Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og parkering Miljø og trafikgener Tomgangsregulativ

Tomgangsregulativ

Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højest nødvendigt og højest et minut.

Tomgangsregulativ for Aalborg Kommune

I medfør af Bekendtgørelse nummer 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, §18 (tidligere Bekendtgørelse nummer 1517 af 14 december 2006, §16) har Aalborg Byråd fastsat følgende bestemmelser for Aalborg Kommune:

§ 1 Formål

Regulativets formål er at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift.

§ 2 Anvendelse

Regulativet finder anvendelse inden for Aalborg Kommunes samlede geografiske område.

Regulativet er således gældende for såvel vejareal som for privat område.

§ 3 Bestemmelser

Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, og højst 1 minut.

Styk 2 Bestemmelsen i styk 1 finder dog ikke anvendelse i følgende tilfælde:

  • For motorkøretøjer der befinder sig i trafikkø.
  • Så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til eksempelvis af- og pålæsning, til komprimering af affald og ved tilvejebringelse af lufttryk eller lignende.
  • Busser der holder ved endestation og busterminal.
  • Udrykningskøretøjer.
  • Den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

Styk 3 Undtaget fra bestemmelserne er endvidere motorkøretøjer, som i forbindelse med sygetransport befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser, som eksempelvis lunge, nyre og kredsløbsfunktion.

§ 4 Overtrædelse

Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 5 Ikrafttrædelse

Dette regulativ trådte i kraft den 1. marts 2012.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang