Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Personlige forhold Pas, kørekort og ID Kørekort

Bestil nyt kørekort

Har du mistet dit kørekort, skiftet navn, eller er dit kørekort slidt, kan du få udstedt et nyt. Du skal bestille en tid og møde personligt op i Borgerservice.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 99313131. 

Bestil kørekort eller søg om fornyelse af kørekort

Det er kommunerne, der udsteder og laver kørekort. Du kan frit vælge, hvilken kommune du vil henvende dig hos.
I Aalborg Kommune skal du henvende dig personligt i Borgerservice. 

Læs mere om, hvordan du fornyer dit kørekort på borger.dk 

Tidsbestilling

Der er krav om tidsbestilling, og det kræver altid personligt fremmøde.

Pris for kørekort

Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er), du har, og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort: 

Se priser på kørekort på færdselsstyrelsens hjemmeside 

Foto

Husk, at prisen for et nyt foto kommer oveni.

Du kan selv medbringe et foto fra fotografen, eller du kan få taget et foto i forbindelse med dit fremmøde. Det koster 140 kroner, og du kan ikke få dit foto udleveret.

Der er specielle krav til det foto, som skal bruges til kørekort. 

Se krav til dokumentation og foto på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Hvad gør du, hvis du har mistet dit kørekort, eller det er blevet slidt eller ødelagt

Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du booke tid i Borgerservice for at søge om at få et duplikatkørekort.

Derudover, hvis du har mistet kørekortet, skal du underskrive en erklæring under strafansvar. Finder du dit kørekort igen efter at have fået et nyt kørekort (duplikatkørekort), skal dit oprindelige kørekort afleveres til kommunen.

Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort, du har mistet. Duplikatkørekortet bliver derfor dit nye kørekort. Mens du venter på det, kan du få et midlertidligt kørekort.

Læs mere om at miste kørekort, og duplikatkørekort på borger.dk

Hvis du vil vide mere

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Dit kørekort kan tidligst fornyes 3 måneder inden du fylder 70 år.

Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.


Gruppe 1:

AM - Stor knallert

A1 - Lille motorcykel

A2 - Mellemstor motorcykel

A - Stor motorcykel

B - Almindelig personbil

BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

TM - Traktor og motorredskab

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

Skrevet af Færdselsstyrelsen og Aalborg Kommune

Før du indhenter en lægeattest, skal du være opmærksom på, at fornyelsen af dit kørekort først bør ske umiddelbart op til, at gyldigheden på kørekortet udløber. Det betyder, at fornyelsen kan ske, hvis kørekortets gyldighedstid udløber inden for en kortere periode på fx 3 måneder. 

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Anmærkninger i lægeattest
Er der anmærkninger i din lægeattest, skal attesten sendes videre til sagsbehandling ved Færdselsstyrelsen. Vær opmærksom på at attesten skal afleveres personligt i Borgerservice.

Start udfyldning af ansøgning om lægeattest ved udstedelse af kørekort (MitID) 

Husk at bestille tid inden dit møde i Borgerservice.

Skrevet af Færdselsstyrelsen og Aalborg Kommune

Hvis du har fået frakendt dit kørekort og gerne vil have det igen, skal du generhverve kortet.

Læs mere om at generhverve kørekort på borger.dk

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Medbring dit almindelige danske kørekort sammen med det internationale kørekort 

Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

Få dit internationale kørekort hos borgerservice

Du får dit internationale kørekort ved at møde personligt op hos borgerservice i en valgfri kommune. Husk, at tjekke om borgerservice i den kommune, du vælger, kræver tidsbestilling inden fremmøde. 

2 ting, du skal tage med på kommunen:

 • Dit gyldige, danske kørekort
 • Et kørekortfoto efter gældende regler.

Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling. Den information finder du hos den enkelte kommune. 

Pris og gyldighed:

 • Prisen på et internationalt kørekort er 30 kr. (2024).
 • Det internationale kørekort er gyldigt 1 år fra udstedelsesdatoen.

Skrevet af Færdselsstyrelsen og Aalborg Kommune

Hvis du har bopæl i Danmark og har et kørekort, som er udstedt i et land uden for EU eller EØS, skal du inden 90 dage ombytte dit kørekort til et dansk. 

Du skal henvende dig personligt i Borgerservice for at ombytte dit udenlandske kørekort. 

Se regler for at ombytte dit kørekort på borger.dk

Kørekort-appen er et frivilligt supplement til dit fysiske kørekort. Den fungerer som gyldigt kørekort i Danmark. Det betyder, at du kan lade dit fysiske kørekort ligge i skuffen derhjemme, så længe du i stedet kan fremvise din kørekort-app.

Behold dog dit fysiske kørekort, da du stadig skal bruge det, når du kører i udlandet.

Hvis du fornyer dit kørekort, skal du huske at oprette dig påny i app'en.

Du kan downloade kørekort-appen der, hvor du henter dine andre apps.

Læs mere om kørekort-appen på borger.dk 

Kontakt

Borgerservice

Rantzausgade 6 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 18 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen.

Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

Læs mere om at klage på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Klage over en kørelærer

Hvis du vil klage over en kørelærer, der er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union.

Kontakt Dansk Kørelærer-Union

Klage over køreundervisning

Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreprøver.

Læs mere om klage ved Ankenævnet for køreprøver

Klage over teoriprøver og praktiske prøver

Hvis du vil klage over en teoriprøve eller praktisk prøve i Aalborg Kommune, skal du ringe til politikredsens hovedstation i Aalborg på telefon 96 30 14 48. 

Vil du klage over en teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert afholdt af kommunen, kan du kontakte UngAalborg på telefon 93 52 09 00. 

Et kørekort, tidligere kaldet førerbevis, er et officielt dokument der dokumenterer at indehaveren har tilladelse til at føre et motoriseret køretøj, såsom motorcykel, bil, lastbil eller bus, på offentlige veje. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang