Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Samråd Samråd - etablering og tilskud

Samråd - etablering og tilskud

Samrådet skal være et lokalt talerør, som skal tilstræbe at repræsentere så mange lokale foreninger som muligt.

Etablering af et samråd

Hvis I ønsker at danne et samråd i Aalborg Kommune, er det nødvendigt at samle de lokale klubber, foreninger, institutioner og lignende. Samrådet skal dannes på en stiftende generalforsamling/årsmøde, og have vedtaget et sæt vedtægter. Der er overordnet ingen regler for, hvordan vedtægterne skal udformes, udover, at samrådet skal afholde årlige generalforsamlinger/årsmøder, og der skal være en valgt bestyrelse med minimum én formand og én kasserer.

Når samrådets vedtægter er vedtaget, og bestyrelsen har konstitueret sig, indsendes vedtægter og oplysninger om formand og kasserer til Sundhed og Kultur.

Se retningslinjer og principper for samråd

Tilskud 

Der udbetales 15.000 kroner årligt i tilskud til hvert samråd, som har haft løbende aktiviteter året igennem, og som agter at fortsætte arbejdet. Tilskuddet dækker kontorhold, arrangementer med videre.

Tilskuddet kan anvendes til 2 formål:

 1. Samrådets drift, som dækker over støtte til kontorlokaler, kontorartikler, telefon, porto, annoncer, hjemmeside og nyhedsbreve med videre. Herudover dækker det også udgifterne til samrådets oprettelse.
 2. Samrådene kan ligeledes stå som arrangør for en række aktiviteter. Det kunne for eksempel være Sankt Hans fest, motionsløb, debatmøder eller oprydningsdage.

Årlig ansøgning om tilskud

Samrådene skal ansøge om at få tilskuddet hvert år. Det sker ved at indsende en ansøgning til Sundhed og Kultur sammen med oplysninger om:

 • Hvilke foreninger, institutioner med mere der er repræsenteret i samrådet
 • Det forgangne års regnskab.
 • En årsberetning.
 • Øvrig information om samrådet.

Ansøgningen sker på et ansøgningsskema fra Sundhed og Kultur.
Tidspunktet for den årlige aflevering af ansøgningsskema og regnskab skal ske senest 31. marts.

Betingelser i øvrigt 

 • Det er en betingelse for at få tilskuddet, at samtlige kommunens borgere har adgang til samrådets kommunalt støttede aktiviteter.

 • De kommunalt støttede aktiviteter må ikke have karakter af at være overskudsgivende, men skal sigte på at løbe rundt økonomisk.

 • Samrådenes tilskud må ikke bruges til at løse kommunale driftsopgaver.

 • Samrådenes tilskud må ikke videregives i støtte til andre foreninger. Samrådet må dog gerne være medarrangør i aktiviteter, som enkelte foreninger ikke kan løfte alene.

 • Samrådet skal via en offentlig kommunikationskanal offentliggøre, hvem der sidder i bestyrelsen, mødereferater med videre. 

Der kan kun oprettes et nyt samråd, hvis der ikke allerede eksisterer et samråd i det geografiske område.

Når samrådets vedtægter er vedtaget, og bestyrelsen har konstitueret sig, indsendes vedtægter og oplysninger om formand og kasserer til Sundhed og Kultur. Herefter vil Aalborg Kommune tage stilling til, om samrådet kan godkendes.

Geografisk kortvisning

Du kan se en geografisk præsentation af alle de eksisterende samråd på det digitale kort ved at vælge "Administrative grænser" og "samråd".

Se geografisk præsentation af alle samråd

 

Hvis du vil vide mere

Peter Pindstrup

Kontaktperson samråd
25 20 19 46

Fritid og Landdistrikt

peter.pindstrup@aalborg.dk

Samråd i Aalborg Kommunes er lokale råd, som består af et antal repræsentanter fra et lokalområdets klubber, foreninger og institutioner og lignende.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang