Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Ud i naturen Strande og friluftsbade

Strande og friluftsbade

Er du til hav eller fjord, strand eller friluftsbad? Få overblik over vores skønne badesteder. Vi tjekker vandkvaliteten ved 20 badeområder på vores 190 kilometer lange kyststrækning.

Generelle baderåd

 • Se, om der er information, som fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
 • Bad ikke ved større forekomster af tang.
 • Bad i god afstand til åudløb.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Bisnap Badestrand ligger mellem Hou og Hals ved sommerhusområder. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er offentligt toilet, redningsvest og affaldsstativ ved badestranden.

 • Strandbreddens kendetegn: sand og lave klitter.
 • Strandens længde: cirka 3,5 kilometer lang.
 • Bredden af stranden: 5-45 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: cirka 300 meter fra stranden er dybden 1,5 meter. Vanddybden er vurderet ud fra fravandsvæsenets dybdemodel og skal tages med forbehold.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.

Bisnap Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Dokkedal Badestrand ligger på Jyllands østkyst ved Kattegat, cirka 9 kilometer syd for Limfjordens østlige udmunding. Badeområdet ligger øst for landsbyen Dokkedal.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet kan deles op i 2 områder, området for enden af mole og området for enden af en badebro, der ligger i forlængelse af molen. Det bedste badeområde er for enden af badebroen langt ude i Kattegat. Der er indholdet af tang med videre minimalt.

Der er affaldsstativ og toilet ved parkeringspladsen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand og lidt sten.
 • Strandens længde: 650 meter.
 • Bredden af stranden: 6 meter ved kysten, og cirka 40 meter ved revle. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: området er meget lavvandet.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest fra nord efterfulgt af strømretning fra vest.


Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Egense Badestrand ligger syd for Egense Lystbådehavn og nordøst for Egense. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er redningsvest og affaldsstativ ved stranden. Toilet findes ved lystbådehavnen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 130 meter.
 • Bredden af stranden: cirka 20 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: på de første 200 meter fra stranden bliver vanddybden til 1,5 meter, hvorefter faldet er større.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.
 • Andet: der er lavet stensætninger på begge sider af stranden.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Egholm Badestrand ligger på Egholm i Limfjorden. Badeområdet ligger på øens østlige side, vest for færgelejet.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er affaldsstativ og toilet på land ved badeområdet.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: 300 meter.
 • Bredden af stranden: 6-12 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod øst, vest eller nord.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Hesteskoen badestrand ligger ved Limfjorden, cirka 7 kilometer øst for Aalborg. Badeområdet ligger tæt på Østhavnen.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er etableret 2 badebroer med 160 meters afstand. Længden af broerne er omkring 90 meter og 20 meter.

Der er redningsvest, affaldsstativ og toilet ved badeområdet.

 • Strandbreddens kendetegn: sand med en del sten.
 • Strandens længde: 250 meter.
 • Bredden af stranden: 3-6 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand med organisk materiale, som gør bunden blød.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Vanddybden er cirka 1 meter ved enden af den længste badebro.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord eller øst.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Hou Badestrand ligger ved Hou i Vendsyssel.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er offentligt toilet, redningsvest og affaldsstativ ved stranden.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 3 kilometer.
 • Bredden af stranden: 10-50 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: cirka 180 meter fra stranden bliver vanddybden til cirka 1,5 meter.
 • Strøm: oftest mod nord.

Badevandskvalitet

Badevandet er endnu ikke klassificeret. Det skyldes, at badevandsstationen er forholdsvis ny. Klassifikationer beregner vi på baggrund af data fra de sidste 4 års badevandsanalyser.

Geografiske forhold

Hou Havnebad ligger i den yderste del af Hou Havn.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er etableret en badebro, hvor det også er muligt for kørestolsbrugere at bade via etableret kran.

Der er redningsvest, affaldsstativ og toilet i tilknytning til lystbådehavnen.

 • Bundforhold i vandet: sand med enkelte sten.
 • Dybdeforhold: vanddybden er cirka 1 meter ved badebroen.
 • Strøm: oftest mod nord. 
 • Andet: der er opsat hegn om havnebadet som afgrænsning til lystbådene.

Badevandskvalitet

Badevandet er endnu ikke klassificeret. Det skyldes, at badevandsstationen er forholdsvis ny. Klassifikationer beregner vi på baggrund af data fra de sidste 4 års badevandsanalyser.

Geografiske forhold

Der er opført en ny badebro ved Lindholm Brygge. Lindholm Brygge badestation ligger på nordsiden af Limfjorden i Nørresundby. Badebroen er opført, så det er muligt at bade med sikker adgang til fjorden. Badebroen er placeret ud for et grønt område på den vestlige side af Lindholm Brygge 35.

Vest for badebroen ligger et større sammenhængende grønt område med stisystem til Verdens Ende, Lindholm Fjordpark. Nord og øst for badebroen er der beboelsesområde med enkelte virksomheder og kontorer. På den østlige side ligger en lystbådehavn. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er affaldsstativer i det rekreative område, der ligger ned til Lindholm Brygge badebro.

 • Broens længde: cirka 20 meter.
 • Bredden af broen: cirka 3 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: langs broen er der 1-2 meter dybt. For enden af broen er der 2-3 meter dybt. På midten af fjorden er der cirka 11 meter dybt.
 • Om vanddybden er tilstrækkelig til hovedspring vides ikke.
 • Strøm: Limfjorden har skiftende strømretning, dog oftest mod øst. Strømmen kan være meget kraftig.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Lindholm fiske- og badebro ligger på nordsiden af Limfjorden i Nørresundby. Den er en del af den grønne kile langs fjorden. Kilen strækker sig fra Nørresundby bymidte via Lindholm Strandpark, Lindholm Fjordpark og videre langs fjorden til Gjøl. Lindholm Strandpark er knap 8 hektar og ligger cirka 0,5 kilometer vest for Nørresundby midtby. Ved strandparkens sydvestlige side er Lindholm fiske- og badebro.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet ligger i Limfjorden, sydvest for vigen med Lindholm Badestrand. Der er redningsvest, affaldsstativ og toiletbygning ved Lindholm Badestand.

 • Broens længde: cirka 25 meter.
 • Bredden af broen: cirka 2,5 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sten og sand.
 • Dybdeforhold: langs broen er der 1-2 meter dybt. For enden af broen er der 3-4 meter dybt. Dybden falder hurtigt til 10 meter. På midten af fjorden er der cirka 11 meter dybt.
 • Strøm: Limfjorden har skiftende strømretning, dog oftest mod øst. Strømmen kan være meget kraftig.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Lindholm Strandpark ligger på nordsiden af Limfjorden i Nørresundby. Den er en del af den grønne kile langs fjorden. Kilen strækker sig fra Nørresundby bymidte via Lindholm Strandpark, Lindholm Fjordpark og videre langs fjorden til Gjøl. Lindholm Strandpark er knap 8 hektar og ligger cirka 0,5 kilometer vest for Nørresundby midtby.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet er en vig, hvor vandskiftet er ringe. Der er redningsvest, affaldsstativ og toiletbygning.

 • Strandbreddens kendetegn: fint sand blandet med meget finkornet materiale. 
 • Strandens længde: 400 meter vigen rundt. 
 • Bredden af stranden: 2-7 meter.
 • Bundforhold i vandet: finkornet materiale og sand.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. 
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest står vandet stille.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Stranden ligger ved Limfjorden tæt ved Mou og Mou Lystbådehavn.  

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er ikke offentligt toilet, redningsvest og affaldsstativ ved badevandsstationen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 2 km.
 • Bredden af stranden: 5-10 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand. 
 • Dybdeforhold: på de første 50 meter fra stranden bliver vanddybden til 1,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod øst.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Møllestenen, Torderup Badestrand ligger mellem Hou og Hals ved sommerhusområde.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er ikke offentligt toilet, redningsvest eller affaldsstativ.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 3 kilometer.
 • Bredden af stranden: 10-50 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: cirka 300 meter fra stranden er dybden 1,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Nibe Badestrand ligger 200 meter syd for Nibe Havnebad og vest for Nibe by.  

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

 • Strandbreddens kendetegn: et område med sand, som er afgrænset med en sti. På øvrige arealer er der græs, træer og buske.
 • Strandens længde: 100 meter.
 • Bredden af stranden: 2-15 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand. 
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Fra kysten og cirka 50 meter ud er vanddybden cirka 0,5 meter. 
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Badestrand ved campingplads ligger godt 1 km fra Nibe.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er affaldsstativ og toilet ved campingpladsen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand med store sten.
 • Strandens længde: 400 meter.
 • Bredden af stranden: 5-10 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand med sten. 
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Fra kysten og cirka 50 meter ud er vanddybden cirka 0,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest fra nord. 
 • Andet: der er ålegræs.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Nibe Fjordbad ligger i Nibe Lystbådehavn.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Havnebadet er et afgrænset område. Det er forbudt at svømme i havnen uden for havnebadet. Der er omklædningsfaciliteter, redningsvest, affaldsstativ og toilet ved havneområdet. Når det hvide flag er hejst, er der livredder på anlægget.

 • Fjordbadet er åbent året rundt i tidsrummet 6.00 til 22.00.
 • Bassinet: 30 meter langt og 16,5 meter bredt.
 • Bundforhold i vandet: siltet.
 • Dybdeforhold: varierer fra 2-3 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, dog oftest stillestående.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som god, der er den næstbedste kategori.

Geografiske forhold

Stavn Badestrand ligger ved Limfjorden vest for Nibe. Badeområdet ligger nord for Stavn by. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er ikke redningsvest, affaldsstativ eller toilet ved badeområdet.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: 600 meter.
 • Bredden af stranden: 2-8 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Fra kysten og cirka 50 meter ud er vanddybden cirka 0,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod øst.
 • Andet: der er ålegræs i vandet og langs stranden/vandkanten.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Badevandstemperatur

Se badevands- og lufttemperatur i Vestre Fjordpark.

Geografiske forhold

Vestre Fjordpark ligger i Vestbyen ikke langt fra Aalborg centrum. 

Aktuelle åbningstider for toiletter og omklædning

Handicaptoilettet ved Foreningshuset er åbent hver dag fra klokken 8.00 til 22.00.

Toiletterne mod syd i livredderbygningen er åbne hver dag fra klokken 8.00 til 22.00.

Omklædningsrum er åbne fra klokken 8.00 til 19.00.

Badesæson 2024

I Vestre Fjordpark er badesæsonen i 2024 fra 3. juni til 30. august, hvor der er livreddere tilstede fra klokken 10.00 til 19.00 (26. august til 30. august dog fra klokken 12.00 til 18.00). I badesæsonen er alle toiletter og omklædningsrum åbne. Udspringstårnet er åbent, når livredderne er tilstede.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Vestre Fjordpark er et rekreativt aktivitetsområde. Du kan svømme, hoppe fra udspringsplatformen, spille bold eller lege på vandlegepladsen. Du kan også udfordre dig selv på forhindringsbaner, udøve parkour eller nyde naturen omkring fjorden. Der er også legepladser, café, grillområder og lækroge.

Der er et forskellige muligheder for at bade i områder med sandbund eller 50 meter svømmebassin. Der er også udspringsbassin med klatrevæg, vipper; 1 meter og 3 meter og udspringstårn; 5 meter og 10 meter.

Der er redningskranse flere steder omkring bassinet, og der er en hjertestarter ved livreddernes bygning. Der flere affaldsstativer.

 • Strandbreddens kendetegn: hovedsageligt græsarealer.
 • Bundforhold i vandet: sandbund, som bliver renset årligt. 
 • Dybdeforhold: varierer.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Vestre Fjordpark, Limfjorden er et område ved Limfjorden tæt på friluftsbadet Vestre Fjordpark. Der er en 9,2 meter lang flydeponton til badning, isætning af kajakker og lignende. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet ligger ved friluftsbadet. Der er etableret flere adgange til vandet via badebroer og trapper. Ved fjorden er der ikke et område med sand/strand. Der er stensætning fra asfalteret sti ved Vestre Fjordpark og Limfjorden. Der er redningsvest, affaldsstativ, toilet og omklædningsfaciliteter i området.

 • Bundforhold i vandet: sand med sten.

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket, der er den bedste kategori.

Geografiske forhold

Østre Havn ligger centralt i Aalborg. Området ligger i forlængelse af Aalborg havnefront med Nordkraft og Musikkens Hus. Havnebassinet er et offentligt tilgængeligt rekreativt oplevelsesrum. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Østre Havn er et havnebassin med høj kajkant, hvor det er muligt at cykle og gå langs hele kajkanten. Der er stiger flere steder på kajkanten, så det er muligt at komme på af vandet. 

 • Dybdeforhold: 4-5 meter.
 • Strøm: der kan være stærk strøm i Limfjorden, men inde i havneområdet er der typisk ikke.
 • Andet: Aalborg Cable Park.

Kontakt

Bademester i Vestre Fjordpark

Skydebanevej 14 9000 Aalborg

Ring til os

25 87 86 51

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang