Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Bæredygtig kommune Gør en grøn forskel Klimapartnerskaber

Indgå klimapartnerskab

Enkeltvirksomheder, brancheforeninger og handelsfællesskaber kan indgå en professionel og gensidigt forpligtende klimapartnerskabsaftale med Klimaalliancen. Klimaalliancen understøtter den ambitiøse grønne omstilling i Aalborg Kommune og landsdelen generelt. Vi har alle et ansvar, og sammen kan vi gøre en forskel.

Skal I være med?

Vi ønsker at gøre mindre udledning af CO2 til en fælles opgave for os alle. For at opnå den ambitiøse besparelse indgår Klimaalliancen partnerskaber med de aktører i Aalborg Kommune, der kan og vil gå forrest.

Det gør vi ved at indgå gensidigt forpligtende klimapartnerskabsaftaler. Partnerne forpligter sig ved konkrete handlinger til blandt andet at gennemføre en reduktion af deres CO2-aftryk. Aalborg Kommune forpligter sig til at understøtte indsatsen ved at bidrage med sparring, viden og erfaring. Vi skaber dialog om bedre udnyttelse af blandt andet overskudsvarme. Vi bygger bro til kandidater, der kan hjælpe med løsninger og lignende tiltag.

Hvis du vil vide mere

Med klimapartnerskaber har Aalborg Kommune, sammen med de lokale aktører, taget lederskab for den grønne omstilling. Vi ønsker at indgå konkrete aftaler. Vi har på nuværende tidspunkt indgået 43 aktuelle klimapartnerskabsaftaler med aktører inden for både industri, landbrug, detail, almene boliger og uddannelser.

Fælles for de nuværende klimapartnere er, at de, sammen med Aalborg Kommune, har forpligtet sig til konkrete tiltag og handlinger i forhold til CO2-reduktion. De har indgået hver sin aftale med det fokus, der giver mening for netop dem. Fælles for dem alle er viljen til handling.

Vi vil gå forrest og både understøtte, inspirere og hæve ambitionsniveauet. Dét vil vi gøre i fællesskab.

Bliv en del af Klimaalliancen Aalborg. At være en del af Klimaalliancen forpligter. Vi ønsker handling. Derfor er der også tale om gensidigt forpligtende aftaler, hvor både I og Aalborg Kommune skriver under.

Klimaalliancen er med til at udfordre og konkretisere jeres arbejde med den grønne omstilling. Der er tale om konkrete aftaler og handlinger ude hos de enkelte partnere. Samtidig forpligter Aalborg Kommune sig også til at være strategisk sparringspartner både før, under og ikke mindst efter, I underskriver en klimapartnerskabsaftale.

Aftalen udarbejder vi med udgangspunkt i jeres organisations behov. Indholdet varierer derfor alt efter, hvor langt I er i klimaarbejdet.

Der er løbende opfølgning på aftalen, hvor vi evaluerer indsatser og beskriver eventuelle nye. I kan løbende blive inspireret på dialogmøder med vidensdeling og samarbejde på tværs af brancher.

Det vigtigste er, at I har vilje til og ambitioner om at gøre en forskel for klimaet. 

Det Grønne Rejsehold giver nyuddannede fra Aalborg Universitet eller University College Nordjylland mulighed for opkvalificering inden for grøn omstilling, cirkularitet og bæredygtig vækst. Kandidaterne på Det Grønne Rejsehold kommer med forskelligartede faglige baggrunde. De får værktøjer og ny viden til, hvordan de kan omsætte og anvende deres uddannelse inden for den grønne omstilling.

Projektet har siden 2015 givet stor værdi for den grønne omstilling i nordjyske virksomheder og givet nyuddannede relevant viden. Det Grønne Rejsehold er et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Klimaalliancen, Aalborg Kommune.

Nordjyske organisationer, som er medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling eller organisationer i Aalborg Kommune, som har indgået en klimapartnerskabsaftale med Klimaalliancen, har mulighed for at få et hold fra Det Grønne Rejsehold til at arbejde med et konkret potentiale inden for den grønne omstilling. Det betyder i praksis, at 4-5 deltagere med hver deres faglige baggrund og opdaterede nyeste viden inden for grøn omstilling arbejder målrettet med en konkret case, som er skræddersyet den enkelte virksomhed.

I 2023 starter kurset mandag den 11. september. Ansøgningsfrist er torsdag den 24. august 2023 klokken 8.00.

Deltagere på Det Grønne Rejsehold arbejder med emner som:

 • cirkulær økonomi
 • FN’s 17 verdensmål
 • miljøledelse
 • værdikæder
 • data og sporbarhed
 • digitalisering
 • tilskudsmuligheder
 • grønne forretningsmodeller
 • nudging
 • kommunikation af bæredygtighed
 • green hushing og green washing
 • proportioner og væsentlige og mindre væsentlige udfordringer
 • tipping point og drivhuseffekten.

Er det noget for din organisation?

Det Grønne Rejsehold har allerede hjulpet cirka 50 nordjyske virksomheder. Er du eller din organisation interesseret i at få en gruppe fra Det Grønne Rejsehold til at kigge på en konkret problemstilling eller blot få en vurdering af, hvordan I griber arbejdet med bæredygtighed an, så er der hjælp at hente.

Andre virksomheder har for eksempel fået hjælp til at:

 • udpege konkrete indsatser ift. arbejdet med FNs verdensmål samt kommunikation af dette
 • få udarbejdet businesscase af en cirkulær forretningsmodel
 • udarbejde materiale og test af adfærdsdesign og nudging til at understøtte affaldssortering
 • kortlægge potentialer i hele forretningen
 • udpege potentialer i hele eller dele af værdikæden
 • udarbejde et klimaregnskab og fokuseret indsatsområder
 • se digitaliseringens muligheder som en del af et cirkulært forretningsområde
 • få et katalog med anbefalinger til handlinger
 • udarbejde en bæredygtighedsstrategi eller klimahandleplan.

Kontakt

Ønsker du mere information om Det Grønne Rejsehold, kan du kontakte projektleder Anne Mette Dalum:

Skriv mail til anne.mette.dalum@aalborg.dk

Ring på telefon 25 20 24 20.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang