Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Nævn Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger, godkender bestyrere og giver tilladelse til restaurationers åbningstider jævnfør Aalborg Kommunes restaurationsplan

Aalborg Byråd har i henhold til restaurationslovens nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og tilladelser til udvidet åbningstid.

Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 

Der holdes møde i Bevillingsnævnet cirka 8 gange om året.

Hvis du vil vide mere

Formand

Lasse Frimand Jensen
Socialdemokratiet (A)

Næstformand

Mette Ekstrøm
Socialdemokratiet (A)

Øvrige medlemmer

Sekretær

Rikke Dahl Engelbrechtsen

Telefon: 99 31 16 12

Skriv til sekretæren

Da byen hele tiden udvikler og forandrer sig, blandt andet med mange nye byområder, har der været behov for at revidere restaurationskortet. 

Aalborg Kommune har derfor lavet forslag til et nyt kort, hvor man ud over de to tidligere zoner med åbningstid til klokken 03 og 05, også har givet plads til en zone, hvor restaurationer må holde åbent til klokken 01. Det har bl.a. været et ønske fra restauratørerne, særlig spiserestauranter, der oplever, at klokken 24 ofte er for tidligt at lukke, hvis gæsterne ønsker at sidde lidt længere tid med maden.

Der er et stort spring fra klokken 24 til klokken 03, og en del restauratører får ofte afslag på udvidet åbningstid, fordi deres eneste mulighed for at holde åbent efter midnat er en tilladelse til klokken 03. Det skal en ny 01-zone gerne hjælpe på.

Hvem er omfattet af den nye zone

Indførelsen af nye zoner gælder kun for fremtidige ansøgninger. Eksisterende tilladelser til udvidet åbningstid bibeholdes, også selvom restaurationen ikke længere matcher den zone, den ligger i, lige som tilladelserne fornyes ved udløb, hvis der ikke er andre forhold der taler i mod (eksempelvis politiforretninger, mange støjklager eller lignede). Det samme gælder i forbindelse med salg eller bortforpagtning af restaurationen. 

Restaurationskortet er vejledende, og der sker altid en konkret og individuel vurdering ved hver enkelt ansøgning, så det bliver vurderet, om en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid passer ind i det omkringliggende miljø. 

Restaurationskortets historie

Aalborg Byråd godkendte i 2016 et kortudsnit med principper for restaurationers åbningstider. Baggrunden var, at der jævnligt kom klager over støj fra restaurationer. Der var derfor et dilemma mellem, at man på den ene side ønskede en levende by med masser af muligheder for at bylivet kunne udfolde sig i form af forretninger, restauranter, musiksteder med mere., og på den anden side ønsket om at kunne bo i byen og have ro om natten. 

For at skabe et tydeligere overblik for byens beboere, nuværende som kommende, restauratører, ejendomsmæglere og øvrige erhvervsdrivende, blev der lavet et kortgrundlag, som detaljeret beskrev, hvor byens natteliv kunne forventes at placere sig.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte bevillingsnævnets sekretariat på 99 31 16 12 eller mail bevilling@aalborg.dkNyt restaurationskort

 

Kontakt

Bevillingsnævnets sekretær

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 12

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang