Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Trafik og parkering Miljø og trafikgener Tomgangsregulativ

Tomgangsregulativ

Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højest nødvendigt og højest et minut.

Tomgangsregulativ for Aalborg Kommune

I medfør af Bekendtgørelse nummer 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 16 har Aalborg Byråd fastsat følgende bestemmelser for Aalborg Kommune:

§ 1 Formål

Regulativets formål er at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift.

§ 2 Anvendelse

Regulativet finder anvendelse inden for Aalborg Kommunes samlede geografiske område.

Regulativet er således gældende for såvel vejareal som for privat område.

§ 3 Bestemmelser

Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, og højst 1 minut.

Styk 2 Bestemmelsen i styk 1 finder dog ikke anvendelse i følgende tilfælde:

  • For motorkøretøjer der befinder sig i trafikkø.
  • Så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til eksempelvis af- og pålæsning, til komprimering af affald og ved tilvejebringelse af lufttryk eller lignende.
  • Busser der holder ved endestation og busterminal.
  • Udrykningskøretøjer.
  • Den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

Styk 3 Undtaget fra bestemmelserne er endvidere motorkøretøjer, som i forbindelse med sygetransport befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser, som eksempelvis lunge, nyre og kredsløbsfunktion.

§ 4 Overtrædelse

Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 5 Ikrafttrædelse

Dette regulativ trådte i kraft den 1. marts 2012.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje