Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Typer af pasning Dagpleje

Dagpleje

Dagpleje er pasning for børn i alderen 0-2 år. Dit barns hverdag foregår i et lille miljø i dagplejerens hjem med gode muligheder for udvikling og trivsel.

Opstart i dagpleje

Vi vil gerne give dig og dit barn den bedste start på dagplejelivet, og vi har derfor samlet de mest basale oplysninger om, hvordan dagplejen fungerer i praksis.

Læs om opstart i dagpleje

Hvis du vil vide mere

Hvis du vælger en kommunal dagplejeplads til dit barn, får du flere fordele.

4 børn til 1 dagplejer giver god tid i hverdagen

Hver dagplejer kan have op til 4 børn fra 0-2 år. Det betyder god tid i hverdagen til dit barn, så barnet får den voksenkontakt, tryghed og nærvær, det har brug for. Vi vil gerne give mest mulig støtte og omsorg til de helt små børn. Derfor er der som udgangspunkt ikke mere end 2 børn under 12 måneder hos den samme dagplejer.

Dagplejepædagogen - en pædagoguddannet sparringspartner

Særligt ved den kommunale dagpleje er, at du bliver tilknyttet en dagplejepædagog. Dagplejepædagogens opgaver er blandt andet at give faglig sparring, råd og vejledning til dagplejeren og forældre i hverdagen, samt udarbejde trivselsevalueringer i samarbejde med dagplejeren i forhold til det enkelte barn.

Gæstedagpleje sikrer, at der altid er pasning til dit barn

Gæstepleje tilbydes, når dit barns dagplejer bliver syg eller holder ferie. Dit barn er derfor altid garanteret pasning. Vi forsøger at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, dit barn har mødt før for eksempel i legestuen, og at gæsteplejen sker i lokalområdet.

Pædagogisk tilsyn

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning foretager faste tilsyn hos alle dagplejere. Derudover er der et tæt samarbejde med dagplejepædagogen, hvilket er med til at sikre, at børnene har en god hverdag i dagplejen.

Sammen om trivsel

I Aalborg Kommune ønsker vi, at alle børn trives. Derfor arbejder vi med en Opsporingsmodel, som blandt andet går ud på, at alle børn trivsels evalueres to gange årligt.

Fælleskaber på tværs

Dagplejeren samarbejder i legestuegrupper i de områder, de bor. Formålet med legestuegrupper er, at børnene kan mødes med jævnaldrende børn i større grupper, og at børn og vikar/gæsteplejere kan lære hinanden at kende.

Vil du vide mere om:

 • Betaling og priser
 • Søskendefortrinsret og arveret
 • Søskenderabat
 • Økonomisk friplads
 • Udmeldelse

Læs om priser og vilkår.

Hvis din dagplejer bliver syg, får du besked via appen "Dagpleje". Appen er et vigtigt redskab i kommunikationen mellem dig som forældre og Dagplejen.

Brug app til kommunikation med Dagplejen

Åbningstiderne i dagplejen er fordelt i tidsrummet 06.00 - 18.00. Nogle dagplejere åbner tidligt, mens andre åbner sent. Den enkelte dagplejer arbejder 48 timer om ugen.

Typer af åbningstider (mandag til fredag)

A: 06.00-15.35
B: 06.15-15.50
C: 06.30-16.05
D: 06.45-16.20
E: 07.00-16.35
F: 07.15-16.50
G: 07.30-17.05
H: 08.00-17.35
I: 08.25-18.00

Det er efterspørgslen, der afgør hvilke åbningstider, der er tilgængelige.

Hvis du har spørgsmål til åbningstider i dagplejen, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 99 82 31 00.

Dit barns mødetider

Dit barns fremmøde skal ligge inden for dagplejerens åbningstid, og barnet kan benytte pasningstilbuddet 48 timer om ugen.

Det er muligt at reducere timetallet i dagplejen. Er dit barn indskrevet med reduceret timetal, skal du ved opstart eller ændring i timetal udfylde et skema sammen med dagplejeren.

Lukkedage

Dagplejen lukket klokken 12.00 på Grundlovsdag og holder lukket den 24. december.

Retningslinjerne for kosten hos vores dagplejere er lavet i samarbejde med forældrebestyrelsen og på baggrund af den nyeste viden om sund mad til børn i alderen 0-2 år fra Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger for mad og hygiejne.

Dagplejeren tilbereder mad til børnene hver dag og inddrager, så vidt muligt, børnene i madlavningen. Det handler om at skabe glæde ved at spise sund mad og derved udvikle sunde madvaner. 

Det er vigtigt for alle børn, at der er en god stemning under måltiderne. Måltidet bliver gjort til en hyggestund, hvor børnene lærer, hvilke regler der gælder, når man spiser sammen med andre, og at de kan tale sammen, mens de spiser.

Læs mere om kost til 0-2 årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Måltider i løbet af en dag

I dagplejen tilpasses maden efter barnets alder og spisevaner. Dagplejeren serverer mange små måltider i løbet af dagen, så børnene kan spise sig mætte, når appetitten er der. Måltiderne dækker deres behov for energi og næringsstoffer. 

Der bliver serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad

Som udgangspunkt forventes det, at dit barn har spist morgenmad hjemmefra. Hvis dit barn undtagelsesvis ikke har spist morgenmad, får det morgenmad i dagplejen. Der bliver altid serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. De børn som opholder sig i dagplejen sent på eftermiddagen, vil også blive tilbudt sen eftermiddagsmad.

I dagplejen tilbydes økologiske produkter i det omfang, det er økonomisk og indkøbsmæssigt muligt.

Specialkost

Maden i dagplejen er som udgangspunkt sammensat, så hele børnegruppen kan spise med, og der er respekt for forskellige kulturers madvaner. 

Der kan være børn, som af helbredsmæssige årsager skal undlade enkelte madvarer, og disse erstattes med andre madvarer. Har dit barn brug for, at der serveres specialkost, skal det være efter aftale med enten læge eller klinisk diætist. 

Kan specialkosten købes i almindelige dagligvarebutikker i nærmiljøet tilbydes de i dagplejen, men hvis det er særlige produkter, skal du selv medbringe disse madvarer til dit barn.

Forældresamarbejde og inddragelse er en naturlig del af arbejdet i den kommunale dagpleje.

Forældresamarbejde er vigtigt

Forældre er de primære voksne i børns liv og hjemmet er den arena, der har størst indflydelse på børns læring og trivsel. Derfor er et samarbejde mellem forældre og dagplejen vigtigt.

Vi ønsker dialog med forældre om, hvordan man i fællesskab kan fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Jo bedre forældre og dagpleje samarbejder, jo mere viden deles om børnene - og det øger børns oplevelse af sammenhæng mellem hjem og dagpleje.

I det gode forældresamarbejde oplever forældre og dagpleje, at hinandens viden er værdifuld, relevant og nyttig. Når samarbejdet fungerer godt, kommer det børn til gode.

Forældreindflydelse i forældrebestyrelsen

Du kan vælges ind i dagplejens forældrebestyrelse.

Fordelen ved at være med i bestyrelsen er, at du kan være med til at sikre, at det daglige arbejde i dagplejen afspejler, hvad der er vigtigt for dig.

Forældrebestyrelsen består af 8 forældre, som repræsenterer de øvrige godt 2000 børns forældre, samt valgte tillidsrepræsentanter og ansatte i dagplejen.

Læs mere om rammerne for bestyrelsesarbejdet i 'Håndbog for bestyrelsesarbejde'

Du kan også se videoer om bestyrelsesarbejdet nedenfor: 

Bestyrelsesarbejde - Introduktion
Bestyrelsesarbejde - Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsesarbejde - Beføjelser

Naturdagplejer

En naturdagplejer er en dagplejer, der er ekstra interesseret i natur og udeliv. Som naturdagplejer lærer man børnene om årstidernes skiften, vejr og vind. En naturdagplejer får materialer til at planlægge naturaktiviteter hele året såsom at lade børnene være med til at plante, så og høste. 

I Aalborg Kommune kan en dagplejer modtage certificering og Grønt Flag gennem Friluftsrådets Grønne Spirer. Det grønne flag er til dagplejere, der til dagligt arbejder tæt sammen med naturen med børnene.

Når man som dagplejer er tilmeldt Grønne Spirer, kan man gøre sig fortjent til det Grønne Flag ved at følge nogle kriterier i takt med, at man tager certificeringen til at blive naturdagplejer:

 • Man skal have børnene med ude hver dag. Det kan sagtens være i egen have
 • Man skal have børnene med på udflugt hver uge. Det vil sige en tur uden for haven
 • Ved opstart af forløbet skal man udfylde en årsplan over, hvilke naturaktiviteter man har planlagt hver måned

Naturen indbyder til stor indlæring og udvikling, og som naturdagplejer i Aalborg Kommune giver man børnene ekstra rum til at lege, være kreative og vokse i naturen.

Læs mere om det Grønne Flag og certificeringen på degroennespirer.dk

Idrætsdagplejer

En idrætsdagplejer er en dagplejer, der har fokus på børns udvikling og læringsmiljø gennem bevægelse, leg, kost og motion.

Hos en idrætsdagplejer får børnene en sjov og aktiv hverdag, hvor de stimuleres fysisk og udvikler deres kropsbevidsthed. Børn udvikler sig i takt med, at de bliver udfordret. Derfor er der hos idrætsdagplejen altid tid og plads til fysiske aktiviteter og udfordringer.

I Aalborg kommune kan en dagplejer modtage certificering gennem projektet Kroppen på Toppen. Idrætsdagplejerne har blandt andet fokus på følgende:

 • Man skal dagligt lave alderssvarende fysiske aktiviteter i form af bevægelseslege, sanglege osv.
 • Børnene skal kunne få pulsen op i en idrætsdagpleje
 • Man skal arbejde med selvhjulpethed i alle situationer i løbet af en dag
 • Man skal inkorporere sine udearealer til de fysiske aktiviteter
 • Ved opstart af forløbet skal man udfylde en årsplan for, hvilke fysiske aktiviteter man har planlagt hver måned

Læs mere om projekt Kroppen på Toppen på deres hjemmeside

Er dit barn forsikret?

Aalborg Kommune må ikke tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og unge i Den kommunale dagpleje. Det er derfor dit ansvar som forælder at tegne en ulykkesforsikring, så dit barn er forsikret, hvis dit barn skulle komme ud for en ulykke eller til skade i dagplejen.

Vi laver en ulykkesrapport
Dagplejen er forpligtet til at udfylde en ulykkesrapport, hvis der sker en ulykke i dagplejen. Rapporten gengiver objektivt, hvad der skete i forbindelse med ulykken og kan bruges, hvis du skal anmelde skaden til dit forsikringsselskab.

Det siger lovgivningen

Reglerne omkring kollektive ulykkesforsikringer er lavet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Læs om Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse om kollektive ulykkesforsikringer

Kontakt

Dagplejen

Kayerødsgade 46 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 31 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Tilsyn i dagtilbud og hos private pasningsordninger

Hvert år fører vi tilsyn med alle kommunens pasningstilbud. Det er både uanmeldte og anmeldte tilsyn. Formålet med tilsyn er at bidrage til udvikling og samtidig sikre høj kvalitet uanset, hvor dit barn bliver passet. Tilsynene bliver udført af en udefrakommende tilsynskonsulent fra afdelingen Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Læs om tilsyn i dagtilbud og hos private pasningsordninger

Se video om, hvordan vi fører tilsyn i dagplejen

Tilsynsrapport for daginstitutioner
Ud fra tilsynskonsulentens observationer og dialog med dagtilbuddet, laves der en tilsynsrapport på baggrund af flere faktorer.

Find din daginstitutions tilsynsrapport

 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang