Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Principper for inklusion

Principper for inklusion

Titel: Principper for inklusion – Stærke Fællesskaber
Vedtaget: Oktober 2022 af Børne- og Undervisningsudvalget


I Børn og Unge har vi både ansvar og pligt til at ruste alle børn og unge til et godt liv. At have et godt liv i dagtilbud og skole har afgørende betydning for, hvordan man klarer sig senere i livet som ung og voksen.

I Børn og Unge insisterer vi på at lykkes med at skabe de bedste vilkår for, at de alle trives i meningsfulde fællesskaber, at de bliver så dygtige, de kan, og bliver klar til at møde verden med troen på sig selv.

I Børn og Unge står vi sammen med børn og unge, deres familier, netværket og hele det omgivende samfund. Omgivelser og netværk har afgørende betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Det har vi sammen et fælles ansvar for at lykkes med.

Det betyder, at:

 • vi møder børnene og de unge med respekt, accept og rummelighed
 • vi skaber rammer og læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge lærer, udvikles og trives i de almene tilbud i nærmiljøet sammen med deres kammerater
 • vi har stærke specialtilbud men flere let tilgængelige og forebyggende indsatser i almenområdet tæt på barnet/den unge
 • vi skaber sammenhæng mellem special- og almenområdet som gensidig styrker kvaliteten i tilbuddene med større fokus på fællesskabet og ikke alene det enkelte barn/ung
 • vi styrker inklusion sammen med barnet, forældre og netværk i en ligeværdig dialog med barnets perspektiv som udgangspunkt
 • vi skaber sammenhængende forløb for børn, unge og familier i et tværprofessionelt samarbejde, hvor ingen giver slip før andre tager over
 • vi arbejder målrettet med at forbedre praksis med afsæt i forskning og praksiserfaringer
 • vi er nysgerrige på hinandens praksis for at blive klogere på fællesskabet og det enkelte barns behov
 • vi har en ledelse, der går foran og viser tydelig retning, så det er muligt for alle i Børn og Unge at lykkes med ”Stærke Fællesskaber”

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang