Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Badevand

For at sikre gode badestrande og havnebade samt rent badevand udtages badevandsprøver sommeren igennem.

Badevandsanalyser  

Vi har en kyststrækning på over 190 km. På kyststrækningen er der 19 badeområder, hvor der udtages badevandsprøver.  

I perioden 1. juni til 1. september blev der udtaget badevandsprøver.

Badevandets kvalitetskrav

Badevandet skal overholder nedenstående kvalitetskrav for indhold af bakterier (for kystvande og overgangsvande):

Parameter

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Intestinale   enterokokker (cfu/100 mL)

100 *

200 *

185 **

Escherichia   coli

(cfu/100   mL)

250 *

500 *

500 **

*   Skal overholdes i 95 % af tiden

**  Skal overholdes i 90 % af tiden

Resultatet for analyserne kan ses her

Vi har en badestation, hvor kvaliteten er tilfredsstillende. (Der findes 4 klassifikationer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe).

Ved Nibe Badestrand er klassificeret som tilfredsstillende. Her opsættes skilt med at badning under regn frarådes. Læs evt. mere om badestederne i badevandsprofilerne. 

Klassifikation af badevandet

Badevands-station

Klassifika-tion 2017

Klassifika-tion 2018

Klassifika-tion 2019

Klassifika-tion 2020

Nibe Bade Strand Tilfreds-stillende Tilfreds-stillende God God
Bisnap Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Dokkedal ud for Stejlgabet Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Egense badestrand Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Egholm Kyst Udmærket God Udmærket Udmærket
Fiske- og badebro Lindholm Ringe God God God
Fjordbad Nibe Lystbådehavn Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Havnebad Aalborg  God  God  Udmærket  Udmærket
Hesteskoen  God  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Hou Havnebad  God  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Limfjorden Vestre Fjordpark  Nyoprettet  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Lindholm Strandpark  God  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Møllestenen, Torndrup Strand  Udmærket  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Navet, Halkær Bredning  Udmærket  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Syd for Hou Havn  God  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Stavn  God  Udmærket  Udmærket God
Ved campingplads SV for Nibe  God  God  God  God
Vester Langeland, Mou  Udmærket  Udmærket  Udmærket  Udmærket
Vestre Fjordpark  Nyoprettet  Udmærket  Udmærket  Udmærket
 Østre Havn        Nyoprettet

 

Badevandsprofiler

Der er udarbejdet badevandsprofiler for badestrandene i Aalborg Kommune:

Print alle punkter