Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Ud i naturen Parker og grønne områder

Parker og grønne områder

Kommunens parker og grønne områder er større eller mindre fristeder, hvor naturen kan nydes. Nogle af parkerne byder på legepladser, udendørs fitness, afmærkede ruter og meget mere.

Østre Anlæg
Jomfru Ane Parken
Kildeparken
Nordens Kridtgrav
Bundgårdsparken
Budolfihaven med legeplads

Se listen over parker og grønne områder

 • Budolfihaven
 • Bundgårdsparken
 • Den Gamle Golfbane
 • Jomfru Ane Parken
 • Kildeparken
 • Lindholm Fjordpark
 • Mulighedernes Park
 • Nordens Kridtgrav
 • Skanseparken
 • Sohngårdsholmparken
 • Svanemølleparken i Svenstrup
 • Urtehaven i Nørresundby
 • Vestre Fjordpark
 • Østre Anlæg

Hvis du vil vide mere

Parken er cirka 1,5 hektar og man kan gå gennem parken eller benytte de mange opholdsmuligheder. Parken består af bede med træer, buske og stauder.

Planterne er blandt andet valgt med reference til den kridtholdige undergrund, der kendetegner landskabet og naturen og som har haft stor betydning for Aalborgs industri og udvikling.

I Budolfihaven ligger legepladsen 'Slangen med æblet'.

Bundgårdsparken ligger i Aalborg Øst og er en del af den grønne kile Aalborg Øst Bykilen. Parken er 19 hektar og det bakkede terræn giver et storslået kig fra nord mod syd gennem parken. Det højeste punkt findes på toppen af gravhøjen cirka 100 m syd for parkeringspladsen.

Du kan finde amfiteater, gyngestativ, kælkebakke og udendørs fitnessredskaber. Parkens største attraktion er en discgolfbane med 20 huller. I parkens sydlige del ligger en sø. Her findes et bihotel, hvor det sommeren igennem summer af liv. Der findes desuden flere frugttræer i parken, det er blot at gå på opdagelse efter dem.

Nogle af de store græsarealer plejes naturnært. Det betyder, at vi giver mere plads til rig natur og blandt andet skaber bedre betingelser for naturligt vilde blomster. I Bundgårdsparken ligger kridtlaget lige under græsset, hvilket gør stedet til en særlig lokalitet for vilde blomster med tilknytning til kalkoverdrev.

Den Gamle Golfbane er en del af Aalborgs grønne kile Sohngårdsholm Bykilen. Parken er 53 hektar og støder op til Sohngårdsholmparken. Parken består af åbne græssletter afgrænset af bøge- og egeskov.

Du kan finde legeplads, langrendsløjpe, udendørs fitnessredskaber og afmærkede løberuter i parken. Desuden rummer parken en golfbane med 6 huller, fritidsklubben Fri-Stedet og Urania Observatoriet. Der er mange brugergrupper i parken heriblandt Krolf klubben, pigespejdere, ældregolf og ikke mindst Fri-Stedets brugere, der benytter området til ridning. Når der ikke rides på hestene, foretager dyrene naturpleje i de indhegnede områder. Parken er også omdrejningspunkt for en række arrangementer blandt andet i forbindelse med løb og rollespil.

Ved Mågesøen findes der bordebænkesæt, hvorfra du kan se på ænder og rørhøner.

Parken plejes naturnært. Det betyder, at vi giver mere plads til rig natur og blandt andet skaber bedre betingelser for naturligt vilde blomster.

Parken er placeret på Aalborgs havnefront med Limfjorden som nærmeste nabo.

Parken er indrettet med blomsterbede, græsplæner til solbadning og små opholdsrum med bænke, hvorfra storbylivet kan iagttages. Der findes en multibane i umiddelbar nærhed af parken.

Kildeparken er Aalborgs ældste park. Den blev indviet som offentlig park i 1802.

Parken er cirka 6,5 hektar og udgør et smukt og klassisk parkanlæg med gamle træer, allé, græsplæner, stier, skulpturer og et stort springvandsbassin.

Du kan også finde multibane og legeplads i parken.

Lindholm Fjordpark dækker et areal på cirka 20 hektar. En stor del af området har været benyttet som fyldplads, hvor der gennem årene er sket store opfyldninger dels på lang og dels i Limfjorden. i 1996 begyndte et større naturgenopretningsprojekt, hvor de naturmæssige og kreative hensyn blev vurderet højt.

I dag udgør parken et naturområde med spredt bevoksning, skovområder og åbne arealer med græs- og urtevegetation med et rigt dyre- og planteliv. Dele af området er indhegnet og afgræsses med får for at bekæmpe bjørneklo.

Her er masser af muligheder for at dyrke et aktivt friluftsliv. Nordjysk Windsurfing klub har klubhus i området og benytter fjorden til surfing. Den primitive lejrplads kan frit benyttes af alle og er velegnet for kajaksejlere og fuglekiggere.

Der findes desuden flere frie fiskepladser i området og en golfbane med 6 huller.

I Aalborgs sydvestlige del ligger Mulighedernes Park som nabo til Skelagergårdene. Parken ligger på en bakke og består af små og store rum forbundet af et stisystem, hvor hovedstien er belyst om natten.

Institutioner, klubber og foreninger benytter sig af parkens mange aktivitetstilbud. Du kan blandt andet finde BMX-bane, mini cykelbane, skatebane og multibane med basket, hulehave, tigerlund, frugthave og kælkebakker samt multihus og hundeskov. I parken ligger også en dragelegeplads med labyrint. Parken rummer desuden arealer til byhaver.

Ideen til Mulighedernes Park opstod i forbindelse med et kvarterløft af Skelagergårdene. Over 600 børn og unge fra kvarteret deltog i workshops, hvor de har bidraget med ideer til parkens indhold og navn. Et børneråd med børn i alderen 8-14 år har efterfølgende udvalgt de bedste ideer, hvoraf en del nu er realiseret.

Kridtgraven blev overtaget af Aalborg Kommune i 1974 og åbnet for offentligheden i 1980'erne. Området er 20,7 hektar og søen udgør cirka 12,6 hektar. Søen er 600 meter lang, 200 meter bred og 10-12 meter dyb næsten helt ind til bredden - bortset fra det sydvestlige hjørne, hvor der er lavvandet et stykke ud.

Det klare og rene vand indbyder til badning, men det frarådes på det kraftigste, da det er forbundet med livsfare, fordi vandet er meget dybt og kan være særdeles koldt - også om sommeren. Bliv på land og nyd udsigten!

Området har et rigt plante-og dyreliv. Der vokser mere end 100 forskellige plantearter, hvor flere er særligt knyttet til kalkbunden. Du kan året rundt opleve mange fuglearter. Dansk Ornitologisk Forening har registreret observationer af 46 arter.

Vandflagemus benytter den nedlagte tunnel til vinterdvale. Vandflagermus er fredede dyr og på vores nationale rødliste over sårbare dyr.

Parken ligger i Nørresundby og er en af Nordjyllands ældste parker.

Det cirka 5 hektar store område fremtræder som en variereret park med store terrænforskelle, åbne græsarealer og rosenhave.

Du kan blandt andet finde legeplads og udendørs fitnessredskaber og fra parken udgår 4 forskellige, afmærkede Kløverstiruter rundt i Nørresundby.

Sohngårdsholmparken er en af Aalborgs store centrale byparker. Parken er 6,2 hektar stor og ligger i forbindelse med Den Gamle Golfbane i et kuperet terræn. Begge parker er fredet.

Parken har fået navn efter det smukke Sohngårdsholm Slot, der er opført i nederlandsk renæssancestil.

Parken har karakter af en landskabshave. De landskabelige træk med skov, store plæner, slyngede stier og busketter findes i størstedelen af parken. Du kan opleve de mere formelt indrettede haverum tæt på slottet. Her findes stramt klippede hække, staudebed med spejlbassin, espalier og skulptur. I snevejr er parkens bakker populære kælkebakker. I parkens nord-østlige ende ligger den nyrenoverede legeplads.

Sohngårdsholmparken rummer kommunens eneste malussamling. Samlingen er et besøg værd om foråret, når træerne blomstrer.

Svanemølleparken blev etableret i 1960'erne i området omkring mølledammen til Svanemøllen, som tidligere hed Østermølle. Østermølle var en af flere vandmøller, der i 1150-1200 udnyttede Guldbækkens vandkraft.

Parken er et rekreativt åndehul i Svenstrup. Der er etableret nyt omløb til Svanemøllesøen og søen er gravet ud og renset op, så den i dag er ren og klar. Der er skabt bedre mulighed for at opleve vandet og de dyr og planter, der lever her.

I parken findes en 135 m lang gangbro mellem træerne i Fuglesumpen, en flydende platform af træ på Svanemøllesøen og en stiforbindelse parallelt med Guldbækken med en trappe op til Hobrovej. Man kan også gå under Hobrovej på en gangbro langs Guldbækken. Begge stier fører til stiforløbet i Østerådalen. I parkens vestlige ende er der mulighed for ophold og leg med vand og vandundersøgelser i mindre skala, samt en stor plæne til boldspil.

Gennem Svanemølleparken går Guldbækstien, der er en 5 km lang trampesti fra Godthåb til Svenstrup. På en stor del af strækningen går stien langs Guldbækken - et af Aalborg Kommunes smukkeste vandløb.

Urtehaven åbnede i 1977 som en læge- og krydderurtehave.

Haven er anlagt i tilknytning til Raschgården, en tidligere fæstegård under herregården Rødslet. Raschgården indgår sammen med Pibemagerhuset og Brohuset i Sundby Samlingerne.

Engang kunne man finde over 300 forskellige læge- og krydderurter samt flere sjældne træer og buske, der ikke er hjemmehørende i den danske natur. I 2017 var der behov for en gennemgribende fornyelse af Urtehavens udendørs faciliteter. I den forbindelse blev havens design og funktioner gentænkt.

I dag er Urtehaven en balance mellem fortid og nye tendenser og du kan finde forskellige haverum som Staudehaven, Munkehaven og Stensamlingen.

Staudehaven

Stauder er flerårige urter, hvoraf flere i sin tid blev indført af munkene, foreksempel Sankt Hansurt. Havens stauder er sat sammen så de sikrer en næsten helårig oplevelse og et lille plejebehov.

Munkehaven

I Munkehaven kan du finde et udvalg af krydder- og lægeurter baseret på den gamle haves samling. Her kan du finde urter til mad og snaps, lægende urter fra fortid og nutid og urter med tilknyttet overtro.

Stensamling

Urtehaven indeholder en samling af historiske sten, der er fundet og overdraget fra lokalområdet. Du kan blandt andet finde en vandrerblok fra istiden, sten brugt til kornmaling og sten knyttet til helligdom og overtro.

Vestre Fjordpark er et stort parkområde på 16,5 hektar, der ligger helt ud til Limfjorden.

Parken rummer byens friluftsbad og et væld af aktivitetsmuligheder med særlig relation til vand, for eksempel svømning, udspring, beach-boldspil, vandleg, open water svømning, stand up paddle aktiviteter, parkour, streetbasket og meget mere.

Mellem badet og limfjordskysten ligger parkens smukke bygninger. Flere af bygningerne huser fritidsklubber som dykkerklub, vinterbadeklub, fjordhaveklub, lystfiskeklub med videre.

Badeområdet henvender sig både til helt små børn, større børn og til den der gerne vil svømme baner. Der er omklædningsfaciliteter og toiletter i bygningerne.

Endelig rummer parken også mindre skovområder og store plæner til ophold og boldspil samt legepladser, café, grillområder, lækroge og en smuk natur omkring fjorden. På toppen af udsigtsbakken findes kunstværket Ines, der også fungerer som udsigtstårn.

Se åbningstider for toiletter og omklædning samt aktuelle temperaturer.

Lige øst for Aalborg centrum ligger Østre Anlæg på 6,5 hektar. Parken er en af byens ældste parker. Parken blev fredet i 2020.

Parken er centreret omkring en sø, der stammer fra den tidligere lergrav. Dengang fungerede området som teglværk, hvor der blev hentet ler til fremstilling af teglsten. Lergraven var dengang 25 m dyb og blev siden hen brugt som losseplads. I 1920'erne vedtog Aalborg Kommune at omdanne lossepladsen til et rekreativt område. I dag er søen 5 m dyb.

Østre Anlæg er en af de meget kendte og værdsatte oaser i Aalborg. Her er stier, frodig beplantning af buske og gamle træer, store plæner, stenbed, rosenhave og pergola samt mulighed for ophold og afslapning.

I parken kan du også finde legeplads, boldbane, beachvolleybane og udendørs fitnessredskaber.

Ved søen er der et varieret fugleliv året rundt. Det er tilladt at fiske efter karusser og skaller i søen.

I parken, ved pergolaen, er skulpturen 'Havfrue på fisk' og ved indgangen fra Østerbro er skulpturen 'By og land'. Begge skulpturer er af kunstneren Hugo Lisberg.

Kontakt

Byer og Natur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 54

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere