Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Ud i naturen Badevand

Badevand

Generelle baderåd

 • Se, om der er information, som fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
 • Bad ikke ved større forekomster af tang.
 • Bad i god afstand til åudløb.

Badevandsanalyser

Vi har en kyststrækning på over 190 km. På kyststrækningen er der 20 badeområder, hvor vi udtager badevandsprøver i perioden 1. juni til 1. september.

Se badeområder på kort i kommuneplanen

Badevandets kvalitetskrav

Prøverne analyseres for indhold af 2 indikatorbakterier: E.coli og intestinale enterokokker. Disse 2 bakterier er naturligt forekommende bakterier i menneskers og dyrs tarme. Tilstedeværelse af indikatorbakterierne tyder på, at der kan være fækal forurening af badevandet. De sidste 4 års analyser af bakterierne anvendes til beregning af klassifikationen.

Klassifikation

Badevandskvaliteten kan være: 

 • *** Udmærket
 • ** God
 • * Tilfredsstillende 
 • - Ringe

Kvalitet af badevand

Parameter Udmærket kvalitet God kvalitet Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml) 100, skal overholdes i 95 % af tiden. 200, skal overholdes i 95 % af tiden. 185, skal overholdes i 90 % af tiden.

Escherichia coli

(cfu/100 ml)

250, skal overholdes i 95 % af tiden. 500, skal overholdes i 95 % af tiden. 500, skal overholdes i 90 % af tiden.

Se analyser af badevand på eurofins hjemmeside

Tang

Hvis der er store mængder tang i strandkanten, fraråder vi badning i nærheden af tangen. Der kan blive dannet giftstoffer i rådnende tang. Tangen beskytter sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler, så bakterierne kan overleve længere tid.

Cyanobakterier

Der er risiko for opblomstring af cyanobakterier i Limfjorden. Du kender dem måske som ”blågrønalger”. Når der er mange af dem i vandet, kommer de i kontakt med huden, når du bader. I nogle tilfælde kan det give hudirritation og udslæt. Cyanobakterier danner giftstoffer, og kan derfor give en forgiftning, hvis du sluger meget vand med mange af dem i.

Alger

Væksten af alger i Kattegat er typisk lille. Der er risiko for opblomstring af alger i Limfjorden, da indholdet af næringssalt er forholdsvis stort. Generelt frarådes badning i uklart vand, da det kan skyldes alger. 

Information fra Aalborg Kommune ved forurening

Ved kortvarige forureninger eller særlig risiko for forurening, opsætter vi typisk information på stedet og opdaterer her på siden. Vi opfordrer dig som badegæst til at kontakte Aalborg Kommune, hvis du opdager forurening.

Klassifikationer

Badevandsstation Klassifikation 2021 Klassifikation 2022 Klassifikation 2023
Bisnap Udmærket Udmærket Udmærket
Dokkedal Udmærket Udmærket Udmærket
Egense Badestrand Udmærket Udmærket Udmærket
Egholm Kyst Udmærket Udmærket Udmærket
Hesteskoen Udmærket Udmærket Udmærket
Hou Badestrand Udmærket Udmærket Udmærket
Hou Havnebad Udmærket Nedlagt Nyoprettet
Lindholm Brygge     Nyoprettet
Lindholm fiske- og badebro God God God
Lindholm Strandpark Udmærket Udmærket Udmærket
Mou Badestrand Udmærket Udmærket Udmærket
Møllestenen, Torderup Badestrand Udmærket Udmærket Udmærket
Navet, Halkær Bredning Udmærket Udmærket Udmærket
Nibe Badestrand God Udmærket Udmærket
Nibe Fjordbad Udmærket Udmærket Udmærket
Nibe, badevand ved campingplads Udmærket Udmærket Udmærket
Stavn Udmærket God God
Vestre Fjordpark Udmærket Udmærket Udmærket
Vestre Fjordpark, Limfjorden Udmærket God Udmærket
Østre Havn Nyoprettet Udmærket Udmærket

Bisnap Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Bisnap Badestrand ligger mellem Hou og Hals ved sommerhusområder. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er offentligt toilet, redningsvest og affaldsstativ ved badestranden.

 • Strandbreddens kendetegn: sand og lave klitter.
 • Strandens længde: cirka 3,5 kilometer lang.
 • Bredden af stranden: 5-45 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: cirka 300 meter fra stranden er dybden 1,5 meter. Vanddybden er vurderet ud fra fravandsvæsenets dybdemodel og skal tages med forbehold.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.

Bisnap Badestrand


Dokkedal Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Dokkedal Badestrand ligger på Jyllands østkyst ved Kattegat, cirka 9 km syd for Limfjordens østlige udmunding. Badeområdet ligger øst for landsbyen Dokkedal.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet kan deles op i 2 områder, området for enden af mole og området for enden af en badebro, der ligger i forlængelse af molen. Det bedste badeområde er for enden af badebroen langt ude i Kattegat. Der er indholdet af tang med videre minimalt.

Der er affaldsstativ og toilet ved parkeringspladsen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand og lidt sten.
 • Strandens længde: 650 meter.
 • Bredden af stranden: 6 meter ved kysten, og cirka 40 meter ved revle. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: området er meget lavvandet.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest fra nord efterfulgt af strømretning fra vest.


Egense Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Egense Badestrand ligger syd for Egense Lystbådehavn og nordøst for Egense. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er redningsvest og affaldsstativ ved stranden. Toilet findes ved lystbådehavnen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 130 meter.
 • Bredden af stranden: cirka 20 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: på de første 200 meter fra stranden bliver vanddybden til 1,5 meter, hvorefter faldet er større.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.
 • Andet: der er lavet stensætninger på begge sider af stranden.


Egholm Kyst

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Egholm Badestrand ligger på Egholm i Limfjorden. Badeområdet ligger på øens østlige side, vest for færgelejet.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er affaldsstativ og toilet på land ved badeområdet.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: 300 meter.
 • Bredden af stranden: 6-12 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod øst, vest eller nord.


Hesteskoen

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Hesteskoen badestrand ligger ved Limfjorden, cirka 7 km øst for Aalborg. Badeområdet ligger tæt på Østhavnen.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er etableret 2 badebroer med 160 meters afstand. Længden af broerne er omkring 90 meter og 20 meter.

Der er redningsvest, affaldsstativ og toilet ved badeområdet.

 • Strandbreddens kendetegn: sand med en del sten.
 • Strandens længde: 250 meter.
 • Bredden af stranden: 3-6 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand med organisk materiale, som gør bunden blød.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Vanddybden er cirka 1 meter ved enden af den længste badebro.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord eller øst.


Hou Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Hou Badestrand ligger ved Hou i Vendsyssel.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er offentligt toilet, redningsvest og affaldsstativ ved stranden.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 3 kilometer.
 • Bredden af stranden: 10-50 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: cirka 180 meter fra stranden bliver vanddybden til cirka 1,5 meter.
 • Strøm: oftest mod nord.


Hou Havnebad

Badevandskvalitet

Badevandet er endnu ikke klassificeret. Det skyldes, at badevandsstationen er forholdsvis ny. Klassifikationer beregner vi på baggrund af data fra de sidste 4 års badevandsanalyser.

Geografiske forhold

Hou Havnebad ligger i den yderste del af Hou Havn.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er etableret en badebro, hvor det også er muligt for kørestolsbrugere at bade via etableret kran.

Der er redningsvest, affaldsstativ og toilet i tilknytning til lystbådehavnen.

 • Bundforhold i vandet: sand med enkelte sten.
 • Dybdeforhold: vanddybden er cirka 1 meter ved badebroen.
 • Strøm: oftest mod nord. 
 • Andet: der er opsat hegn om havnebadet som afgrænsning til lystbådene.


Lindholm Brygge

Badevandskvalitet

Badevandet er endnu ikke klassificeret. Det skyldes, at badevandsstationen er forholdsvis ny. Klassifikationer beregner vi på baggrund af data fra de sidste 4 års badevandsanalyser.

Geografiske forhold

Der er opført en ny badebro ved Lindholm Brygge. Lindholm Brygge badestation ligger på nordsiden af Limfjorden i Nørresundby. Badebroen er opført, så det er muligt at bade med sikker adgang til fjorden. Badebroen er placeret ud for et grønt område på den vestlige side af Lindholm Brygge 35.

Vest for badebroen ligger et større sammenhængende grønt område med stisystem til Verdens Ende, Lindholm Fjordpark. Nord og øst for badebroen er der beboelsesområde med enkelte virksomheder og kontorer. På den østlige side ligger en lystbådehavn. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er affaldsstativer i det rekreative område, der ligger ned til Lindholm Brygge badebro.

 • Broens længde: cirka 20 meter.
 • Bredden af broen: cirka 3 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: langs broen er der 1-2 meter dybt. For enden af broen er der 2-3 meter dybt. På midten af fjorden er der cirka 11 meter dybt.
  Om vanddybden er tilstrækkelig til hovedspring vides ikke.
 • Strøm: Limfjorden har skiftende strømretning, dog oftest mod øst. Strømmen kan være meget kraftig.


Lindholm fiske- og badebro

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som god.

Geografiske forhold

Lindholm fiske- og badebro ligger på nordsiden af Limfjorden i Nørresundby. Den er en del af den grønne kile langs fjorden. Kilen strækker sig fra Nørresundby bymidte via Lindholm Strandpark, Lindholm Fjordpark og videre langs fjorden til Gjøl. Lindholm Strandpark er knap 8 hektar og ligger cirka 0,5 km vest for Nørresundby midtby. Ved strandparkens sydvestlige side er Lindholm fiske- og badebro.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet ligger i Limfjorden, sydvest for vigen med Lindholm Badestrand. Der er redningsvest, affaldsstativ og toiletbygning ved Lindholm Badestand.

 • Broens længde: cirka 25 meter.
 • Bredden af broen: cirka 2,5 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sten og sand.
 • Dybdeforhold: langs broen er der 1-2 meter dybt. For enden af broen er der 3-4 meter dybt. Dybden falder hurtigt til 10 meter. På midten af fjorden er der cirka 11 meter dybt.
 • Strøm: Limfjorden har skiftende strømretning, dog oftest mod øst. Strømmen kan være meget kraftig.


Lindholm Strandpark

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Lindholm Strandpark ligger på nordsiden af Limfjorden i Nørresundby. Den er en del af den grønne kile langs fjorden. Kilen strækker sig fra Nørresundby bymidte via Lindholm Strandpark, Lindholm Fjordpark og videre langs fjorden til Gjøl. Lindholm Strandpark er knap 8 hektar og ligger cirka 0,5 km vest for Nørresundby midtby.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet er en vig, hvor vandskiftet er ringe. Der er redningsvest, affaldsstativ og toiletbygning.

 • Strandbreddens kendetegn: fint sand blandet med meget finkornet materiale. 
 • Strandens længde: 400 meter vigen rundt. 
 • Bredden af stranden: 2-7 meter.
 • Bundforhold i vandet: finkornet materiale og sand.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. 
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest står vandet stille.


Mou Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

 Stranden ligger ved Limfjorden tæt ved Mou og Mou Lystbådehavn.  

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er ikke offentligt toilet, redningsvest og affaldsstativ ved badevandsstationen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 2 km.
 • Bredden af stranden: 5-10 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand. 
 • Dybdeforhold: på de første 50 meter fra stranden bliver vanddybden til 1,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod øst.


Møllestenen, Torderup Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Møllestenen, Torderup Badestrand ligger mellem Hou og Hals ved sommerhusområde.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er ikke offentligt toilet, redningsvest eller affaldsstativ.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: cirka 3 kilometer.
 • Bredden af stranden: 10-50 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: cirka 300 meter fra stranden er dybden 1,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.


Navet, Halkær Bredning

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Navet badestrand ligger ved Limfjorden i Halkær Bredning. Badeområdet ligger vest for et sommerhusområde ved Sebbersund.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er ikke redningsvest, affaldsstativ eller toilet ved badeområdet.

 • Strandbreddens kendetegn: sand og sten.
 • Strandens længde: 700 meter.
 • Bredden af stranden: 5-10 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand og enkelte sten. 
 • Dybdeforhold: området er meget lavvandet, cirka 0,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning.


Nibe Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Nibe Badestrand ligger 200 meter syd for Nibe Havnebad og vest for Nibe by.  

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

 • Strandbreddens kendetegn: et område med sand, som er afgrænset med en sti. På øvrige arealer er der græs, træer og buske.
 • Strandens længde: 100 meter.
 • Bredden af stranden: 2-15 meter. 
 • Bundforhold i vandet: sand. 
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Fra kysten og cirka 50 meter ud er vanddybden cirka 0,5 meter. 
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod nord.


Nibe Fjordbad

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket. 

Geografiske forhold

Nibe Fjordbad ligger i Nibe Lystbådehavn.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Havnebadet er et afgrænset område. Det er forbudt at svømme i havnen uden for havnebadet. Der er omklædningsfaciliteter, redningsvest, affaldsstativ og toilet ved havneområdet. Når det hvide flag er hejst, er der livredder på anlægget.

 • Bassinet: 30 meter langt og 16,5 meter bredt.
 • Bundforhold i vandet: siltet.
 • Dybdeforhold: varierer fra 2-3 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, dog oftest stillestående.


Nibe, badevand ved campingplads

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Badestrand ved campingplads ligger godt 1 km fra Nibe.

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er affaldsstativ og toilet ved campingpladsen.

 • Strandbreddens kendetegn: sand med store sten.
 • Strandens længde: 400 meter.
 • Bredden af stranden: 5-10 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand med sten. 
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Fra kysten og cirka 50 meter ud er vanddybden cirka 0,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest fra nord. 
 • Andet: der er ålegræs.


Stavn Badestrand

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som god. 

Geografiske forhold

Stavn Badestrand ligger ved Limfjorden vest for Nibe. Badeområdet ligger nord for Stavn by. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Der er ikke redningsvest, affaldsstativ eller toilet ved badeområdet.

 • Strandbreddens kendetegn: sand.
 • Strandens længde: 600 meter.
 • Bredden af stranden: 2-8 meter.
 • Bundforhold i vandet: sand.
 • Dybdeforhold: området er lavvandet. Fra kysten og cirka 50 meter ud er vanddybden cirka 0,5 meter.
 • Strøm: skiftende strømretning, oftest mod øst.
 • Andet: der er ålegræs i vandet og langs stranden/vandkanten.


Vestre Fjordpark

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Vestre Fjordpark ligger i Vestbyen ikke langt fra Aalborg centrum. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Vestre Fjordpark er et rekreativt aktivitetsområde. Du kan svømme, hoppe fra udspringsplatformen, spille bold eller lege på vandlegepladsen Du kan også udfordre dig selv på forhindringsbaner, udøve parkour eller nyde naturen omkring fjorden. Vestre Fjordpark er inddelt i flere områder kaldet Tangen, Stranden, Kilen, Fladen, Krattet og Skoven.

Der er et forskellige muligheder for at bade i områder med sandbund eller 50 meter svømmebassin. Der er også udspringsbassin med klatrevæg, vipper; 1 meter og 3 meter og udspringstårn; 5 meter og 10 meter.

Der er livredder til stede, når flag er hejst. Toiletter og omklædningsrum er åbne i samme periode, der er livreddere til stede. Der er også et offentligt toilet åbent 8-22 hver dag.

Der er redningskranse flere steder omkring bassinet, og der er en hjertestarter ved livreddernes bygning. Der flere affaldsstativer.

 • Strandbreddens kendetegn: hovedsageligt græsarealer.
 • Bundforhold i vandet: sandbund, som bliver renset årligt. 
 • Dybdeforhold: varierer.


Vestre Fjordpark, Limfjorden

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Vestre Fjordpark, Limfjorden er et område ved Limfjorden tæt på friluftsbadet Vestre Fjordpark. Der er en 9,2 meter lang flydeponton til badning, isætning af kajakker og lignende. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Badeområdet ligger ved friluftsbadet. Der er etableret flere adgange til vandet via badebroer og trapper. Ved fjorden er der ikke et område med sand/strand. Der er stensætning fra asfalteret sti ved Vestre Fjordpark og Limfjorden. Der er redningsvest, affaldsstativ, toilet og omklædningsfaciliteter i området.

 • Bundforhold i vandet: sand med sten.


Østre Havn

Badevandskvalitet

Badevandet er klassificeret som udmærket.

Geografiske forhold

Østre Havn ligger centralt i Aalborg. Området ligger i forlængelse af Aalborg havnefront med Nordkraft og Musikkens Hus. Havnebassinet er et offentligt tilgængeligt rekreativt oplevelsesrum. 

Omgivelser, faciliteter og vandforhold

Østre Havn er et havnebassin med høj kajkant, hvor det er muligt at cykle og gå langs hele kajkanten. Der er stiger flere steder på kajkanten, så det er muligt at komme på af vandet. 

 • Dybdeforhold: 4-5 meter.
 • Strøm: der kan være stærk strøm i Limfjorden, men inde i havneområdet er der typisk ikke.
 • Andet: Aalborg Cable Park.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang