Skip til hoved indholdet

Afgørelser og høringer

i Aalborg Kommune

Bliv hørt og deltag, når vi udvikler os sammen

Høringer

Filtrér efter kategori

Kortlægning af beskyttet natur i Aalborg Kommune

Boliger og erhverv, Malum Alle og Fjelshøjvej, Sdr. Tranders

Boliger, Vadum Kirkevej syd, Vadum

Institution, Else Marie Pades Vej, Frejlev

Boliger, Svenstrupvej, Frejlev

Boliger og Erhverv, Koldsmindevej (etape 2), Nibe

Erhverv, Olympiavej, Svenstrup

Lokalcenter, Skalborg Bakke

Opdatering af byudviklingsplan, Nibe

Institution, Vindfløjen, Vestbjerg

Erhverv, Krebsen, Skalborg

Boliger, C.P. Holbølls Plads, Grønlandskvarteret

Butikker, Midtergade, Hals

Boliger, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg

Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup

Bolig og erhverv, Alfred Nobels Vej, Universitetsområdet

Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb

Boliger, Ådalsbakken, Gug

Dagligvarebutik, Ny Kærvej 43, Kærby

Svartid - høringer - må ikke slettes

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med etablering af sikkerhedsledning til drikkevandsforsyning mellem Bislev og Halkær vandværkers ledningsnet

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.03.2024 - 31.01.2025

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.04.2024 - 01.01.2025

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.03.2024 – 31.01.2025

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, Åbeskyttelseslinjen, til udhus indrettet med, opbevaringsrum, hesteboks, sadelrum og værksted på samlet 153 m²

Landzonetilladelse til opførelse af nyt udhus på 153 m², indrettet med opbevaringsrum, hesteboks, sadelrum og værksted

Dispensation fra NBL § 18 til at opføre en tilbygning på 47,1 m² samt integreret overdækning på 14 m² til eksisterende enfamiliehus

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med olieoprensning

Tilladelse til regulering af det offentlige vandløb Kyvgårdsgrøften

Landzonetilladelse til opførelse af 75 m² udhus og 192 m² oplagsplads til opbevaring af 7 campingvogne

Accept af midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med separatkloakering

Landzonetilladelse til etablering af oplagsplads på ca. 1767 m², samt opførelse af midlertidig kontorpavillon på 90 m² og midlertidig overdækning på ca. 20 m² med fjernelsesdato senest den 28.02.2027

Landzonetilladelse - dyrestalde med laboratorie mv. med et samlet areal på 1506 m² til NAU

Kommuneplantillæg 1.061 Sygehus Nord og Gåsepigen samt Udviklings- og Helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen

Tilladelse til styret underboring af Lindholm Å med højspændingskabel

NyoprettetEndelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven , Halkærvej 170, 9240 Nibe

VVM screening af nye regnvandsbassiner på tæt ved Majvænget og ved Svinetruget/Storvordevej.

Ændret udledningstilladelse for udløb U3.0.12 samt ny udledningstilladelse for udløb U3.0.15a, U3.0.15b og U3.0.17a med udledning til Damgrøften, Klarup

Landzonetilladelse til midlertidig oplagsplads i forbindelse med sporarbejde fra d. 01.03.2024 - 31.01.2025

Landzonetilladelse til anvendelsesændring af 120 m² i BBR-bygn. 7 fra værksted (atelier) til beboelse

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 til etablering af nyt nedsivningsanlæg

Forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i et område omkring Nørregade, Torvet, Hovvej, Bakkebo og Møllevej i Nibe (K-område 4.8.03)

Landzonetilladelse til udstykning af landbrugsejendom på 129,5 ha

Endelig vandindvindingstilladelse med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven , Halkærvej 175, 9240 Nibe

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på 194 m² samt en integreret garage på 65 m²

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 215 m²

Landzonetilladelse (personlig) til midlertidig opstilling af pavillon på 54,6 m² indtil 22-09-2024

Landzonetilladelse til terrænregulering og ændring af landskab, kælkebakke

Afgørelse om nedrivning af bevaringsværdigt byggeri

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM for vådt regnvandsbassin med udledning til Damgrøften

Udledningstilladelse af overfladevand fra daginstitution til Damgrøften

Vandindvindingstilladelse til Kyø Vandværk med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vandindvindingstilladelse til Krastup-Kølby Vandværk med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for forlægning af Restrup Kærvej

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje