Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Midlertidig tilladelse til udledning af renset spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst

Miljø, natur og klima Tilbage

Rørdalsvej 200, 9220 Aalborg Øst

Tilbage

Der meddeles midlertidig tilladelse til udledning af renset spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst. Tilladlesen ændres da der er sket øget belastning på renseanlægget og der etableres varmepumpe på renset spildevand. Aalborg Renseanlæg Øst vurders at opfylde miljøbeskyttelseslovens krav om BAT, da det er et traditionelt MBNDK-anlæg.

Samtidig med udledningstilladelsen er der lavet VVM-afgørelse, hvor det er vurderet at der ikke skal laves en VVM-redegørelse.

Tilladelsen og VVM-afgørelsen kan påklages. Sidste frist for klage er den 28.maj 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang