Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Ud i naturen Parker og grønne områder

Parker og grønne områder

Kommunens parker og grønne områder er større eller mindre fristeder, hvor naturen kan nydes. Nogle af parkerne byder på legepladser, udendørs fitness, afmærkede ruter og meget mere.

Besøg vores parker

Liste over parker og grønne områder:

 • Budolfihaven
 • Bundgårdsparken
 • Den Gamle Golfbane
 • Jomfru Ane Parken
 • Karolinelund
 • Kildeparken
 • Lindholm Fjordpark
 • Lindholm Strandpark
 • Mulighedernes Park
 • Nordens Kridtgrav
 • Skanseparken
 • Sofiendal Enge klimapark
 • Sohngårdsholmparken
 • Svanemølleparken i Svenstrup
 • Urtehaven i Nørresundby
 • Vestre Fjordpark
 • Østre Anlæg

Du kan læse mere om de enkelte parker og hvad du kan opleve i parkerne nedenfor.

Hvis du vil vide mere

Parken er cirka 1,5 hektar og du kan gå gennem parken eller benytte de mange opholdsmuligheder. Parken består af bede med træer, buske og stauder.

Planterne er blandt andet valgt med reference til den kridtholdige undergrund, der kendetegner landskabet og naturen og som har haft stor betydning for Aalborgs industri og udvikling.

I Budolfihaven ligger legepladsen 'Slangen med æblet'.

Bundgårdsparken ligger i Aalborg Øst og er en del af den grønne kile Aalborg Øst Bykilen. Parken er 19 hektar og det bakkede terræn giver et storslået kig fra nord mod syd gennem parken. Gravhøjen Tornhøj er parkens højeste punkt. Du finder gravhøjen cirka 100 m syd for parkeringspladsen på Budumvej.

Du kan finde amfiteater, gyngestativ, kælkebakke og udendørs fitnessredskaber. Parkens største attraktion er en discgolfbane med 20 huller. I parkens sydlige del ligger en sø. Her findes et bihotel, hvor det sommeren igennem summer af liv. Der findes desuden flere frugttræer i parken, det er blot at gå på opdagelse efter dem.

Nogle af de store græsarealer plejes naturnært. Det betyder, at vi giver mere plads til rig natur og blandt andet skaber bedre betingelser for naturligt vilde blomster. I Bundgårdsparken ligger kridtlaget lige under græsset, hvilket gør stedet til en særlig lokalitet for vilde blomster med tilknytning til kalkoverdrev.

Den Gamle Golfbane er en del af Aalborgs grønne kile Sohngårdsholm Bykilen. Parken er 53 hektar og støder op til Sohngårdsholmparken. Begge parker er fredet.

Parken består af åbne græssletter afgrænset af bøge- og egeskov.

Du kan finde legeplads, langrendsløjpe, udendørs fitnessredskaber og afmærkede løberuter i parken. Desuden rummer parken en golfbane med 6 huller, fritidsklubben Fri-Stedet og Urania Observatoriet.

Der er mange brugergrupper i parken heriblandt Krolf klubben, pigespejdere, ældregolf og ikke mindst Fri-Stedets brugere, der benytter området til ridning. Når der ikke rides på hestene, foretager dyrene naturpleje i de indhegnede områder. Parken er også omdrejningspunkt for en række arrangementer blandt andet i forbindelse med løb og rollespil.

Ved Pilesøen i parkens sydøstlige hjørne nær Fri-Stedet findes der bordebænkesæt, hvorfra du kan se på ænder og rørhøner.

Parken plejes naturnært. Det betyder, at vi giver mere plads til rig natur og blandt andet skaber bedre betingelser for naturligt vilde blomster.

Parken er placeret på Aalborgs havnefront med Limfjorden som nærmeste nabo.

Parken er indrettet med blomsterbede, græsplæner til solbadning og små opholdsrum med bænke, hvorfra storbylivet og livet på havnen kan iagttages. Der findes en aktivitetsplads i umiddelbar nærhed af parken, der kan benyttes af alle til forskellige former for aktiviteter og boldspil.

Ved Havnehuset findes et mindre grønt lege- og opholdsområde for børn.

Karolinelund var oprindeligt et sumpet areal, der dengang lå uden for Aalborg by. I 1824 blev området overdraget til militæret, hvorefter det blev drænet, tilplantet og etableret som et romantisk lystanlæg for officersfamilier. Lystanlægget fik navnet Carolinelund til ære for Frederik VI’s datter, arveprinsesse Caroline. Anlægget blev offentligt tilgængeligt i 1847. I 1942 blev den sidste strækning af Østerå gennem Karolinelund overdækket.

I 1947 åbnede Carl Bro og Volmer Lind Tivoli Karolinelund, som blev en vigtig attraktion i byen. Volmer Linds ønske og mål var, at alle børn - uanset hvilke samfundslag de kom fra - skulle have glæde af haven. 
Da tivoliet ikke længere var rentabelt, købte kommunen grunden i 2007 og omdannede den til bypark. Omdannelsen af parken er sket med omfattende og fortsat borgerinddragelse, hvor midlertidige aktiviteter i en periode kunne afprøves. Flere af aktiviteterne er i dag blevet permanente. Den nyeste omdannelse er åbning af Østerå i 2023, hvor vandet igen fik plads i Karolinelund - denne gang både som en herlighedsværdi og som et klimatilpasningstiltag.

Karolinelunds særlige historie og kulturarv afspejler sig både i funktioner og æstetik og giver parken en særlig identitet som en ægte folkepark, der rummer folk i alle aldre og samfundslag samt en bred vifte af rekreative aktiviteter. Parken er på én gang et urbant farverigt sansebombardement af streetart, friluftsscene og legeplads, historiske reminiscenser fra tiden som tivoli, åens genåbning og samtidig en nydelig have med prydplanter, byhaver og naturnære arealer med reference til Østerådal.

I parken findes områder til ro, fordybelse og ophold langs åen eller på en af parkens mange plæner. Der findes arealer til mange forskellige uorganiserede aktiviteter, blandt andet multibane til fodbold og basket, beachvolleybane, bordtennis og petanquebaner. Der er klubaktivitet på petanquebanerne, i byhaverne og i Aalborgs Kommunes Ungdomshus, Blok X. Der er afsat areal til skatebane og flere fritstående murstykker til streetart.

Kildeparken er Aalborgs ældste park. Den blev indviet som offentlig park i 1802.

Parken er cirka 6,5 hektar og udgør et smukt og klassisk parkanlæg med gamle træer, allé, græsplæner, stier, skulpturer og et stort springvandsbassin.

Du kan også finde multibane og legeplads i parken.

Lindholm Fjordpark dækker et areal på cirka 20 hektar. En stor del af området har været benyttet som fyldplads, hvor der gennem årene er sket store opfyldninger dels på lang og dels i Limfjorden. i 1996 begyndte et større naturgenopretningsprojekt, hvor de naturmæssige og kreative hensyn blev vurderet højt.

I dag udgør parken et naturområde med spredt bevoksning, skovområder og åbne arealer med græs- og urtevegetation med et rigt dyre- og planteliv. Dele af området er indhegnet og afgræsses med får for at bekæmpe bjørneklo.

Her er masser af muligheder for at dyrke et aktivt friluftsliv. Nordjysk Windsurfing klub har klubhus i området og benytter fjorden til surfing. Den primitive lejrplads kan frit benyttes af alle og er velegnet for kajaksejlere og fuglekiggere. Flere rekreative cykelruter går gennem området.

Der findes desuden en golfbane med 6 huller og flere frie fiskepladser i området. Læs mere om frie fiskepladser.

Lindholm Strandpark ligger helt ned til fjorden i Nørresundby med udsigt til Egholm og Aalborg havnefront. Parken er godt forbundet til byens rekreative ruter med en belyst sti, der fører til Lindholm Fjordparks naturarealer i vest, Nørresundby havnefront i øst og Aalborg havnefront via kulturbroen.

Parken er cirka 8 hektar med store plæner til ophold, boldspil, solbadning og leg. Strandparken byder desuden på gode bademuligheder via en badebro og en lagune med lavt vand. I parken kan du også finde beachvolley og en større legeplads for aldersgruppen cirka 2 til 10 år.

Der er parkeringsplads lige ved parken via Gadegårdsvej, hvor der også findes offentlige toiletter.

I Aalborgs sydvestlige del ligger Mulighedernes Park som nabo til Skelagergårdene. Parken ligger på en bakke med udsigt over Sofiendal Enge mod sydvest og består af små og store rum forbundet af et stisystem, hvor hovedstien er belyst om natten.

Institutioner, klubber og foreninger benytter sig af parkens mange aktivitetstilbud, der dog alle er offentligt tilgængelige. Du kan blandt andet finde BMX-bane, mini cykelbane, skatebane, hundeskov samt et multihus i samarbejde med Skelagergårdene. I parken findes også en multibane med basket, frugthave, kælkebakker, en dragelegeplads for de lidt større børn og en stor labyrint til alle aldersgrupper.

Ideen til Mulighedernes Park opstod i forbindelse med et kvarterløft af Skelagergårdene. Over 600 børn og unge fra kvarteret deltog i workshops, hvor de har bidraget med ideer til parkens indhold og navn. Et børneråd med børn i alderen 8-14 år har efterfølgende udvalgt de bedste ideer, hvoraf en del nu er realiseret.

Området er 20,7 hektar og søen udgør cirka 12,6 hektar. Søen er 600 meter lang, 200 meter bred og 10-12 meter dyb næsten helt ind til bredden - bortset fra det sydvestlige hjørne, hvor der er lavvandet et stykke ud.

Det klare og rene vand indbyder til badning, men det frarådes på det kraftigste, da det er forbundet med livsfare, fordi vandet er meget dybt og kan være særdeles koldt - også om sommeren. Bliv på land og nyd udsigten!

Fra 1898 til 1940 gravede cementfabrikken Norden efter kridt her på stedet, deraf navnet Nordens Kridtgrav. Fra området udgår en 440 m lang underjordisk tunnel, der tilhørte cementfabrikken. Tunnelen blev aldrig fuldført og ender blindt omtrent under Hasseris Kirke. Der er ikke offentlig adgang til tunnelen. Kridtgraven blev overtaget af Aalborg Kommune i 1974 og åbnet for offentligheden i 1980'erne. I 1994 blev blev Nordens Kridtgrav til et rekreativt område.

Området har et rigt plante-og dyreliv. Der vokser mere end 100 forskellige plantearter, hvor flere er særligt knyttet til kalkbunden. Året rundt kan du opleve mange fuglearter. Vandflagermus benytter den nedlagte tunnel til vinterdvale. Vandflagermus er fredede dyr og på vores nationale rødliste over sårbare dyr.

Parken ligger i Nørresundby og er en af Nordjyllands ældste parker.

Parken er cirka 5 hektar stor og fremtræder som en variereret park med store terrænforskelle, åbne græsarealer og rosenhave.

Du kan blandt andet finde legeplads og udendørs fitnessredskaber og fra parken udgår 4 forskellige, afmærkede Kløverstiruter rundt i Nørresundby.

Klimaparken i Sofiendal Enge i Aalborg er et godt eksempel på, hvordan mange hensyn kan forenes i den samme plan, herunder:

 • Separatkloakering i bydelen Skalborg og dermed et manglende sted til at håndtere de regnmængder, der skal renses og forsinkes inden udledning til Limfjorden.
 • Skalborg-borgerne efterspurgte i forbindelse med kommuneplanens revision offentlige grønne områder.
 • Transformationen af Sofiendal Enge til et nyt boligområde med cirka 1200 boliger.

Anlægsarbejdet startede i 2019 og er først helt færdigt, når separatkloakering af Skalborg er fuldt udført. Regnvandssystemet rækker ud over parkens rammer og er blandt andet forbundet til tørre bassiner i Mulighedernes Park, der ligger på den anden side af Sofiendalsvej. Der mangler fuld udgravning af et enkelt bassin og skovrejsning i syd, men parken er allerede attraktiv for både mennesker og dyr. 

Klimaparken er etableret på gammel fjordbund og jorden består primært af fint sand på trods af, at det i mange år har fungeret som landbrugsareal og græssede enge. Søerne fungerer som regnvandsbassiner med permanent vandstand og bidrager samtidig positivt til rekreation og natur. Derfor understøtter udformningen af bassinerne ynglende fugle og padder og på arealerne omkring, er der brugt hjemmehørende urter, buske og træer, der naturligt hører til på enge.

Parken fremstår i dag som et rekreativt englandskab med store søer, buske og træer, der skaber rum, giver læ og indrammer udsigter. I parken kan du finde brede grusstier, en bro der skaber tæt adgang til vandet og flere bænke med mulighed for at nyde udsigter og livet på engen. 

Sohngårdsholmparken er en af Aalborgs store centrale byparker. Parken er 6,2 hektar stor og ligger i forbindelse med Den Gamle Golfbane i et kuperet terræn. Begge parker er fredet.

Parken har fået navn efter det smukke Sohngårdsholm Slot, der er opført i nederlandsk renæssancestil.

Parken har karakter af en landskabshave. De landskabelige træk med skov, store plæner, slyngede stier og busketter findes i størstedelen af parken. Du kan opleve de mere formelt indrettede haverum tæt på slottet. Her findes stramt klippede hække, staudebed med spejlbassin, espalier og skulptur. I snevejr er parkens bakker populære kælkebakker. I parkens nord-østlige ende ligger den nyrenoverede legeplads.

Sohngårdsholmparken rummer en af Danmarks største samlinger af paradisæbler. Samlingen er især et besøg værd om foråret, når træerne blomstrer.

Svanemøllearken er et rekreativt åndehul i Svenstrup. Der er etableret nyt omløb til Svanemøllesøen og søen er gravet ud og renset op, så den i dag er ren og klar. Der er skabt bedre mulighed for at opleve vandet og de dyr og planter, der lever her.

I parken findes en 135 m lang gangbro mellem træerne i Fuglesumpen, en flydende platform af træ på Svanemøllesøen og en stiforbindelse parallelt med Guldbækken med en trappe op til Hobrovej. Du kan også gå under Hobrovej på en gangbro langs Guldbækken. Begge stier fører til stiforløbet i Østerådalen. I parkens vestlige ende er der mulighed for ophold og leg med vand og vandundersøgelser i mindre skala, samt en stor plæne til boldspil.

Gennem Svanemølleparken går Guldbækstien, der er en 5 km lang trampesti fra Godthåb til Svenstrup. På en stor del af strækningen går stien langs Guldbækken - et af Aalborg Kommunes smukkeste vandløb.

Svanemøllesøen og strækningen af Guldbækken i Svanemølleparken er en af kommunens frie fiskepladser. Læs mere om frie fiskepladser.

Svanemølleparken blev etableret i 1960'erne i området omkring mølledammen til Svanemøllen, som tidligere hed Østermølle. Østermølle var en af flere vandmøller, der i 1150-1200 udnyttede Guldbækkens vandkraft.

 

 

Urtehaven åbnede i 1977 som en læge- og krydderurtehave.

Haven er anlagt i tilknytning til Raschgården, en tidligere fæstegård under herregården Rødslet. Raschgården indgår sammen med Pibemagerhuset og Brohuset i Sundby Samlingerne.

Engang kunne du finde over 300 forskellige læge- og krydderurter samt flere sjældne træer og buske, der ikke er hjemmehørende i den danske natur. I 2017 var der behov for en gennemgribende fornyelse af Urtehavens udendørs faciliteter. I den forbindelse blev havens design og funktioner gentænkt.

I dag er Urtehaven en balance mellem fortid og nye tendenser og du kan finde forskellige haverum som Staudehaven, Munkehaven og Stensamlingen.

Staudehaven

Stauder er flerårige urter, hvoraf flere i sin tid blev indført af munkene, foreksempel Sankt Hansurt. Havens stauder er sat sammen så de sikrer en næsten helårig oplevelse og et lille plejebehov.

Munkehaven

I Munkehaven kan du finde et udvalg af krydder- og lægeurter baseret på den gamle haves samling. Her kan du finde urter til mad og snaps, lægende urter fra fortid og nutid og urter med tilknyttet overtro.

Stensamling

Urtehaven indeholder en samling af historiske sten, der er fundet og overdraget fra lokalområdet. Du kan blandt andet finde en vandreblok fra istiden, sten brugt til kornmaling og sten knyttet til helligdom og overtro.

Vestre Fjordpark er et stort parkområde på 16,5 hektar, der ligger helt ud til Limfjorden.

Parken rummer byens friluftsbad og et væld af aktivitetsmuligheder med særlig relation til vand, for eksempel svømning, udspring, beach-boldspil, vandleg, open water svømning, stand up paddle aktiviteter, parkour, streetbasket og meget mere.

Mellem badet og limfjordskysten ligger parkens smukke bygninger. Flere af bygningerne huser fritidsklubber som dykkerklub, vinterbadeklub, fjordhaveklub, lystfiskeklub med videre.

Badeområdet henvender sig både til helt små børn, større børn og til dem, der gerne vil svømme baner. Der er omklædningsfaciliteter og toiletter i bygningerne.

Endelig rummer parken også mindre skovområder og store plæner til ophold og boldspil samt legepladser, café, grillområder, lækroge og en smuk natur omkring fjorden. På toppen af udsigtsbakken findes kunstværket Ines, der også fungerer som udsigtstårn.

Se åbningstider for toiletter og omklædning samt aktuelle temperaturer

Lige øst for Aalborg centrum ligger Østre Anlæg på 6,5 hektar. Parken er en af byens ældste parker. Parken blev fredet i 2020.

Parken er centreret omkring en sø, der stammer fra den tidligere lergrav. Dengang fungerede området som teglværk, hvor der blev hentet ler til fremstilling af teglsten. Lergraven var dengang 25 m dyb og blev siden hen brugt som losseplads. I 1920'erne vedtog Aalborg Kommune at omdanne lossepladsen til et rekreativt område. I dag er søen 5 m dyb.

Østre Anlæg er en af de meget kendte og værdsatte oaser i Aalborg. Her er stier, frodig beplantning af buske og gamle træer, store plæner, stenbed, rosenhave og pergola samt mulighed for ophold og afslapning.

I parken kan du også finde legeplads, boldbane, beachvolleybane og udendørs fitnessredskaber.

Ved søen er der et varieret fugleliv året rundt. Det er tilladt at fiske efter karusser og skaller i søen.

I parken, ved pergolaen, er skulpturen 'Havfrue på fisk' og ved indgangen fra Østerbro er skulpturen 'By og land'. Begge skulpturer er af kunstneren Hugo Lisberg.

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsbeskrivelser for driften af de grønne områder. De beskriver Aalborg Kommunes plejemål for kvaliteten af de forskellige elementer, der indgår i kommunens parker, grønne områder og øvrige grønne arealer.

Skriv til os hvis du ønsker at få kvalitetsbeskrivelsen tilsendt.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang