Skip til hoved indholdet

Høring

Forslag om etablering af landsbyordning i Ulsted

Øvrige Tilbage

Høring vedr. forslag om etablering af landsbyordning i Ulsted

Tilbage

Forvaltningsledelsen har den 18.4.2024 godkendt, at forslag om etablering af landsbyordning ved Ulsted Skole og børnehaven Ulvereden sendes i høring i de respektive bestyrelser og MED-udvalg. Landsbyordningen etableres i givet fald som udvidet skolefritidsordning.

Grundlaget for høringssvaret fremgår af vedlagte indstilling til forvaltningsledelsen samt den fælles ansøgning fra skolebestyrelsen og institutionsbestyrelsen.

Høringssvarene indgår i den videre behandling af forslaget ved 2. behandling i forvaltningsledelsen samt ved efterfølgende behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang