Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Typer af pasning Velkommen i dagpleje

Velkommen i dagpleje

Vi vil gerne give dig og dit barn den bedste start på dagplejelivet, og vi har her på siden forsøgt at samle de mest basale oplysninger om, hvordan dagplejen fungerer i praksis.

Den gode opstart

Inden dit barn starter i dagplejen, ringer dagplejepædagogen til dig for at lave en aftale om et opstartsmøde hos din dagplejer. På mødet bliver du introduceret til dagplejen. 

I de situationer hvor det for jer som forældre er muligt, anbefaler vi en lang opstart med få timer, så dit barn stille og roligt kan vænne sig til de nye rammer. Det giver også mulighed for, at du og dagplejeren kan lære hinanden at kende. Mange børn har desuden glæde af faste ritualer, når de skal afleveres. Planlæg opstarten sammen med din dagplejer.

Det kan du forvente af din dagplejer

Din dagplejer tilrettelægger selv sin og børnenes hverdag. Det betyder, at alle dagplejehjem er forskellige. Alle dagplejere arbejder dog efter samme retningslinjer og samme pædagogiske målsætning. Det betyder, at din dagplejer altid vil have ansvaret for, at dit barn: 

 • trives og er trygt, så det kan lære og udvikle sig
 • føler sig som en del af et fællesskab
 • bruger uderummet som en del af læringsrummet
 • er aktiv og rører sig hver dag
 • får en sund og varieret kost i den tid det opholder sig i dagplejen
 • i samvær med eventuelle husdyr kan føle sig tryg

Derudover skal dagplejeren arbejde med læreplanens mål for børnenes læring. 

Læs dagplejens pædagogiske læreplan

Måltider hos din dagplejer

Som udgangspunkt forventes det, at dit barn har spist morgenmad hjemmefra. Har dit barn undtagelsesvis ikke spist morgenmad, vil det få morgenmad i dagplejen.

Der bliver altid serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. De børn, som opholder sig i dagplejen sent på eftermiddagen, får også tilbudt sen eftermiddagsmad.

Den gode opstart

Inden dit barn starter i dagplejen, ringer dagplejepædagogen til dig for at lave en aftale om et opstartsmøde hos din dagplejer. På mødet bliver du introduceret til dagplejen. 

I de situationer hvor det for jer som forældre er muligt, anbefaler vi en lang opstart med få timer, så dit barn stille og roligt kan vænne sig til de nye rammer. Det giver også mulighed for, at du og dagplejeren kan lære hinanden at kende. Mange børn har desuden glæde af faste ritualer, når de skal afleveres. Planlæg opstarten sammen med din dagplejer.

Det kan du forvente af din dagplejer

Din dagplejer tilrettelægger selv sin og børnenes hverdag. Det betyder, at alle dagplejehjem er forskellige. Alle dagplejere arbejder dog efter samme retningslinjer og samme pædagogiske målsætning. Det betyder, at din dagplejer altid vil have ansvaret for, at dit barn: 

 • trives og er trygt, så det kan lære og udvikle sig
 • føler sig som en del af et fællesskab
 • bruger uderummet som en del af læringsrummet
 • er aktiv og rører sig hver dag
 • får en sund og varieret kost i den tid det opholder sig i dagplejen
 • i samvær med eventuelle husdyr kan føle sig tryg

Derudover skal dagplejeren arbejde med læreplanens mål for børnenes læring. 

Læs dagplejens pædagogiske læreplan

Måltider hos din dagplejer

Som udgangspunkt forventes det, at dit barn har spist morgenmad hjemmefra. Har dit barn undtagelsesvis ikke spist morgenmad, vil det få morgenmad i dagplejen.

Der bliver altid serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. De børn, som opholder sig i dagplejen sent på eftermiddagen, får også tilbudt sen eftermiddagsmad.

Dagplejepædagog

Du er tilknyttet en dagplejepædagog. I den kommunale dagpleje har vi pædagoger ansat, som er tilknyttet dit barns dagplejehjem. Pædagogen samarbejder med dagplejeren om dit barns trivsel, udvikling, sundhed og læring. Dagplejepædagogen ringer til dig, når du tilbydes en plads til dit barn.

Dagplejepædagogens primære opgaver er at: 

 • give faglig sparring, råd og vejledning til dagplejeren i hverdagen
 • rådgive og vejlede dagplejerne i legestuen
 • rådgive og vejlede forældrene
 • udarbejde trivselsevalueringer af hvert barn i samarbejde med dagplejeren
 • evaluere læringsmiljøet sammen med dagplejeren
 • besøge dagplejeren efter behov og minimum 3 gange årligt

Dagplejepædagog

Du er tilknyttet en dagplejepædagog. I den kommunale dagpleje har vi pædagoger ansat, som er tilknyttet dit barns dagplejehjem. Pædagogen samarbejder med dagplejeren om dit barns trivsel, udvikling, sundhed og læring. Dagplejepædagogen ringer til dig, når du tilbydes en plads til dit barn.

Dagplejepædagogens primære opgaver er at: 

 • give faglig sparring, råd og vejledning til dagplejeren i hverdagen
 • rådgive og vejlede dagplejerne i legestuen
 • rådgive og vejlede forældrene
 • udarbejde trivselsevalueringer af hvert barn i samarbejde med dagplejeren
 • evaluere læringsmiljøet sammen med dagplejeren
 • besøge dagplejeren efter behov og minimum 3 gange årligt

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for dit barns trivsel, at du har et godt samarbejde med både dagplejer og dagplejepædagog. Det er med til at skabe en god og tryg hverdag for dit barn. 

For os er åbenhed et vigtigt element i det gode samarbejde. Tal derfor med dit barns dagplejer, hvis du undrer dig over noget. Stil gerne spørgsmål til dit barns hverdag i dagplejen. På den måde får du en fornemmelse for, hvordan dagen har været, og måske kan det give anledning til en snak med dit barn på vej hjem fra dagplejen. 

Fortæl også gerne din dagplejer, hvis dit barn har spist eller sovet dårligt, eller hvis der er andet, der har indflydelse på humør og helbred den pågældende dag. Selv små ting kan have betydning for jeres barns trivsel - alt sammen er vigtige informationer, og gør det lettere for dagplejeren at forstå dit barn og give det en god dag.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for dit barns trivsel, at du har et godt samarbejde med både dagplejer og dagplejepædagog. Det er med til at skabe en god og tryg hverdag for dit barn. 

For os er åbenhed et vigtigt element i det gode samarbejde. Tal derfor med dit barns dagplejer, hvis du undrer dig over noget. Stil gerne spørgsmål til dit barns hverdag i dagplejen. På den måde får du en fornemmelse for, hvordan dagen har været, og måske kan det give anledning til en snak med dit barn på vej hjem fra dagplejen. 

Fortæl også gerne din dagplejer, hvis dit barn har spist eller sovet dårligt, eller hvis der er andet, der har indflydelse på humør og helbred den pågældende dag. Selv små ting kan have betydning for jeres barns trivsel - alt sammen er vigtige informationer, og gør det lettere for dagplejeren at forstå dit barn og give det en god dag.

Dagplejerens fravær

Hvis dit barns dagplejer er fraværende kan dit barn komme i gæstedagpleje.

Ved sygdom og ferie

Hvis din faste dagplejer bliver syg, vil du få en sms om morgenen, hvor du bliver tilbudt en plads hos en gæstedagplejer. I beskeden er der et link, hvor du enten kan acceptere tilbuddet eller angive, at du selv finder pasning til dit barn. 

Vi beder dig om ikke at rette henvendelse direkte til din dagplejer, når dagplejeren er syg. Opstår der problemer vedrørende dit barn under din dagplejers sygdom, kan du rette henvendelse på telefon 99 82 31 00. 

Når din dagplejer melder sig rask, får du igen en sms om, at dit barn igen kan komme hen til din faste dagplejer. 

Om gæstedagpleje

Vi har forskellige former for gæstedagpleje, og dit barn vil altid blive tilbudt gæstedagpleje ved dagplejerens sygdom eller ferie efter følgende prioritering: 

 1. Gæstepleje hos en hjemmevikar, der er en erfaren dagplejer uden fast tilknyttede børn
 2. Gæstedagpleje hos en dagplejer, hvor barnet har været placeret tidligere, eventuelt som det 5. barn
 3. Barnet bliver passet hos en dagplejer med ubesatte pladser

Vi forsøger altid at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet har mødt før, og at gæsteplejen sker i lokalområdet. 

Åbningstiderne hos gæstedagplejen kan være anderledes end din faste dagplejeres åbningstid. 

Ved fravær af kortere varighed

Hvis din dagplejer skal deltage i et møde, til læge/tandlæge eller lignende, vil hun blive afløst af en udevikar. En udevikar er en erfaren dagplejer, som er ansat uden faste børn. Udevikaren kommer altid og passer børnene i dit barns dagplejehjem, og du vil altid få besked, hvis udevikaren kommer hos din dagplejer.

Dagplejerens fravær

Hvis dit barns dagplejer er fraværende kan dit barn komme i gæstedagpleje.

Ved sygdom og ferie

Hvis din faste dagplejer bliver syg, vil du få en sms om morgenen, hvor du bliver tilbudt en plads hos en gæstedagplejer. I beskeden er der et link, hvor du enten kan acceptere tilbuddet eller angive, at du selv finder pasning til dit barn. 

Vi beder dig om ikke at rette henvendelse direkte til din dagplejer, når dagplejeren er syg. Opstår der problemer vedrørende dit barn under din dagplejers sygdom, kan du rette henvendelse på telefon 99 82 31 00. 

Når din dagplejer melder sig rask, får du igen en sms om, at dit barn igen kan komme hen til din faste dagplejer. 

Om gæstedagpleje

Vi har forskellige former for gæstedagpleje, og dit barn vil altid blive tilbudt gæstedagpleje ved dagplejerens sygdom eller ferie efter følgende prioritering: 

 1. Gæstepleje hos en hjemmevikar, der er en erfaren dagplejer uden fast tilknyttede børn
 2. Gæstedagpleje hos en dagplejer, hvor barnet har været placeret tidligere, eventuelt som det 5. barn
 3. Barnet bliver passet hos en dagplejer med ubesatte pladser

Vi forsøger altid at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet har mødt før, og at gæsteplejen sker i lokalområdet. 

Åbningstiderne hos gæstedagplejen kan være anderledes end din faste dagplejeres åbningstid. 

Ved fravær af kortere varighed

Hvis din dagplejer skal deltage i et møde, til læge/tandlæge eller lignende, vil hun blive afløst af en udevikar. En udevikar er en erfaren dagplejer, som er ansat uden faste børn. Udevikaren kommer altid og passer børnene i dit barns dagplejehjem, og du vil altid få besked, hvis udevikaren kommer hos din dagplejer.

Fravær, sygdom og afhentning af barn

Din dagplejer har brug for at vide, hvis dit barn ikke kommer i dagpleje på grund af sygdom, ferie eller lignende, så dagplejeren kan planlægge børnenes dag. 

De fleste aktiviteter i dagplejen foregår om formiddagen. Hvis dit barn ikke har mulighed for at møde ind til aktiviteterne, kan du lave en individuel aftale om, hvor og hvornår dit barn bliver afleveret. 

Oplys hvem der henter dit barn

Du skal altid oplyse din dagplejer, hvis dit barn bliver hentet af andre end jer forældre.

Sygdom

Syge børn kan ikke komme i dagpleje. Børn kan godt være syge, selvom de ikke har feber. Viser dit barn tegn på sygdom ved, at det for eksempel ikke kan deltage i leg, gåture, legestuebesøg eller i den almindelige dagligdag, kan det derfor ikke komme i dagpleje. Giv din dagplejer besked, hvis dit barn er syg og ikke kan komme i dagpleje. 

Bliver dit barn syg i dagplejen, skal dagplejeren kontakte dig, så du kan hente barnet.

Ved behov for medicin

Hvis dit barn har brug for medicin, skal du tale med dagplejeren om mulighederne for, at medicinen kan gives af dagplejeren.

Fravær, sygdom og afhentning af barn

Din dagplejer har brug for at vide, hvis dit barn ikke kommer i dagpleje på grund af sygdom, ferie eller lignende, så dagplejeren kan planlægge børnenes dag. 

De fleste aktiviteter i dagplejen foregår om formiddagen. Hvis dit barn ikke har mulighed for at møde ind til aktiviteterne, kan du lave en individuel aftale om, hvor og hvornår dit barn bliver afleveret. 

Oplys hvem der henter dit barn

Du skal altid oplyse din dagplejer, hvis dit barn bliver hentet af andre end jer forældre.

Sygdom

Syge børn kan ikke komme i dagpleje. Børn kan godt være syge, selvom de ikke har feber. Viser dit barn tegn på sygdom ved, at det for eksempel ikke kan deltage i leg, gåture, legestuebesøg eller i den almindelige dagligdag, kan det derfor ikke komme i dagpleje. Giv din dagplejer besked, hvis dit barn er syg og ikke kan komme i dagpleje. 

Bliver dit barn syg i dagplejen, skal dagplejeren kontakte dig, så du kan hente barnet.

Ved behov for medicin

Hvis dit barn har brug for medicin, skal du tale med dagplejeren om mulighederne for, at medicinen kan gives af dagplejeren.

Fællesskaber

Dagplejerne samarbejder i legestuegrupper i de områder, de bor. Dagplejerne samles så vidt muligt i legestue 1-4 gange om måneden.

Nogle dagplejere går i heldagslegestue. Det betyder, at børnene skal afleveres og afhentes i legestuen på disse dage. Spørg jeres dagplejere, hvilken type legestue dit barns dagpleje deltager i.

Formålet med legestuen er, at børnene kan mødes med jævnaldrende børn i større grupper, og at børn og vikar/gæsteplejere kan lære hinanden at kende.

I legestuen er der desuden mulighed for at planlægge aktiviteter, som kræver mere plads end i hjemmet. Nogle legestuer har også gode udeområder.

Fællesskaber

Dagplejerne samarbejder i legestuegrupper i de områder, de bor. Dagplejerne samles så vidt muligt i legestue 1-4 gange om måneden.

Nogle dagplejere går i heldagslegestue. Det betyder, at børnene skal afleveres og afhentes i legestuen på disse dage. Spørg jeres dagplejere, hvilken type legestue dit barns dagpleje deltager i.

Formålet med legestuen er, at børnene kan mødes med jævnaldrende børn i større grupper, og at børn og vikar/gæsteplejere kan lære hinanden at kende.

I legestuen er der desuden mulighed for at planlægge aktiviteter, som kræver mere plads end i hjemmet. Nogle legestuer har også gode udeområder.

Hvis du vil vide mere

I dagplejen er det vigtigt, at dit barn hver dag medbringer: 

 • Skiftetøj og fodtøj til inde og ude
 • Gummistøvler og regntøj (uanset vejr)
 • Håndklæder
 • Hagesmække
 • Engangsvaskeklude
 • Bleer
 • Tæppe eller dyne, hvis barnet sover i løbet af dagen. Sengetøj bør vaskes hver 14. dag og efter behov.
 • Sut
 • Sovedyr
 • Godkendt barnevogn med fluenet, åndbart regnslag og godkendt sele. Barnevognen tømmes og rengøres med vand og sæbe en gang om måneden og efter behov
 • Solcreme
 • Solhat
 • Specialkost eller modermælkserstatning, hvis dit barn skal have det

Det samme skal medbringes, hvis dit barn skal i gæstedagpleje.

Husk at opdatere stamkorts-oplysninger i Aula

I skal sikre, at jeres barns stamkorts-oplysninger er ajourført via Aula, så både dagplejer og gæstedagpleje har tilgang til oplysningerne.

Kontakt

Dagplejen

Kayerødsgade 46 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 31 00

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang