Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Bliv elev og start karrieren ved os EUX Social- og Sundhedsassistentelev

EUX Social- og Sundhedsassistentelev

Drømmer du om at kombinere en sundhedsfaglig erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse, og interesserer du dig for sygepleje og omsorg, relations dannelse og kommunikation med mennesker, så er EUX social- og sundhedsassistent uddannelsen for dig.

Oplæring i udlandet

Hvis du gennem din uddannelse har lyst til at stå på egne ben og opleve et andet land og dets kultur, så har du mulighed for at komme på et 2 måneders oplæring i udlandet og samtidigt få din elevløn. Læs om Rasmus’ tur til Island her

Hvis du vil vide mere

Uddannelsen til EUX Social- og sundhedsassistent tager 4 år og 7 måneder, og består af grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Uddannelsen indeholder gymnasiale fag og fag rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. EUX Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsfaglig uddannelse, og du vil derfor komme ud i oplæring flere gange i løbet af din uddannelse. Uddannelsen er således tilrettelagt med mange skift mellem skole og oplæring, så du kommer omkring både den gymnasiale-, den sundhedsfaglige- og de praktiske dele løbende gennem din uddannelse.

Du vil i relation til de sundhedsfaglige fag og din oplæring blandt andet lære om:

•    Relationsdannelse og kommunikation
•    Det sammenhængende patientforløb
•    Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
•    Patientsikkerhed og dokumentation
•    Somatisk- og psykiatrisk sygepleje og sygdomslære
•    Farmakologi og medicinhåndtering

Gennem uddannelsen vil du møde velfærdsteknologiske løsninger som led i arbejdet i det nære sundhedsvæsen. Du vil få erfaring i arbejdet på plejehjem, i hjemmepleje, i psykiatri og på hospital.

Hvad kan du vente dig:

•    En erhvervsuddannelse på et højt fagligt niveau
•    At du bliver en del af et fag i udvikling
•    Et samarbejde med borgeren hvor vi udvikler livskvalitet sammen
•    Et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde som medvirker til, at borgeren oplever et sammenhængende borgerforløb
•    Et afvekslende og selvstændigt arbejde

Som EUX social- og sundhedsassistentelev forventer vi, at du:

•    Er nærværende og respektfuld i dit arbejde
•    Har gode samarbejdsevner
•    Er medansvarlig for egen læring
•    Har IT-kendskab
•    Er geografisk mobil
•    Tager ansvar og er mødestabil

Læs mere om uddannelsen på EUX Nords hjemmeside

Uddannelsen til EUX social- og sundhedsassistentelev giver dig mulighed for at søge ind på mellemlange videregående uddannelser via kvote 1.

Du kan for eksempel søge ind på følgende uddannelser: 

•    Sygeplejerske
•    Jordemoder
•    Farmakonom
•    Ernæring og sundhed
•    Fysioterapeut
•    Bioanalytiker
•    Ergoterapeut
•    Katastrofe- og risikomanager

For at blive EUX social- og sundhedsassistentelev skal du:

  • Være i gang med  Grundforløb 1. Du ansøger i løbet af Grundforløb 1 om ansættelse i sammenhængende forløb dvs. Grundforløb 2 og hovedforløbet.

HUSK at du skal ansøge 2 steder for at uddanne dig til EUX social- og sundhedsassistent. Du skal ansøge ved:

Du får løn fra Grundforløb 2 og gennem hele hovedforløbet. Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden i dine oplæringsperioder foregår primært i dagvagt, og du vil skulle arbejde i aftenvagter og weekender. Du vil desuden stifte bekendtskab med natte- og helligdagsvagter.

Kirsten Breum Nielsen

Uddannelseskoordinator

25 20 36 78

kb-aeh@aalborg.dk

Lone Nielsen

Uddannelseskoordinator

22 23 79 47 

 

ONE-aeh@aalborg.dk

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang