Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi og statistik Iværksætteranalyse - nye virksomheder, vækst og overlevelse

Iværksætteranalyse - nye virksomheder, vækst og overlevelse

Fem nøgletal om iværksætteri og nye virksomheder i Aalborg

  • Der blev i 2021 etableret 1.064 nye virksomheder i Aalborg Kommune
  • Nye virksomheder udgør 11 procent af den samlede virksomhedsmasse 
  • 50 procent af de nye virksomheder eksisterer stadig efter tre år
  • 29 procent af de nye virksomheder oplever moderat eller høj vækst efter tre år
  • Top-3 brancher for iværksætteri er Videnservice, Bygge og anlæg samt Handel

1.064 nye virksomheder i Aalborg

I 2021 blev der i alt etableret 1.064 nye virksomheder i Aalborg Kommune. Antallet af nye virksomheder er i 2021 på højde med antallet i 2018.

Vi opgør løbende, hvor mange nye CVR-numre, der registreres i Aalborg Kommune inden for markedsrettede erhverv, fordi nye CVR-numre er en tidsaktuel indikator for nye virksomheder. Ikke alle nye CVR-registreringer er dog reelt nye virksomheder. De reelt nye virksomheder opgøres som nye CVR-registreringer inden for markedsrettede erhverv, men frasorteret genstartere, fusioner og lignende, og der medtælles kun virksomheder med en vis økonomisk aktivitet.

Som en tommelfingerregel bliver der typisk registreret dobbelt så mange CVR-numre om året som de reelt nye virksomheder udgør. De 1.064 er reelt nyt virksomheder. 

I denne analyse tager vi udgangspunkt i de reelt nye virksomheder, som blev etableret i 2021, hvorfra de nyeste tal stammer. Analysen er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. 


Etableringsrater i de store danske byer

Etableringsraten viser, hvor stor en andel de nye virksomheder udgør af den samlede virksomhedsmasse. Etableringsraten defineres her som antal reelt nye virksomheder i procent af eksisterende virksomheder med mindst én ansat.

Aalborg har en etableringsrate på 10,7 procent og ligger dermed under landsgennemsnittet på 11,4 procent. Randers og Esbjerg ligger under Aalborg og landsgennemsnittet, mens København, Aarhus og Odense med etableringsrater på henholdsvis 16 procent, 12,8 procent og 11,5 procent har en højere andel af nye virksomheder end Aalborg. 

Figur viser etableringsraten i de største danske byer samt landsgennemsnittet for 2021. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Etableringsrater i de største danske byer samt landsgennemsnit for 2021


Branchefordeling

I 2021 blev der i Aalborg etableret flest nye virksomheder inden for branchen Videnservice, som blandt andet dækker over konsulentvirksomhed, reklamebureauer og advokater. Her blev der etableret 151 nye virksomheder. 

Der blev etableret næstflest nye virksomheder inden for Bygge og anlæg med i alt 111 nye virksomheder. Herefter følger Handel, hvor der blev etableret 107 nye virksomheder.

De to største brancher for virksomheder med startår i 2021 var også de to største brancher blandt virksomheder med startår i 2019.

Figur viser, hvordan de nye virksomheder fordeler sig på brancher i 2021. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Sådan fordeler de nye virksomheder sig på brancher


Valg af selskabsform

De fleste nye virksomheder etableret i 2021 i Aalborg er oprettet som selskaber. 519 virksomheder, svarende til 49 procent er således oprettet som A/S, ApS med videre. 

Der er 476 enkeltmandsvirksomheder, svarende til 45 procent af de nye virksomheder, mens der er 24 interessentskaber, svarende til to procent. 

Den procentvise fordeling på selskabsformer er relativ stabil for Aalborg i perioden 2014-2021. På landsplan ses for virksomheder etableret i 2021 lidt flere enkeltmandsvirksomheder (49 procent) og lidt færre selskaber (45 procent). 


Eksport og iværksætteri

En mindre del af de nye virksomheder er ”born global” - det vil sige, at de har eksport allerede i startåret. Der er 70 virksomheder ud af de i alt 1.064 nye virksomheder, som har eksport i deres første år. Det svarer til, at knap syv procent har eksport i startåret. 

I perioden 2014-2021 har antallet af nye virksomheder med eksport i startåret ligget mellem 66 og 84 virksomheder.

Figur viser, hvor mange af de nye virksomheder, som har eksport i deres startår. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Andel af nye virksomheder, som har eksport i deres startår

Sammenlignet med de øvrige store byer i Danmark er der i Aalborg færre nye virksomheder, som har eksport i startåret.

I København har 12,6 procent af virksomhederne eksport i startåret, og i Aarhus er det otte procent. Kun Randers ligger lavere end Aalborg med 6,3 procent. Der er dog tale om forholdsvis små tal, og procentsatserne kan derfor ændres på baggrund af forholdsvis beskedne udsving i faktiske tal.


Så mange af de nye virksomheder overlever

I 2018 blev der etableret 1.061 nye virksomheder i Aalborg Kommune. Ved at følge disse virksomheder over tid kan vi se, at der var 811 virksomheder, svarende til 76 procent, som fortsat havde aktivitet i 2019. I 2020 havde 635, svarende til 60 procent, fortsat aktivitet. I 2021 var der 528 tilbage af de oprindelige 1.061 nye virksomheder. Det svarer til en overlevelsesgrad efter tre år på 50 procent.

Figuren viser, hvor mange af de nye virksomheder i 2018 der overlever efter første, andet og tredje år. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.   

Figur: Så mange af de nye virksomheder i 2018 overlever efter første, andet og tredje år 

Aalborg er på niveau med Aarhus og over landsgennemsnittet med hensyn til de nye virksomheders overlevelse. Esbjerg har en overlevelsesgrad efter tre år på niveau med landsgennemsnittet på 49 procent. Randers og København har en overlevelsesgrad på 47 procent, mens Odense blandt sammenligningskommunerne har den laveste overlevelsesgrad på 46 procent.

For både landsgennemsnit og de store byer er overlevelsesgraden efter tre år faldet de seneste år. I 2019 havde både Aalborg og landsgennemsnittet en overlevelsesgrad efter tre år på 55 procent. København havde en overlevelsesgrad på 53 procent og Randers på 62 procent. Det generelle fald i overlevelsesgraden efter tre år kan skyldes høj beskæftigelse, udfasning af IVS-ordningen i 2021 
samt generelt større usikkerhed under og efter Covid-19. 


Nye virksomheder med høj og moderat vækst

Når de nye virksomheder kan fejre tre års fødselsdag er der 8,5 procent af virksomhederne, som oplever høj vækst, 20,1 procent, som oplever moderat vækst og 71,4 procent, som oplever lav eller ingen vækst. 

Høj vækst er her defineret som virksomheder med en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på over 20 procent over en treårig periode (dog 30 procent for virksomheder med under 10 ansatte). Virksomheder med høj vækst skal samtidig have en absolut vækst på minimum 3 millioner kroner over perioden.  

Moderat vækst er her defineret som virksomheder med en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på 10-20 procent over en treårig periode (dog 10-30 procent ved under 10 ansatte).  

Samlet set opnår 28,6 procent af virksomhederne høj eller moderat vækst tre år efter deres etablering., når vi ser på de virksomheder i 2021, som blev etableret i 2018. Til sammenligning var det samlet set 26,7 procent af de nye virksomheder i 2019 (med etableringsår i 2016), som opnåede høj eller moderat vækst. 

 

Figuren viser andel af vækstvirksomheder tre år efter etablering. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

 

Figur: Andel af vækstvirksomheder tre år efter etablering


Aalborg har en høj andel vækstvirksomheder 

Af Aalborgs nye virksomheder, som blev etableret 2018 har 28,6 procent opnået moderat eller høj vækst. Sammenlignet med de øvrige store byer i Danmark har Aalborg en forholdsvis høj andel af vækstvirksomheder. Kun Esbjerg, med 32,5 procent, har en højere andel nye vækstvirksomheder.  
Aalborg ligger også over landsgennemsnittet, som er på samlet 27,8 procent. Aalborg ligger også over landsgennemsnittet, som er på samlet 27,8 procent. 

Figuren viser andel af vækstvirksomheder tre år efter etablering sammenlignet med de største danske byer og landsgennemsnittet. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Andel af vækstvirksomheder tre år efter etablering sammenlignet med de største danske byer og landsgennemsnittet


Nye virksomheder skaber jobs

Iværksætteri medvirker til jobskabelse og beskæftigelse. De nye virksomheder i Aalborg, som blev etableret i perioden 2018-2021, bidrager i 2021 til beskæftigelsen med 2.526 årsværk. Hertil kommer ejerne af personligt ejede virksomheder, hvilket svarer til 1.377 ejere, som også må formodes at være fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. 

Dermed bidrager de nye virksomheder med en samlet beskæftigelse på 3.903 årsværk i 2021. 

De nye virksomheder, som blev etableret i 2018 havde i gennemsnit 0,2 ansatte i startåret.  I 2021 havde de gennemsnitligt 1,2 ansatte.  

Figuren viser de nye virksomheders samlede bidrag til beskæftigelsen i 2021. Det er de virksomheder, som blev etableret i årene 2018-2021. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: De nye virksomheders samlede bidrag til beskæftigelsen i 2021. Det er de virksomheder, som blev etableret i årene 2018-2021. 

Aalborg ligger i startåret på landsgennemsnittet med 0,2 årsværk. I 2021 ligger Aalborg med 1,2 årsværk lige under landsgennemsnittet, som er på 1,3 årsværk. Sammenlignet med de andre store byer i Danmark er der meget lidt forskel i startåret, som for alle er mellem 0,2 og 0,4 årsværk. Tre år efter etablering, altså i 2021, ligger de store byer 1,1 og 1,7 årsværk. Randers ligger lavest med 1,1 årsværk, og Odense højest med 1,7 årsværk. 


Nysgerrig på flere detaljer?

Ovenstående analyse er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Analysen er en del af BusinessAalborgs BEDREOverblik analyser. BusinessAalborg er erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune, som blandt andet tager pulsen på erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland og ser på udviklingen i brancher, beskæftigelse, CVR-numre, befolkning og meget mere.

Har du spørgsmål til analysen, er du altid velkommen til at kontakte os. Få tilsendt analysen som PDF ved at skrive til business@aalborg.dk

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang