Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Bruger- og pårørenderåd handicap

Bruger- og pårørenderåd handicap

Bruger- og pårørenderådet er et forum for dialog på kommunens bo- og dagtilbud, der varetager brugernes interesser.

Bruger- og pårørenderåd på handicapområdet

I Aalborg Kommune skal alle have mulighed for indflydelse på eget liv, i så høj grad som muligt. Det gælder individuelt, og det gælder i fællesskaber, hvor Voksensocialafdelingens brugere har mulighed for at danne enten et brugerråd, et blandet bruger- og pårørenderåd eller et pårørenderåd for at kunne fremlægge ønsker, forslag og idéer. 

Kommunalbestyrelsen har, jf. § 16 i serviceloven, pligt til at sikre brugernes mulighed for medindflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Derfor er det vigtigt at understrege, at brugerråd til enhver tid går forud for pårørenderåd og kun i de tilfælde, hvor brugerne ikke selv er i stand til at deltage, er de pårørende i stedet brugernes talerør.

Voksensocialafdelingens tilbud udspringer af servicelovens bestemmelser.

Det kræver en stor og fælles indsats at sigte mod og nå dette, og vi glæder os derfor over at kunne samarbejde - formelt og uformelt - om at finde idéer og ressourcer, der bidrager til mening og livskvalitet for brugerne.

Hvis du vil vide mere

Brugerne i vores tilbud skal, med hjælp fra medarbejderne, have størst mulig indflydelse på fælles anliggender og beslutninger i tilbuddet. 

Vi kan sikre medindflydelse i forskellige typer råd:

  • Brugerråd
  • Blandede bruger- og pårørenderåd
  • Pårørenderåd

Det afhænger af de enkelte tilbud samt brugernes ønsker og forudsætninger, hvilken type råd, det er relevant at etablere. I alle bo- og dagtilbud etableres et forum, hvor borgernes holdninger kommer frem og hvor brugerne kan få indflydelse. 

Den støtte, Voksensocialafdelingen yder efter serviceloven, skal ydes med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og integritet. Bruger- og/eller pårørenderådet skal respektere dette i de aktiviteter og opgaver, de tager sig af. Det betyder for eksempel, at bruger- og pårørenderåd ikke kan træffe beslutninger om, at alle brugere skal på bestemte udflugter, eller at brugerne ikke må drikke alkohol. Bruger- eller pårørenderåd har således ingen beslutningskompetence vedrørende den enkelte bruger, og kan derfor heller ikke beslutte noget, der udelukkende omfatter en enkelt person. 

Når der etableres et råd, skal der udarbejdes vedtægter (der findes en standardvedtægt for hver af de tre typer råd). Vedtægterne skal beskrive, hvilke opgaver og kompetencer rådet har. De kan for eksempel indeholde beskrivelser af økonomi for nærmere aftalte områder, regler for samvær og indretning af fællesrum. På dagområdet kan et råd også beskæftige sig med spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Brugerråd

I de tilbud, hvor brugerne har forudsætninger for selv at gøre deres indflydelse gældende, skal der etableres et forum, hvor brugere er med til at træffe beslutninger om fælles forhold. Det kan gøres på to måder:

  • Brugermøder, hvor alle brugere deltager. Møderne afholdes på et fast aftalt tidspunkt
  • Brugerråd, hvor valgte deltagere har til opgave at repræsentere hele gruppen af brugere

Hvis medarbejdere deltager i møderne, er det deres opgave at støtte, udvikle og opmuntre brugerne til at gøre brug af deres mulighed for medindflydelse. Medarbejderne skal desuden bidrage med relevante oplysninger som grundlag for at træffe beslutninger.

Blandede bruger- og pårørenderåd

I tilbud, hvor nogle brugere ikke har forudsætninger for selv at gøre deres indflydelse gældende, kan der etableres blandede råd. Disse råd består fortrinsvis af brugere, men der er mulighed for også at inddrage pårørenderepræsentanter. Rådets opgave er at repræsentere brugernes interesser, trivsel og tilrettelæggelse af hverdagen samt styrke samarbejdet mellem tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og leder.

Pårørenderåd

I botilbud, hvor ingen brugere er i stand til at varetage egne interesser eller træffe beslutninger om fælles forhold skal der etableres et pårørenderåd. Rådets opgave er at repræsentere brugernes interesser, trivsel og tilrettelæggelse af hverdagen samt styrke samarbejdet mellem tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og leder.

I dagtilbud, hvor samtlige brugere ikke er i stand til at gøre deres indflydelse gældende og medvirke ved beslutninger om fælles anliggender, kan der etableres et pårørenderåd.

Kontakt

Voksensocialafdelingens Sekretariat

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 74 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang