6 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 18 00

Skriv til os

Telefontider

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang