Skip til hoved indholdet

Høring

Regulativ for Husholdningsaffald

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Det primære formål med revisionen er at skabe grundlag for at etablere en henteordning for asbestaffald, hvor der kan bestilles afhentning af emballeret asbestaffald. Målet er at minimere det antal af gange asbestaffaldet skal læsses og omlæsses inden det deponeres. Hentningsordningen er en bestillerordning, som finansieres via boligabonnement. Emballage til emballering af asbestaffald skal dog købes hos Aalborg Renovation inden afhentning.
Asbestaffald kan desuden afleveres emballeret på to genbrugspladser i kommunen.

Regulativet er justeret, så kolonihaver kan pålignes gebyr for indsamling af genanvendeligt affald.

Regulativet er justeret, så sommerhuse har mulighed for at vælge 14-dages tømning for restaffald hele året (i dag er der ugetømning i sommerhuse i sommerhalvåret), hvilket er samme serviceniveau som helårsbeboede sommerhuse og énfamilieboliger.

Muligheden for, at Aalborg Kommune kan dispensere fra benyttelsespligten for madaffald, der efter en konkret tilladelse blev afledt til kloaknettet via affaldskværne, er fjernet fra regulativet. Det skyldes, at Miljøstyrelsen overfor Aalborg Kommune har præciseret, at der skal være en særskilt indsamling af madaffald, og at det ikke kan fraviges ved brug af køkkenkværne og udledning ved spildevand. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang