Skip til hoved indholdet
  Hjem Job og karriere Bliv elev og start karrieren ved os EUX Social- og Sundhedsassistentelev

EUX Social- og Sundhedsassistentelev

Drømmer du om at kombinere en sundhedsfaglig erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse, og interesserer du dig for sygepleje og omsorg, relations dannelse og kommunikation med mennesker, så er EUX social- og sundhedsassistent uddannelsen for dig.

Hvis du vil vide mere

Uddannelsen indeholder fag rettet både mod social- og sundhedsassistentuddannelsen og gymnasiet. Som elev lærer du blandt andet om målrettet kommunikation, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, rehabilitering, tilrettelæggelse af egne og andres arbejdsprocesser samt velfærdsteknologiske løsninger. Derudover lærer du om medicinadministration og grundlæggende sygepleje og sundhed blandt mange interessante opgaver. 

I løbet af din skoleperiode vil du have fag, som fokuserer på:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende patientforløb
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Kvalitet og udvikling
 • Psykiatrisk sygepleje og sygdomslære
 • Somatisk sygdomslære og sygepleje
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Gymnasiale fag

Som Social- og sundhedsassistentelev uddannes du til at arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem, psykiatriske hospitaler, bosteder og hospitaler. Uddannelsen tager 4 år og 7 måneder og består af grundforløb 1 og 2 og et Hovedforløb. Uddannelsen veksler mellem oplæring (praktik) og skole.

Der er derudover mulighed for 5 ugers spændende og udfordrende oplæring i udlandet.

Vi tilbyder dig:

 • Et attraktivt uddannelsesforløb
 • En erhvervsuddannelse på højt fagligt niveau
 • At du bliver en del af et fag i udvikling
 • Et samarbejde med borgeren hvor vi udvikler livskvalitet sammen
 • Et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde som medvirker til, at borgeren oplever et sammenhængende borgerforløb
 • Et afvekslende og selvstændigt arbejde

Som EUX social- og sundhedsassistentelev forventer vi, at du:

 • Er nærværende i dit arbejde
 • Udviser respekt
 • Tager ansvar
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er medansvarlig for egen læring
 • Har IT-kendskab
 • Er geografisk mobil
 • Er mødestabil.

Videreuddannelse

Uddannelsen som EUX social- og sundhedsassistentelev giver dig mulighed for at søge ind på mellemlange videregående uddannelser via kvote 1.

Du kan for eksempel søge ind på følgende: 

 • Sygeplejerske
 • Jordemoder
 • Farmakonom
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Katastrofe- og risikomanager

Læs mere om uddannelsen på EUX Nords hjemmeside

For at blive EUX social- og sundhedsassistentelev skal du:

 • Være i gang med eller have gennemført Grundforløb 1
 • Være i gang med have gennemført Grundforløb 2

HUSK at du skal ansøge to steder for at uddanne dig til EUX social- og sundhedsassistent. Du skal ansøge ved:

Arbejdstiden i dine oplæringsperioder foregår kontinuerligt gennem døgnet og du vil komme til at arbejde i dagvagt, aftenvagt, nattevagt, weekendvagt og på helligdage.

 Du får løn under hele din uddannelse. Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du skal beregne udgifter til IT-baseret undervisning, evtentuelt til bøger og materialer på skolen.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje