Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Udvikling af kommunen Infrastrukturprojekter i det østlige Aalborg

Store infrastrukturprojekter på vej i det østlige Aalborg

Aalborg Kommune udvikler sig med hastige skridt. Det ser vi blandt andet tydeligt i den østlige del af Aalborg, som i årene fremover fortsætter med at være et meget stærkt vækstlokomotiv til gavn for ikke bare Aalborg, men hele Region Nordjylland.

Et overblik over de mange infrastrukturprojekter

Vi har opdelt de mange infrastrukturopgaver i fem etaper. Etaperne vil overlappe hinanden, og vi vil tilpasse etaperne og dermed også vores tidsplaner. Det skyldes blandt andet, at vi er afhængige af vejret i de kommende tre vinterperioder. Vi vil løbende informere borgere og erhvervsdrivende om både indholdet af de enkelte etaper, fremdriften i de mange projekter samt eventuelle ændringer i vores planer.

Etape 1

Aalborg Kommune: Selma Lagerløfs Vej.
Vi forventer at afslutte arbejdet i løbet af juli 2024.

Vi er allerede i gang med at gennemføre Etape 1, der omfatter en række infrastrukturprojekter på Selma Lagerløfs Vej med det overordnede formål at sikre god fremkommelighed. Samtidig ønsker vi at skabe bedre forhold for både fodgængere og cyklister.

Infrastrukturprojekter i Etape 1:

 • Udvidelse af Selma Lagerløfs Vej fra Universitetsboulevarden til rundkørslen ved Alfreds Nobels Vej.
 • Etablering af cykelsti på begge sider af Selma Lagerløfs Vej fra Universitetsboulevarden til den kommende Fælles Akutmodtagelse for Nyt Aalborg Universitetshospital.
 • Etablering af signalanlæg på Selma Lagerløfs Vej ved Bertil Ohlins Vej. 
 • En mindre ombygning af rundkørslen på Selma Lagerløfs Vej ved Alfred Nobels Vej

Vi forventer at have gennemført disse infrastrukturprojekter i løbet af juli 2024.

Trafikinfo

Vi forventer, at Selma Lagerløfs Vej vil være åben i hele den resterende del af anlægsperioden, dog med undtagelse af en periode på cirka tre uger, hvor vi spærrer vejen i forbindelse med en række kantstens- og asfaltarbejder. Vi vil i perioder desuden have behov for at indsnævre og ensrette vejen.

Etape 1

Aalborg Kommune: Selma Lagerløfs Vej.
Vi forventer at afslutte arbejdet i løbet af juli 2024.

Vi er allerede i gang med at gennemføre Etape 1, der omfatter en række infrastrukturprojekter på Selma Lagerløfs Vej med det overordnede formål at sikre god fremkommelighed. Samtidig ønsker vi at skabe bedre forhold for både fodgængere og cyklister.

Infrastrukturprojekter i Etape 1:

 • Udvidelse af Selma Lagerløfs Vej fra Universitetsboulevarden til rundkørslen ved Alfreds Nobels Vej.
 • Etablering af cykelsti på begge sider af Selma Lagerløfs Vej fra Universitetsboulevarden til den kommende Fælles Akutmodtagelse for Nyt Aalborg Universitetshospital.
 • Etablering af signalanlæg på Selma Lagerløfs Vej ved Bertil Ohlins Vej. 
 • En mindre ombygning af rundkørslen på Selma Lagerløfs Vej ved Alfred Nobels Vej

Vi forventer at have gennemført disse infrastrukturprojekter i løbet af juli 2024.

Trafikinfo

Vi forventer, at Selma Lagerløfs Vej vil være åben i hele den resterende del af anlægsperioden, dog med undtagelse af en periode på cirka tre uger, hvor vi spærrer vejen i forbindelse med en række kantstens- og asfaltarbejder. Vi vil i perioder desuden have behov for at indsnævre og ensrette vejen.

Etape 2

Aalborg Forsyning: Hadsundvej (Gistrup)
Arbejdet er udført.

Aalborg Forsyning gennemførte fra slutningen af april 2023 til udgangen af 2023 separatkloakering i Hadsundvej i Gistrup - fra jernbaneoverskæringen i byens udkant til rundkørslen midt i byen. 

Etape 2

Aalborg Forsyning: Hadsundvej (Gistrup)
Arbejdet er udført.

Aalborg Forsyning gennemførte fra slutningen af april 2023 til udgangen af 2023 separatkloakering i Hadsundvej i Gistrup - fra jernbaneoverskæringen i byens udkant til rundkørslen midt i byen. 

Etape 3

Aalborg kommune: Egnsplanvej inklusiv Hadsundvej (nord)
Forventet gennemførelse: maj 2023 - maj 2024.

Vi udvider Egnsplanvej på strækningen fra vest for Hadsundvej til Hadsund Landevej. Formålet er at øge fremkommeligheden på Egnsplansvej samt at skabe bedre forhold for både fodgængere og cyklister.

Udover en udvidelse af Egnsplanvej på den nævnte strækning omfatter Etape 3:

 • Udvidelse og etablering af cykelsti på begge sider af Selma Lagerløfs Vej fra Egnsplanvej og frem til den kommende Fælles Akutmodtagelse for Nyt Aalborg Universitetshospital.
 • Udvidelse og etablering af cykelsti på begge sider af Hadsundvej fra Egnsplanvej og frem til jernbaneoverskæringen ved Gistrup.
 • Udbygning af signalanlægget på Egnsplanvej ved Selma Lagerløfs Vej og Hadsundvej.
 • Udbygning af signalanlægget på Egnsplanvej ved busdepotet.

Trafikinfo

Vi forventer, at Egnsplanvej vil være åben i hele anlægsperiode, dog vil vi i hele perioden have behov for at indsnævre vejen, hvilket særligt i myldretiden øger risikoen for kødannelse. Der vil være adgang via cykelsti for cyklister og fodgængere, mens vi arbejder. 

Etape 3

Aalborg kommune: Egnsplanvej inklusiv Hadsundvej (nord)
Forventet gennemførelse: maj 2023 - maj 2024.

Vi udvider Egnsplanvej på strækningen fra vest for Hadsundvej til Hadsund Landevej. Formålet er at øge fremkommeligheden på Egnsplansvej samt at skabe bedre forhold for både fodgængere og cyklister.

Udover en udvidelse af Egnsplanvej på den nævnte strækning omfatter Etape 3:

 • Udvidelse og etablering af cykelsti på begge sider af Selma Lagerløfs Vej fra Egnsplanvej og frem til den kommende Fælles Akutmodtagelse for Nyt Aalborg Universitetshospital.
 • Udvidelse og etablering af cykelsti på begge sider af Hadsundvej fra Egnsplanvej og frem til jernbaneoverskæringen ved Gistrup.
 • Udbygning af signalanlægget på Egnsplanvej ved Selma Lagerløfs Vej og Hadsundvej.
 • Udbygning af signalanlægget på Egnsplanvej ved busdepotet.

Trafikinfo

Vi forventer, at Egnsplanvej vil være åben i hele anlægsperiode, dog vil vi i hele perioden have behov for at indsnævre vejen, hvilket særligt i myldretiden øger risikoen for kødannelse. Der vil være adgang via cykelsti for cyklister og fodgængere, mens vi arbejder. 

Etape 4

Vejdirektoratet: Samkørselsplads T.H. Sauersvej.
Forventet gennemførelse: juni 2023 - april 2024.

Vejdirektoratet udbygger fra juni 2023 til april 2024 samkørselspladsen ved Th. Sauersvej og Universitetsboulevarden. Formået med udbygningen er at styrke fremkommeligheden på de omkringliggende veje og skiftet til grønnere og mere bæredygtige transportformer.

Den nye samkørselsplads bliver en optimeret skiftezone for samkørsel, busser, cykler og eventuelt el-løbehjul. Vejdirektoratet gør desuden klar til etablering af el-ladefaciliteter for biler og cykler. Hertil kommer en udvidelse af parkeringsarealet i to områder: En parkeringsplads for langtidsparkering og en for korttidsparkering. På det nuværende parkeringsareal øges antallet af p-pladser. Desuden etableres der en parkeringsplads i områdets sydlige ende med særligt fokus på sammenhængen til bustrafikken ad Bertil Ohlins Vej. Dette skal styrke skiftet mellem bil og bus i fremtiden.

Vejdirektoratet forventer også at etablere belysning og rekreative områder med borde og bænke, hvor det bliver muligt at spise sin frokost. 

Trafikinfo

Vi forventer, at Vejdirektoratet i god tid vil informere både borgere og erhvervsdrivende, der bliver berørt af Vejdirektoratets infrastrukturprojekter.

Etape 4

Vejdirektoratet: Samkørselsplads T.H. Sauersvej.
Forventet gennemførelse: juni 2023 - april 2024.

Vejdirektoratet udbygger fra juni 2023 til april 2024 samkørselspladsen ved Th. Sauersvej og Universitetsboulevarden. Formået med udbygningen er at styrke fremkommeligheden på de omkringliggende veje og skiftet til grønnere og mere bæredygtige transportformer.

Den nye samkørselsplads bliver en optimeret skiftezone for samkørsel, busser, cykler og eventuelt el-løbehjul. Vejdirektoratet gør desuden klar til etablering af el-ladefaciliteter for biler og cykler. Hertil kommer en udvidelse af parkeringsarealet i to områder: En parkeringsplads for langtidsparkering og en for korttidsparkering. På det nuværende parkeringsareal øges antallet af p-pladser. Desuden etableres der en parkeringsplads i områdets sydlige ende med særligt fokus på sammenhængen til bustrafikken ad Bertil Ohlins Vej. Dette skal styrke skiftet mellem bil og bus i fremtiden.

Vejdirektoratet forventer også at etablere belysning og rekreative områder med borde og bænke, hvor det bliver muligt at spise sin frokost. 

Trafikinfo

Vi forventer, at Vejdirektoratet i god tid vil informere både borgere og erhvervsdrivende, der bliver berørt af Vejdirektoratets infrastrukturprojekter.

Etape 5

Vejdirektoratet: Hadsund Landevej og Universitetsboulevarden.
Forventet gennemførelse: september 2024 - 2026.

Vejdirektoratet planlægger en række ændringer i forhold til infrastrukturen i det østlige Aalborg med det formål at forbedre trafikafviklingen og forholdene for både cyklister og trafikanter.

Etape 5 omfatter blandt andet:

 • Ombygning af fire rundkørsler på Universitetsboulevarden til signalregulerede kryds.
 • Udbygning af et signalreguleret T-kryds på Universitetsboulevarden med et fjerde ben.
 • Udbygning af Hadsund Landevej fra to til fire spor.
 • Etablering af stitunneler.
 • Etablering af ny cykelsti til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Trafikinfo

Vi forventer, at Vejdirektoratet i god tid vil informere både borgere og erhvervsdrivende, der bliver berørt af Vejdirektoratets infrastrukturprojekter.

Etape 5

Vejdirektoratet: Hadsund Landevej og Universitetsboulevarden.
Forventet gennemførelse: september 2024 - 2026.

Vejdirektoratet planlægger en række ændringer i forhold til infrastrukturen i det østlige Aalborg med det formål at forbedre trafikafviklingen og forholdene for både cyklister og trafikanter.

Etape 5 omfatter blandt andet:

 • Ombygning af fire rundkørsler på Universitetsboulevarden til signalregulerede kryds.
 • Udbygning af et signalreguleret T-kryds på Universitetsboulevarden med et fjerde ben.
 • Udbygning af Hadsund Landevej fra to til fire spor.
 • Etablering af stitunneler.
 • Etablering af ny cykelsti til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Trafikinfo

Vi forventer, at Vejdirektoratet i god tid vil informere både borgere og erhvervsdrivende, der bliver berørt af Vejdirektoratets infrastrukturprojekter.

Den østlige del af Aalborg – området omkring Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) – er en del af Vækstaksen, der strækker sig fra lufthavnen i nordvest til Port of Aalborg i sydøst. I Vækstaksen koncentreres offentlige og private investeringer, så synergier opstår og byen styrkes, sammen med alle de regionale funktioner, der gør byen til Norddanmarks dynamo.

Dermed spiller koncentrationen, omdannelse og fortætningen langs aksen en vigtig rolle i forhold til, hvordan vi i Aalborg Kommune arbejder med at udvikle byen. Aksen er udgangspunktet for mange af de store beslutninger om udvikling, som kommende generationer af nordjyder vil opleve effekterne af. Det er en udvikling med fokus på blandt andet bæredygtighed, mobilitet, fortætning, arbejdspladser, uddannelse, boliger, kulturtilbud, oplevelser, spændende byrum og ekstraordinær arkitektur.

Der er gennem årene foretaget store private og offentlige investeringer, der hver for sig og samlet bidrager til en positiv udvikling af Aalborg. Eternitten, Karolinelund, Plusbus, Godsbanearealet, udvidelsen af AAU og Stigsborg er blot eksempler på nogle af de mange konkrete og meget synlige investeringer i Vækstaksen.

Hvis du vil vide mere

Når vi i Aalborg Kommune gennemfører større infrastrukturprojekter, gør vi det med udgangspunkt i en helhedsorienteret model, som vi kalder Aalborg Modellen. Vi har arbejdet med Aalborg Modellen siden 1992.

I forbindelse med udviklingen i det østlige Aalborg bringer vi Aalborg Modellen i spil, da principperne i modellen blandt andet bidrager til at:

 • optimere kommunikationen mellem Vejdirektoratet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning og de mange entreprenørvirksomheder, der skal arbejde i området.
 • sikre et højt og relevant informationsniveau over for borgere og erhvervsdrivende.
 • sikre koordinering af de mange delprojekter i området, så vi minimerer generne for alle, der færdes i området.
 • opnå en bedre økonomi i de samlede udgifter – til gavn for alle involverede parter.
 • minimere antallet af efterfølgende opgravninger.

De mange infrastrukturprojekter vil påvirke hverdagen for alle, der færdes i området - pendlere, beboere og erhvervsdrivende. Dette skyldes ikke mindst, at flere af projekterne vil blive gennemført sideløbende, så vi er klar til at håndtere det massive trafiktryk, som åbningen af NAU vil give. 

De trafikale forhold vil ændre sig i takt med udviklingen i området, og vi vil derfor løbende informere om de mange projekter. Vi opfordrer desuden alle trafikanter til at holde øje med skiltene i området, da vi vil skulle foretage ændringer med kort varsel.

Der vil frem til 2025 være trafikale ændringer i form af for eksempel vognbaneindsnævringer, vejspærringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangsforhold til området. Vi sikrer os naturligvis, at alle typer af trafikanter kan færdes sikkert i området, og sørger naturligvis også for, at udrykningskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Kontakt

Mobilitet og Infrastruktur

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 23 65

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang