Skip til hoved indholdet
  Hjem Job og karriere Bliv elev og start karrieren ved os Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev

Drømmer du om at yde sygepleje og omsorg for de patienter, beboere og borgere, som er i berøring med det danske sundhedsvæsen, og kan du lide at gøre en afgørende forskel for andre mennesker? Så vælg uddannelsen som social- og sundhedsassistent i Aalborg Kommune.

Den første tid man er herude på Fremtidens Plejehjem som elev, er ret spændende. Man bliver tæppebombet med nye indtryk og får nye udfordringer, som man måske ikke lige havde set komme. Jeg synes, man vokser som menneske og som studerende, når man får lov til at se, hvordan de professionelle gør det.

Social- og sundhedsassistenteleven Nicki

Hvis du vil vide mere

Social- og sundhedsassistentelever uddannes til at arbejde i det nære sundhedsvæsen, psykiatrien og det sammenhængende borgerforløb - det vil sige i hjemmeplejen, på plejehjem, psykiatriske hospitaler, bosteder og sygehuse. 

Uddannelsestiden er 2 år, 9 måneder og 3 uger for dig der ikke er fyldt 25 år. For dig der er fyldt 25 år er uddannelseslængden maksimalt 2 år, 8 måneder og 2 uger. Uddannelsen består af 3-4 oplæringsperioder og 4-5 skoleperioder.

Din praktiske uddannelse foregår i hjemmeplejen, på plejehjem, i psykiatrien og på sygehus, mens skoleperioderne foregår på SOSU Nord.

I uddannelsen får du mulighed for 5 ugers spændende og udfordrende oplæring i udlandet og en social- og sundhedsassistentuddannelse giver mulighed for at søge ind på forskellige bacheloruddannelser.

I uddannelsen arbejdes der blandt andet med anerkendende og målrettet kommunikation, med sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, rehabilitering, tilrettelæggelse egne og andres arbejdsprocesser, velfærdsteknologiske løsninger, tværprofessionelt og tværsektorielt, medicinadministration, tidlig opsporing, førstehjælp og akut omsorg, observation og grundlæggende sundheds- og sygepleje.

I løbet af din skoleperiode vil du blandt andet have fag med følgende fokus:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Psykiatrisk sygepleje og sygdomslære
 • Somatisk sygdomspleje og sygdomslære
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Vi tilbyder dig:

 • Et attraktivt uddannelsesforløb
 • En erhvervsuddannelse på højt fagligt niveau
 • At du bliver en del af et fag i udvikling
 • Et samarbejde med borgeren hvor denne får mulighed for at leve en selvstændig tilværelse
 • Et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde som medvirker til, at borgeren oplever et sammenhængende borgerforløb.
 • Et afvekslende og selvstændigt arbejde

Som SSA-elev forventer vi, at du:

 • Er nærværende i dit arbejde
 • Udviser respekt
 • Tager ansvar
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er medansvarlig for egen læring
 • Har IT-kendskab
 • Er geografisk mobil
 • Er mødestabil

Videreuddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen giver dig mulighed for at søge ind på mellemlange videregående uddannelser.

Du kan for eksempel søge ind på følgende: 

 • Sygeplejerske
 • Jordemoder
 • Ernæring og sundhed
 • Fysioterapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Katastrofe- og risikomanager

Find mere om uddannelsen som social- og sundhedsassistentelev på SOSU Nords hjemmeside

For at blive social- og sundhedsassistentelev skal du have følgende kvalifikationer for at komme i betragtning:

 • Bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau – eller det der svarer hertil

HUSK at du skal ansøge to steder for at blive social- og sundhedsassistentelev. Du skal ansøge ved: 

Arbejdstiden i dine oplæringsperioder foregår kontinuerligt gennem døgnet og du vil komme til at arbejde i dagvagt, aftenvagt, nattevagt, weekendvagt og på helligdage.

Du får løn under hele din uddannelse. Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Du skal beregne udgifter til IT-baseret undervisning, eventuelt til bøger og materialer på skolen.
For at komme i betragtning til voksenløn skal følgende kriterier opfyldes:

 • Du skal være over 25 år
 • Du skal have erhvervserfaring indenfor SOSU-overenskomstens voksenområde – personlig pleje og praktisk hjælp – minimum 24 timer per uge i 1 år inden for de seneste 4 år
 • Sammen med din ansøgning skal du uploade en kort redegørelse og dokumentation for at kriterierne er op-fyldt til voksenløn 

Kirsten Breum Nielsen

Uddannelseskoordinator

25 20 36 78

kb-aeh@aalborg.dk

Bettina Toft

Uddannelseskoordinator

25 20 14 79

BTB-aeh@aalborg.dk

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang