Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Aftenskoler Børneattest

Sådan indhenter du en børneattest

Foreninger og aftenskoler skal indhente børneattester fra alle personer, der skal have direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Regler om at indhente børneattest

Foreninger og aftenskoler skal indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Der skal desuden være tale om, at personerne skal have fast tilknytning til foreningen eller aftenskolen.

Alle foreninger og aftenskoler skal endvidere hvert år erklære, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester.

Hvad er en børneattest?

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som oplyser, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn og unge under 15 år.

En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn og unge under 15 år.
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn og unge under 15 år.

Hvis en person er dømt for en eller flere af disse overtrædelser, vil det også fremgå af en almindelig straffeattest. Men efter en årrække vil dommene ikke længere stå på straffeattesten, som følge af forældelsesreglerne. Disse forældelsesregler gælder ikke for børneattester. 

Hvordan indhenter I en børneattest?

Når foreningen eller aftenskolen skal indhente børneattest, skal den bestilles via Rigspolitiets hjemmeside med MitID.

Den person, som oplysningerne vedrører, modtager en anmodning om samtykke fra Rigspolitiet i den digitale postkasse. Når samtykket er givet, bliver attesten sendt til foreningen eller aftenskolens digitale postkasse.

Vær opmærksom på, at hvis en person ikke giver sit samtykke til, at der indhentes børneattest, må foreningen eller aftenskolen ikke ansætte eller beskæftige vedkommende, og heller ikke engagere personen som frivillig.

Normalt kommer den udfyldte blanket retur fra Rigspolitiet inden for en uges tid.

Hvem har ansvaret for at indhente børneattester?

Det er arbejdsgiveren, der skal indhente børneattesten. I frivillige foreninger og aftenskoler er det bestyrelsen, der har ansvar for at indhente børneattester. 

Hvem skal der indhentes børneattest på?

I frivillige foreninger og aftenskoler skal der indhentes børneattester på personer, der skal ansættes eller beskæftiges, herunder engageres som frivillige, hvis personen skal have direkte kontakt med børn og unge under 15 år, og hvis der er tale om, at personen skal have fast tilknytning til foreningen eller aftenskolen.

Fast tilknytning til en forening eller aftenskole vil sige at:

 • Det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at tilknytningen skal være af fast og længerevarende karakter. I sådanne tilfælde skal der indhentes børneattest inden ansættelsen.
 • Personen har været ansat eller beskæftiget i mere end 3 måneder, og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 2 ugers varighed har haft direkte kontakt med børn og unge under 15 år - og personen forsat skal være tilknyttet aktiviteten. I sådanne tilfælde skal der indhentes børneattest senest 3 uger efter, at ovenstående er opfyldt.

Der skal ikke indhentes ny børneattest, hvis personen overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for den samme organisation.

Sådan håndterer I børneattester i foreningen og aftenskolen

Når I indhenter en børneattest, vil I modtage en blank (negativ) eller en positiv børneattest fra Rigspolitiet.

En blank børneattest er lig med en negativ børneattest, og det vil sige, at personen, der er indhentet oplysninger om, ikke har fået domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.

En positiv børneattest vil sige, at den person, der er indhentet oplysninger på, har 1 eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.

Sammen med attesten vil foreningen eller aftenskolen også modtage en vejledning om, hvordan den skal håndtere personoplysningerne i henholdvis den blanke (negative) og den positive børneattest.

Du kan finde vejledningerne om håndtering af personoplysninger i børneattester på Kulturministeriets hjemmeside. Vær opmærksom på, at der er 2 vejledninger; 1 om håndtering af positive børneattester, og 1 om håndtering af blanke (negative) børneattester.

Hent vejledningerne til børneattesterne på Kulturministeriets hjemmeside

Erklæring om at indhente børneattest til Sundhed og Kultur

Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af Folkeoplysningsloven. Det betyder, at alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler skal erklære til kommunen, at de overholder reglerne om at indhente børneattester.

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn og unge under 15 år, for eksempel aftenskoler og voksenforeninger. Disse pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

Erklæringen skal ske 1 gang årligt, og afgives ved en afkrydsning på hjemmesiden fritid.aalborg.dk

Aalborg Kommune (Sundhed og Kultur) må ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreningen, hvis der ikke foreligger en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Desuden har byrådet mulighed for at fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler, hvis foreningen ikke indhenter de lovpligtige børneattester.

Bemærk, at Aalborg Kommune kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig indsendes til kommunen, men er udelukkende til foreningens og aftenskolens eget brug.

Hvis du vil vide mere

 1. Find ud af, hvem der skal indhentes lovpligtig børneattest på i jeres forening - ansatte, frivillige og andre.
 2. Drøft og beslut, hvordan I vil håndtere situationen, hvis en person ikke vil give samtykke til, at I indhenter oplysninger. Hvis personen ikke giver sit samtykke, må I ikke ansætte eller beskæftige personen i foreningen - og I må heller ikke engagere vedkommende som frivillig.
 3. Drøft og beslut, hvad I vil gøre, hvis I får tilbagemelding om, at personen har en dom på sin børneattest.
 4. Anmod om børneattest og giv samtykke - se tidligere afsnit øverst på siden.
 5. Normalt vil I få den udfyldte børneattest retur fra Rigspolitiet inden for 1 uges tid.
 6. Håndtér den modtagne børneattest som angivet i den vejledning I modtager fra Rigspolitiet.

Hvis en forening eller aftenskole med vilje undlader at indhente børneattester, kan den idømmes en bøde. Det er politiet, der fastsætter bødens størrelse. 

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som oplyser om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn og unge under 15 år.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang