Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Organisation Vision for Job og Velfærd

Vision for Job og Velfærd

I Job og Velfærd er vi til for mennesker. Vi vil sikre fremtidens arbejdskraft ved at endnu flere unge gennemfører en uddannelse. Vi vil øge jobvæksten og have flere ind i arbejdsfællesskabet. Vi vil have mangfoldige og trygge boligområder at bo og vokse op i. Vi vil have økonomisk sammenhæng. Vi vil, at mennesker med behov for særlig støtte har samme muligheder for at udnytte eget potentiale og samme ansvar for eget liv som andre. Færre børn og familier skal være i udsatte positioner, og flere skal være en del af sunde og stærke fællesskaber. Det er det, Job og Velfærd handler om.

Vision

"Vi vil gentænke velfærd og skabe værdi sammen med borger og samfund."

Det vil vi gøre gennem fire handlemønstre:

Handlekraft

Vi griber opgaverne med sikker hånd. Vi har mod til at gå nye veje, og insisterer på at lære af vores fejl og successer. Vi har fingeren på pulsen og sikrer rette indsats i rette tid. Vi tror på, at resultater og medarbejdertrivsel går hånd i hånd.

Partnerskaber

Vi er generøse med vores viden og rækker ud efter andres. Vi arbejder sammen på tværs, mobiliserer samfundet omkring os og ser værdi i borgerne og deres netværk. Vi er stærkere sammen.

Forenkling

Vi vil, at mødet med os er ligetil og enkelt for borgerne. Vi bruger ord, der er til at forstå og oversætter det komplekse. Vi visker de organisatoriske grænser ud, så borgerne oplever sammenhæng. Det skal være let at være i kontakt med os.

Dialog

Vi ser det hele menneske. Vi er nysgerrige og kommunikerer i øjenhøjde. Vi udviser ordentlighed. Vi lytter og finder løsninger sammen med dem, vi er her for. Det handler om deres liv. Deres drømme. Deres styrker og potentialer.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang