Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Midlertidig udledningstilladelse af tag- og overfladevand fra U4.0.17 i Svenstrup til tilløb til Guldbækken

Miljø, natur og klima Tilbage

Midlertidig udledningstilladelse for tag- og overfladevand fra del af k-område 4.0.17 (Nybyggeri ved Runesvinget, Svenstrup) med udløb U4.0.17 til Guldbækken

Tilbage

Aalborg Kommune, Klima og Miljø har den 4. juli 2023 modtaget ansøgning fra Envidan A/S der på vegne af Aalborg Forsyning søger om midlertidig udledningstilladelse fra udløb U4.0.17 til vandområde Guldbækken. 

Den midlertidig tilladelse omfatter opretholdelse af nuværende udledning fra udløb U4.0.17. Der etableres nyt regnvandsbassin (bassin 2) i forbindelse med ny byggemodning ved Sigynbakken. 

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Aalborg Kommune, Klima og Miljø hermed Aalborg Forsyning midlertidig tilladelse til udledning af separat overfladevand fra udløbet U4.0.17 til vandområde Guldbækken. Der skal etableres et nyt regnvandsbassin til rensning og drosling af overfladevandet fra Sigynbakken inden udledning til eksisterende regnvandsbassin. Tilladelsen udløber den 1/7 2025.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang