Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Bliv nævning eller domsmand

Bliv nævning eller domsmand

Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand? Her kan du læse om udtagelse af nævninge og domsmænd og hvad hvervet indebærer.

Ansøgning

Aalborg Kommune har lukket for ansøgning om optagelse på Nævninge- og domsmandsgrundlisten for denne gang.

Vi forventer, at det igen ultimo 2026 vil blive muligt at ansøge om optagelse for perioden 01.01.2028 – 31.12.2031.

 

Hvis du vil vide mere

Reglerne vedrørende hvem, der kan blive nævninge og domsmænd, findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten:

  • skal være ustraffet
  • skal have valgret til Folketinget
  • skal være fyldt 18 år ved start af perioden, hvor grundlisten er gældende
  • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten
  • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • ikke må være ministre, ansat i ministeriers departementer, ansat i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder, ansat ved domstolene, i politiet, ved anklagemyndigheden, kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • ikke må være advokat, advokatfuldmægtig eller præst i folkekirken eller andre trossamfund 

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Du kan læse mere om at være lægdommer her

Der er ingen garanti for, at blive udtaget til Aalborg Kommunes Nævninge- og Domsmandsgrundliste, selv om du opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Aalborg Kommune.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et repræsentativt udsnit af Aalborg Kommunes befolkning bl.a. ud fra kriterierne alder, køn og etnicitet.

Nævninge og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at Grundlisteudvalget - vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Aalborg Kommune sendes grundlisten til Præsidenten for Vestre Landsret.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Du kan finde mere information om nævningers og domsmænds udtagelse i Retsplejelovens §§ 68 - 91 eller

Se video, der giver en masse nyttig viden om hvervet på Danmarks Domstoles hjemmeside

 

 

Se mere om domsmandssager på Danmarks Domstoles hjemmeside

Se mere om nævningesager på Danmarks Domstoles hjemmeside

Kontakt

Sekretariatsmedarbejder

Boulevarden 13

Ring til os

99 31 15 03

Skriv til os

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere