Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Udvikling af kommunen Åbning af Østerå

Åbning af Østerå

Åbningen af Østerå i sit eget forløb kommer til at give Aalborg en ny rekreativ forbindelse med nye typer af oplevelser.

Østerå åbnes i årene 2022 til 2026

Projektet står på tre ben; byudvikling, klima og miljø. Det betyder, at en åben å gennem byen kan og skal understøtte alle tre formål.

Med hensyn til byudvikling kan Østerå gennem Gabrielområdet, Åparken og Karolinelund medvirke til en rekreativ styrkelse af den blå og grønne struktur, og åen som naturelement vil skabe en rå kontrast til bymæssig bebyggelse, byrum og parker. Åparken med Østerå fungerer som en drivkraft for byudvikling.

Klimatilpasning er et vigtigt formål med projektet. Ved at skabe større kapacitet for afledning af regnvand i hele Østerås opland, medvirker projektet til at gøre Aalborg mere robust overfor ekstreme regnhændelser, som der forventes stadig flere af.

Det sker ved, at:

  • vandet kan forsinkes i Åparken ved hjælp af et dobbeltprofil for vandløbet i terrænet, således at stier og skrænter i Åparken inddrages som 'bassin', når det regner meget.
  • kanalen ved Gørtlervej bibeholdes og fungerer som ekstra skybrudsvej, når det regner meget. Det forventes at Østre Landgrøft kommer til at levere vand til kanalen, og Østre Landgrøft bidrager netop med meget vand fra den østlige bakkeskråning, når det regner meget.
  • kanalen under Kanalstien bevares som ekstra kapacitet, samtidig med at Østerå åbnes gennem Karolinelund. Det betyder større kapacitet i systemet.
  • kanalen mellem Musikkens Hus og Østre Havn er bygget i 1950'erne i forbindelse med de øvrige industrielle anlæg på havnen, og rummer rigelig kapacitet til afledning af vand - her har der således ikke været behov for at øge kapaciteten.

Desuden forbedres vandmiljøet med åbning af Østerå, og projektet indgår i vandplanlægningen med fjernelse af spærringer for fisk ved Gabriel samt en generel forbedring af vandmiljøet ved at konvertere det lukkede kanalsystem til et åbent åsystem med grusbund og brinker på langt de fleste strækninger gennem byen. 

De enkelte etaper

  • Åbning af kanalen ved Musikkens Plads er gennemført.
  • Åbning gennem Karolinelund er gennemført.
  • Åparken forventes gennemført i 2024 til 2026.
  • Området ved Gabriel forventes gennemført i 2025 til 2026.

Visualisering af åens forløb

Kontakt

Byudvikling og Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang