Skip til hoved indholdet

Afgørelser og høringer

i Aalborg Kommune

Bliv hørt og deltag, når vi udvikler os sammen

Høringer

Filtrér efter kategori

Afgørelse om skærpede krav i miljøzonen

Ophævelse af skovbyggelinje lokalplan 6-1-116, Svenstrup

Boligprojekt med mulighed for liberale erhverv

Erhverv - Kystvejen

Forsyningsanlæg og Grønt Testcenter, Norbis Park

Erhverv, Flødalen, Svenstrup

Boliger, Runesvinget, Svenstrup

Erhverv, Flødal Allé, Svenstrup

Kommuneplantillæg - Sygehus Nord og Gåsepigen

Butikker - Midtergade, Hals

Kortlægning af beskyttet natur i Aalborg Kommune

Boliger og erhverv, Malum Alle og Fjelshøjvej, Sdr. Tranders

Erhverv, Olympiavej, Svenstrup

Boliger og Erhverv, Koldsmindevej (etape 2), Nibe

Fordebat - Nye boliger i Hou

Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb

Vilkårsændringer - Udledningstilladelse for NAU

Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup

Karrebebyggelse, Stigsborg Parkvej, Nørresundby Midtby

Afgørelse om at grøften på matr. nr. 23h m.fl Sofiendal By, Skalborg ikke er omfattet af vandløbslovens bestemmelser

Åstedsforretning Aalborg Vestby, Dannebrogsgade / Strandvejen

Tillæg til miljøgodkendelse samt VVM-screening - import og oplag af glycerin

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på 41 m²

Universitetskvarteret, Aalborg Ø

Tilladelse til restaurering af offentlig vandløb Østerå

Fordebat - Solceller ved Gåser

Landzonetilladelse til udhus på 97 m²

Ændring af spildevandsplanen i Nørresundby, Nørre Uttrup, Bouet, Mølholm, Aalborg Øst, Sejlflod, Nr. Kongerslev, Hasseris og ved Nordjyllandsværket

Tilladelse til etablering af spang i Binderup Å på matr. nr. 2 Snorup, Bislev og 1ax Pandum Hgd., Vokslev

Afgørelse om ikke-miljøkonsekvensrapport (VVM) - Additivtanke

Miljøgodkendelse af støjvold samt afgørelse om at der ikke er VVM pligt på projektet, Grundtvig Sørensens Vej 15, 9382 Tylstrup

Landzonetilladelse til campingområde for Nibe Festival

Landzonetilladelse til stuehus på 500 m², heraf garage på 124 m² og udhus på 24 m²

Boliger, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg

Boliger, Løvvangskolen Løvvang

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse til mile til fritliggende nedsivningsanlæg

Ørnhøjvej 1, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til 120 m² garage heraf 27 m² integreret udhus

VVM-screeningsafgørelse - vandledning

Landzonetilladelse til afholdelse af arrangementer ved Helgstrand Dressage

Nøvlingvej 264, 9230 Svenstrup J - Landzonetilladelse til opførelse af 257 m² overdækning af vaskeplads samt lovliggørelse af vaskeplads

Landzonetilladelse til etablering af multibane på 13x21m

Byudviklingsplan Langholt

Forslag til Kommuneplantillæg 3.038 og Lokalplan 3-4-107 Institution, Skydebanevej

Forslag til Lokalplan 3-6-117 Tillæg 1 til Lokalplan 3-6-105, Vandmanden, City Syd

Forslag til Kommuneplantillæg 4.082

Landzonetilladelse til enfamiliehus på 348,5 m²

Boliger, Vadum Kirkevej syd, Vadum

Landzonetilladelse til udflytning af landbrugsejendom

Udledning og nedsivningstilladelse - Indkilde Allé, Gug

VVM-afgørelse - Nyt bassin, Indkilde Allé, Gug

Tilslutning af tag- og overfladevand til offentlig regnvandsledning

Landzonetilladelse til enfamiliehus på 210 m²

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning - Kærsgårdvej 10A, 9240

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning - Hvorupgårdvej 100, 9400

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere