Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Bæredygtig kommune Biodiversitet Vi udvikler hverdagsmål sammen

Vi udvikler hverdagsmål sammen

Vi arbejder med at gøre verdensmål til hverdagsmål. Vi hylder den grønne DNA, samtidig med at vi opfordrer til endnu mere grøn handling. For selvom vi er gode på nogle områder, er vi slet ikke i mål endnu. Men ved en fælles indsats er vi godt på vej. Bliv klogere på nogle af de projekter og initiativer, som skal være med til at skabe bæredygtig udvikling – miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Verdensmål til hverdagsmål

Vi arbejder for og stiler mod en bæredygtig udvikling med fokus på forskellige områder. 

Strategiske fokusområder inden for klima

 • Udvikle en samlet klimahandlingsplan og klimabudgetter/-regnskaber  
 • Etablere Klimapartnerskaber og skabe grønne jobs indenfor energiteknologi og forskning
 • Udtagning af lavbundsjorde
 • Skabe mere våd natur
 • Sikre sårbare naturtyper og landbrugsjord

Strategiske fokusområder inden for ressoucer

 • Mindre privat forbrug og mindre affald
 • Fremme cirkulær økonomi
 • Fremme bæredygtig indkøbspraksis
 • Mindske spild i produktion og forbrug
 • Understøtte bæredygtig dannelse og adfærd

Strategiske fokusområder inden for ulighed

 • Fremme lighed i sundhed
 • Fremme lige muligheder for alle
 • Fremme den kommunale indsats og understøtte de frivillige organisationers bekæmpelse af ensomhed
 • Fremme fællesskaber og mental sundhed
 • Understøtte aktivt og lige medborgerskab
 • Fremme inkluderende byplanlægning og boligsociale indsatser
 • Fremme lige levevilkår mellem by og land
 • Fremme social mobilitet

Strategiske fokusområder inden for biodiversitet

 • Sikre det mest værdifulde natur og de truede arter først
 • Udlægge flere arealer hvor natur har førsteprioritet
 • Prioritere mere vild natur med fri dynamik
 • Mere viden til alle borgere om natur og bedre adgang til natur af høj kvalitet
 • Sammenbinde, udvide og pleje vores naturområder

Du kan læse om nogle af de grønne og bæredygtige initiativer, der foregår rundt om i kommunen.

Hvis du vil vide mere

Lokal klimahandlingsplan efter internationale standarder

DK2020 er et dansk klimaprojekt foranlediget af Real Dania, som de danske kommuner kan ansøge om at deltage i. Aalborg Kommune deltager i projektets første omgang, som havde opstart i november 2020.

Lokal indsats bidrager til internationale mål

DK2020 tilbyder kommuner støtte og rådgivning af projektpartner CONCITO til at fremme det kommunale klimaarbejde. På knap halvandet år skal de deltagende kommuner udarbejde klimahandlingsplaner med samme ambitiøse planlægningsstandard (Climate Action Planning Framework; CAPF), som anvendes i det internationale bynetværk C40. Herigennem skal klimahandlingsplanerne leve op til både den danske målsætning om en reduktion af drivhusgasser på 70% i 2030 samt Paris-aftalens ambitioner om et nuludslip senest i 2050. Yderligere skal klimahandlingsplanen vise, hvordan kommunen vil gribe klimatilpasningsarbejdet an, så potentielle klimaforandringer afbødes. DK2020 har således til formål at sætte skub i et klimaarbejde i Danmark, som efterlever Paris-aftalen og ligeledes avancere Danmark til at blive et foregangsland i kampen for den grønne omstilling.

Fælles klimahandlingsplan

Klimahandlingsplanen er en fælles klimahandlingsplan for hele kommunen. Med ambitiøse målsætninger, skal der ambitiøse handlinger til, og det kræver et stærkt samarbejde mellem Aalborg Kommune, virksomheder og almene borgere.

Involvering og dialog med relevante samarbejdspartnere skal føre til initiativer, handlinger og metoder, der sikrer, at Aalborg Kommune bidrager til nationale og internationale klimamålsætninger.

Verdensmålene vedrører os alle. I Aalborg Kommune arbejder vi målrettet med de 17 Verdensmål – vi gør verdensmål til hverdagsmål. Det kan du mærke gennem vores arbejde med:

 • Klima
 • Ressourcer
 • Ulighed
 • Biodiversitet

Med Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategi ønsker Byrådet at sætte retning for et arbejde, der kan sikre, at udviklingen i Aalborg Kommune er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig samt socialt retfærdig.

For at sikre bæredygtig udvikling kræver det en aktiv indsats på globalt, nationalt, kommunalt og lokalt plan. Der er brug for, at vi går sammen i fællesskaber for at løse nogle af de store udfordringer. Ideer, tips og forslag til handlinger udvikler vi i samarbejde med virksomheder, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner og dig! Fællesskaber og partnerskaber er afgørende – vi udvikler os sammen!

Hvordan gør vi koncerter, events og oplevelser mere bæredygtige? Det har flere nordjyske festivaler og events fokus på gennem et stærkt samarbejde med Aalborg Kommune og UCN. Med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tager nordjyske festivaler og events sammen et skridt i den bæredygtige retning.

Vi arbejder blandt andet med, hvordan vi kan minimere affaldsmængden, hvilken mad og drikke der serveres, og hvordan vi undgår madspild. 

Flere har også fokus på mere bæredygtig transport, og at strømforbruget minimeres og drives med vedvarende energi. 

Gennem forskellige uddannelsesforløb, netværk og inspirationsoplæg arbejder festivalerne med at definere nye indsatser, der både skaber vækst og øget bæredygtighed. Festivalerne involverer både gæster og samarbejdspartnere, når der tages store og små skridt i den bæredygtige retning.   

Få tips og tricks i grøn guide for festivaler og events

Kontakt

Ønsker du mere information om grøn vækst i festivaler og events, kan du kontakte projektleder Lisbeth Eeg:

Skriv mail til Lisbeth Eeg

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang