Skip til hoved indholdet

Høring

Planstrategi 2023

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Tilbage

Byrådet har på mødet den 12. februar 2024 godkendt, at Planstrategi 2023 offentliggøres i 8 uger, hvor det er muligt at fremsætte ideer, forslag og kommentarer til den offentlige strategi. 

Fakta om Planstrategi 2023
Som det fremgår af planloven ”skal byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen”. En planstrategi er det siddende byråds vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen.

Strategien sætter rammen for den næste kommuneplanrevision og skal indeholde oplysninger om, hvorvidt  kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller alene for særlige temaer eller områder i kommunen. Det 
indstilles overfor byrådet, at Aalborg Kommunes kommuneplan ikke skal revideres i sin helhed men for  særlige temaer og områder, der fremgår af Planstrategi 2023 under overskriften ”Ny planlægning i byrådsperioden”.

Titlen for Planstrategi 2023 er: ”Planlægning i en brydningstid – der åbner nye muligheder og kalder på nye løsninger”. Udfordringerne vi står overfor med krig i Europa, klimaforandringer, nedgang i biodiversitet, social 
ubalance, ressourcekrise mv. er i en helt anden målestok, end vi har oplevet tidligere. Vi står midt i en brydningstid, hvor vi må indstille os på, at de kendte mål, visioner og strategier ikke nødvendigvis slår til. Der er behov for nytænkning, kreativitet og mod til at gå nye veje. Planstrategi 2023 er rammesættende for, hvordan Aalborg Kommune arbejder med ”Planlægning i en brydningstid”.

Planstrategien indeholder et indledende afsnit ”Aalborg i dag”, der blandt andet sætter ord på udvikling og status vedrørende befolkning, bosætning og erhverv. Herefter kommer der 3 indholdsafsnit omkring ”Den 
blandede by”, ”Strategisk erhvervsplanlægning” og ”Forvandling i det åbne land”. Strategien afrundes af et fællesafsnit, der er udarbejdet af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland og indgår i de kommunale 
planstrategier og den Regionale Udviklingsstrategi (RUS).

 

Informationer

Links

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang