Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Aalborg Kommune lægger vægt på at opbygge internationale relationer og har udarbejdet internationale principper som ledetråde.

De internationale relationer og principper for Aalborg Kommune sætter dagsordenen for, at vi kan blive bedre og opnå mere ved aktivt at inddrage internationale samarbejder og relationer, hvor det giver mening.

Hvis du vil vide mere

De internationale principper tager afsæt i Aalborg Kommunes internationale vision om at udvikle en international by, som lokker verden til Aalborg og Aalborg ud i verden og skaber vækst og udvikling i Aalborg Kommune fra de yngste til de ældste borgere.

Aalborg Kommune har en ambition om at styrke vores internationale muligheder og samarbejder gennem en bred vifte af internationale initiativer.

En by med internationale ambitioner

I Aalborg Kommune har vi en lang tradition for at involvere os i verden uden for os selv - både i resten af Danmark og i udlandet. Årsagen til vores internationale fokus er helt simpelt - det giver bedre service og betingelser for vores borgere og virksomheder.

Det skal være attraktivt at være borger, virksomhed, kultur- og studiested i Aalborg Kommune. En fokuseret indsats på internationale samarbejder bidrager til, at vi i Aalborg Kommune kan udvikle og forbedre vores opgaveløsning over for og i samarbejde med vores borgere og virksomheder.

Nutidens internationale verden giver nye muligheder, som vi arbejder for at indfri. Eksempelvis kan vi tiltrække investorer til kommunen, som vil bygge nye boligområder eller starte virksomhed. Det giver også mulighed for at få ny viden, som vi derefter kan bruge til at skabe bedre service og tilbud til vores borgere. 

Aalborg Kommune vil gennem vores internationale fokus skabe en:

BEDRE by

Aalborg Kommune er en international by i vækst, som lokker verden til Aalborg. Eksempelvis er rekruttering af arbejdskraft og en god modtagelse af internationale medarbejdere er, sammen med et internationalt fokus især i vores skoler, et væsentligt bidrag til den fortsatte vækst og udvikling i Aalborg Kommune.

BEDRE velfærd

Aalborg Kommune er en del af verden. Vi vil løse udviklingen af vores kerneopgaver med blik for internationale erfaringer og inspiration. Vi tror på, at vi gennem internationale netværk får adgang til ny viden, som vi kan drage nytte af for at sikre den bedste velfærd for vores borgere og berige vores kerneydelser.

BEDRE business

Aalborg Kommune har mange internationale virksomheder og medarbejdere - og der kommer flere. Vi er i konkurrence med andre byer og regioner om vækst og arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med andre byer - og udforsker verden i partnerskaber.

 

Aalborg er en international by i vækst som tiltrækker internationale borgere og virksomheder. Aalborg Kommune er hjem for 155 forskellige nationaliteter. 

Det nordjyske arbejdsmarked bliver stadigt mere globalt. Aalborg Universitet og University College Nordjylland har tilsammen ca. 4.500 internationale studerende, og antallet af internationale studerende stiger.

Derudover ansættes stadig flere internationale medarbejdere i de nordjyske virksomheder. På nuværende tidspunkt er der omkring 11.000 internationale medarbejdere i Aalborg-virksomheder. 

Derfor arbejder vi for, at rekruttering af arbejdskraft og en god modtagelse af internationale medarbejdere, sammen med et internationalt fokus især i vores skoler, er væsentlige bidrag til den fortsatte vækst og udvikling i Aalborg Kommune.

Vi ønsker at sikre bedre muligheder for internationale borgere og virksomheder og deres relation til Aalborg. Vi vil blive bedre til blandt andet at inddrage internationale og nye borgere mere aktivt - socialt, erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt og synliggøre verden i Aalborg.  

Konkrete indsatser

Af eksempler på indsatser kan nævnes International House North Denmark og Invest in Aalborg.

International House North Denmark

For at imødekomme denne stigende internationale arbejdskraft i Nordjylland og Aalborg har vi bidraget til etableringen af International House North Denmark. Denne indsats' overordnede formål er at tiltrække og fastholde international arbejdskraft.

Med International House North Denmark samles service, tilbud og rådgivning til internationale borgere for hele Nordjylland.

Læs mere om vores services på International House North Denmark's hjemmeside

Invest in Aalborg

Invest in Aalborg arbejder målrettet på at tiltrække nye virksomheder og investeringer til Aalborg. 

Læs mere om vores services på Invest in Aalborg's hjemmeside

I Aalborg Kommune har vi gode erfaringer med at deltage i EU-programmer og skaffe midler til nationale og internationale projekter på alle niveauer.

Som kommune ønsker vi at prioriterer faglige samarbejder og netværk inden for EU endnu mere i fremtiden. Deltagelse i EUs programmer gør det muligt at igangsætte større initiativer med en langt større økonomi. Det betyder, at Aalborg i fremtiden kan fortsætte den igangværende udvikling, og dermed gøre byen stadigt mere voksende.

For at sikre en stærk tiltrækning af EU-midler involverer Aalborg Kommune sig, allerede på nuværende tidspunkt, i mange EU-fællesskaber, som giver en lang række muligheder for at indgå i udviklingsprojekter, med sigte mod at skabe et mere bæredygtigt og innovativt Aalborg. 

Aalborg Commitments

Siden 1994 har Aalborg aktivt gjort en indstats for at skabe relationer til udlandet med fokus på bæredygtig udvikling. Aalborg samarbejder blandt andet med organisationen ICLEI om fælles hjemmeside og afholdelse af konferencen "European Sustainable Towns and Cities Campaign" hvert 3. år.

Med denne indsats ønsker Aalborg at styrke byens brand som en bæredygtig by, med afsæt i Aalborg Commitments. Derfor prioriteres i disse år en tydeligere synlighed i internationale sammenhænge om Aalborgs kommende, bæredygtige initiativer.

Læs mere om Aalborg Commitments på Sustainable Cities Platform

Regionale samarbejdspartnere

Region Nordjylland, de nordjyske kommuner samt Aalborg Universitet har siden kommunalreformen drevet Norddanmarks EU-kontor. Formålet med EU-kontoret er at medvirke til at skabe resultater for regionens virksomheder på det internationale område samt at tiltrække EU-finansiering til projekter i Nordjylland.

Læs mere om mulighederne på Norddanmarks EU-kontors hjemmeside

Aalborg Kommune er i konkurrence med andre byer og regioner om vækst og arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med andre byer - og udforsker verden i partnerskaber. 

Derfor vil vi blive bedre til at synliggøre Aalborg Kommune ved at opdyrke og vedligeholde strategiske internationale kontakter og samarbejdspartnere, til at understøtte udvikling for erhvervslivet, jobskabelse og vækst.

Aalborg Kommune har gennem flere år deltaget i forskellige EU-projekter og netværk og har opbygget tætte samarbejdsrelationer med Hamborg, Oslo og Gøteborg, blandt andet gennem forskellige EU-projekter inden for Interreg Nordsø og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak programmerne.  

Aalborg skal være proaktiv 

Vores international perspektiv indebærer, at Aalborg Kommune proaktivt indgår i samarbejder og netværk med byer og regioner i den nærmeste geografi. 

Eksempelvis kan det unikke nordiske give en særlig gevinst. De nordiske lande har mange ligheder, lave sproglige barrierer og kort afstand imellem sig. Der findes således mange potentialer for et internationalt samarbejde herimellem og EU-fonde, der er særligt tilknyttet det nordiske samarbejde.

Nordeuropæisk samarbejde

Aalborg Kommune vil i de kommende år intensivere samarbejdet med de andre nordeuropæiske lande, og ligeledes deltage i flere EU-støttede projekter med samarbejdspartnere fra eksempelvis Sverige, Norge, Tyskland og Holland. 

Læs mere om Interreg på programmernes hjemmesider:

Se Øresund-Kattegat-Skagerrak programmets hjemmeside

Se Nordsø programmets hjemmeside 

Aalborg Kommune har en lang tradition for at danne venskabsbyer rundt om i verden. Formålet med dette indsatsområde er at styrke de fremtidige muligheder, der ligger i Aalborgs venskabsbyer. 

Som venskabsby indvilliger vi i at samarbejde og videndele mellem de andre venskabsbyer og dermed sikres større og mere innovative kulturelle tiltag, bedre erhvervssamarbejde og bedre muligheder for de studerende.

Nye kulturelle muligheder

Aalborg er en kendt by ude i verden og mange byer, områder og lande ønsker at indgå i venskabsbyaftaler med Aalborg Kommune. Ambitionen er derfor, at Aalborg Kommune i fremtiden arbejder mere strategisk med de nuværende venskabsbyer, ligesom der gøres en mere målrettet indsat i forhold til etableringen af nye. 

Dette perspektiv indebærer således, at Aalborg Kommune via stor diversitet i samarbejdet med de nye forskellige venskabsbyer fremmer interkulturel forståelse hos kommunens borgere og skaber nye fælles aktiviteter til glæde for såvel borgere, erhvervsliv og kommune. 

Prioriteringen af venskabsbyerne er et led i Aalborg Kommunes internationale arbejde. Der vil i fremtiden prioriteres aftaler med venskabsbyer inden for erhvervssamarbejde og samarbejde mellem universiteter og havne. Derudover ønskes samarbejde om kulturelle og tiltag og events. 

Se hvilke venskabsbyer Aalborg Kommune har på Aalborg Events hjemmeside

Christina Zinck Folmand Knudsen

Chefkonsulent

25 20 15 31

czf@aalborg.dk

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang