Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Kvalitetsstandarder Madservice - mad og måltider

Madservice - mad og måltider

Titel: Kvalitetsstandard 2024: Madservice - mad og måltider

Vedtaget: Godkendt af Senior- og Omsorgsudvalget 15.05.2024


Kvalitetsstandard 2024

Aalborg Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og mad og måltider, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune.

Derudover er der lavet kvalitetsstandarden ”Generel Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der forventes af dig. Her er det også beskrevet at borgere, som kan forbedre deres funktionsniveau, skal tilbydes et rehabiliteringsforløb, som vi forventer du deltager aktivt i.

Denne kvalitetsstandard omhandler madservice. Er du interesseret i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de her på siden under de respektive områder. Du er også meget velkommen til at henvende dig til Kontaktcentret(se info nedenunder).


Hvem kan få bevilliget mad?

Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men bestemt efter behov. Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine egne ressourcer og du skal som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her afklarer vi sammen, hvad du selv kan klare, hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen og hvad du skal have hjælp til.

Hvis du på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder ikke selv kan klare hele eller dele af tilberedningen af din varme mad, har du mulighed for at få hjælp til det. Du kan læse mere herom i kvalitetsstandarden for Personlig Pleje.

Der bevilliges som hovedregel ikke mad, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år, der har mulighed for at klare opgaverne.

Senest 7 dage efter at du eller en pårørende har ansøgt om madservice, vil du få en afgørelse på, om du kan få bevilget madservice.

Hvad er formålet med mad og måltider?

Formålet med hjælpen er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem sunde og varierede måltider. Det er endvidere vores mål, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet.

Det kan f.eks. være et mål, at du selv kan klare at anrette og spise morgenmad, og dette mål kan f.eks. opnås ved at kommunen hjælper med madservice til det varme måltid.


Hvad kan du få hjælp til?

I Aalborg Kommune har du mulighed for at få:

 • mad med udbringning
 • mad uden udbringning.

Det er visitationen, der sammen med dig afgør, hvilken hjælp, du kan tilbydes.

Mad uden udbringning: Maden kan spises på spisestedet eller afhentes hos leverandøren.

Valgmuligheder

Når du er bevilget mad, kan du:

 • afhængigt af den valgte leverandør, vælge mellem at få udbragt kølemad eller varm mad
 • vælge mellem minimum to daglige hovedretter ved normalkost ved varm udbragt mad, kølemad eller mad uden udbringning
 • vælge mellem hovedret og biret eller kun hovedret
 • få diæt/individuelt tilrettede måltider, hvis du har behov for det (herunder bl.a. energitæt, vegetar, glutenfri, laktosefri)
 • dagligt til- og framelde ved akut opståede situationer eksempelvis pludseligt opstået sygdom

Menuplan

Ved planlægning af menuerne tager leverandøren højde for sæson og højtider. Der skal tages højde for, at en af de 2 menuer på samme dag ikke indeholder fisk/indmad. Maden tilberedes af friske råvarer, herunder også økologiske varer.

Leverandøren udarbejder og udleverer en menuplan hver måned. Du skal foretage valg af menu for månedens dage og returnere den udfyldte menuplan med madchaufføren eller direkte til leverandøren. Ved mad uden udbringning afleveres menuplanen til leverandøren/spisestedet.


Energiindhold i et måltid samt energifordelingen på protein, fedt og kulhydrat

Energiindholdet og energifordelingen i måltidet skal følge anbefalingerne i dansk institutionskost. Et standardmåltid skal ligge mellem 2250 og 3100 kilojoule (535-740 kalorier) og indeholde minimum 18 % protein.

Hvis hovedretten er suppe, er den på en 0,5 liter. Der medfølger tilbehør til maden, f.eks. mælk til frugtgrød, brød og sennep til kålsupper, kanelsukker til risengrød.


Et middagsmåltid består som minimum af

Standardmåltid

En hovedret består af:

 • 100 gram kød/120 gram fars/120 gram fisk (mad af fars er hakket kød, som iblandes andre råvarer)
 • 150 gram kartofler, ris eller pasta
 • 100 gram grøntsager, 75 gram råkostsalat eller
 • 25 gram surt, varierende efter menuen
 • 1,5 deciliter sovs
 • En biret består af: 2 deciliter dessert eller
 • 2,5 deciliter suppe

Der er fokus på sunde og klimavenlige måltider i fødevarestrategien i Aalborg kommune, derfor kan der være menuer med mindre eller ingen kød. Der tages højde for, at det ikke er begge menuer på samme dag og menuen vil altid indeholde minimum 18 % protein (Sundhedsstyrelsens anbefalinger).

Der er mulighed for flere kartofler til hovedretten uden ændring af prisen.
Ernæringsvejledning.
Visitationen er ansvarlig for at inddrage relevante samarbejdspartnere i forhold til vejledning om mad, måltider og ernæring.

Ændringer i forhold til de bevilgede ydelser

Når du er bevilget madservice og ønsker ændringer vedrørende leverancen kontakt da leverandøren.


Betaling for maden

Fra 01.01.2024 er der følgende priser for et standardmåltid:

 • 66,00 kroner for hovedret og biret
 • 61,00 kroner for hovedret
 • 27,00 kroner for madpakker
 • 17,00 kroner for proteindrik

Betaling sker hver måned. Uanset hvilken leverandør du har valgt, foregår betalingen via PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice). Det betyder, at du ved første betaling vil modtage et girokort, som du skal betale via dit pengeinstitut eller på posthuset. Du skal i forbindelse med den første betaling selv sørge for at den fremtidige betaling bliver tilmeldt PBS.

Hvis du har spørgsmål vedr. maden eller leverancen, er du velkommen til at kontakte leverandøren.

Klage

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage over den. Klagen skal du sende til visitationen.

Hvis du er utilfreds med maden eller madleverancen, skal du kontakte leverandøren.

Du kan læse mere om fristerne for at klage og hvordan du klager i kvalitetsstandarden ”Generel information”.


Særligt for mad med udbringning

Tilbuddet indeholder

Du kan, afhængigt af den valgte leverandør, vælge mellem kølemad og varm udbragt mad.

Kølemad leveres minimum en gang om ugen på et nærmere fastlagt tidspunkt mellem 8.00-16.00.

Varm udbragt mad leveres hver dag på et nærmere fastlagt tidspunkt i tidsrummet 11.00-13.30.

Tidspunkt og eventuelt dag for leveringen fastlægges af leverandøren. Du kan forvente, at maden leveres +/- 30 minutter inden for det fastlagte tidsrum, ellers vil du blive kontaktet af leverandøren. Du skal være hjemme, når maden leveres.

Du modtager mad til alle dage, medmindre du aftaler andet med visitationen. Ved udbragt kølemad skal leverandøren være behjælpelig med at sætte maden i køleskabet. Leverandøren skal ved varm udbragt mad være behjælpelig med at tage låget/filmen af emballagen. 

Hvis du vælger kølemad og visitationen vurderer, at du ikke selv kan varme maden, kan en medarbejder fra hjemmeplejen hjælpe med at varme maden på et nærmere fastlagt tidspunkt i dagtimerne. Denne hjælp kan også gives som støtte og vejledning over skærm, hvis hjælpen du har behov for, vurderes egnet til det.

Hvis du modtager varm udbragt mad, og på grund af særlige omstændigheder (f.eks. lægebesøg) undtagelsesvis ikke er hjemme, er leverandøren forpligtet til at levere maden i en termokasse.

Madpakker, proteindrik og mad til gæster

Hvis du er omfattet af tilbuddet om mad med udbringning, kan du også blive visiteret til madpakker, som indeholder 4 halve stykker smørrebrød.

Har du behov for proteindrik, kan du visiteres til det.

Du kan også købe mad til enkelte gæster.

Proteindrik, madpakker og mad til gæster leveres altid sammen med hovedretten. Det kan ikke bestilles og leveres særskilt.

Flytning eller aflysning af hjælpen

Madleverancen kan ikke aflyses fra leverandørens side. Den enkelte leverandør er forpligtet til at levere mad til dig efter de aftalte vilkår. Hvis leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at ændre tidspunktet for levering af maden, aftaler leverandøren dette konkret med dig.

Du kan aflyse madleverancen en enkelt dag eller for en periode. Afbestilling skal i givet fald finde sted til leverandøren senest dagen før leveringen inden klokken 13.00. Ønsker du at flytte tidspunktet for leveringen aftales dette med leverandøren. Det er ikke sikkert, leverandøren kan efterkomme dit ønske.

Ved indlæggelse på sygehus, skal maden afbestilles ved leverandøren. Det gøres enten af dig, dit netværk eller af hjemmeplejen.

Hvis du ikke har afmeldt maden, og chaufføren ikke opnår kontakt med dig, vil visitationen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen, eventuelt ved at kontakte en pårørende. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil visitationen som sidste udvej rekvirere låsesmed. Udgiften til låsesmed påhviler dig.

Du skal kontakte leverandøren, hvis maden ikke leveres til det fastlagte tidspunkt (+/- 30 minutter inden for det fastlagte tidsrum), eller hvis madleverancen helt udebliver. Leverandøren skal sørge for, at du får et erstatningsmåltid samme dag.

Til- og afmelding

Hvis du ønsker at afmelde madleverancen helt, kontaktes visitationen.

Afmelding fra madleverancen kan finde sted med en dags varsel, fra leverandøren modtager afmeldingen. Leverandøren er ansvarlig for, at opkrævning af din betaling for ydelsen stopper samtidig med leveringsstoppet.

Hvis du på et senere tidspunkt igen ønsker at få leveret mad, kontaktes visitationen med henblik på en ny bevilling om at modtage udbragt mad, idet en tilkendt ydelse, der fravælges endeligt, ikke efterfølgende kan genoptages uden en ny afgørelse.


Særligt for mad uden udbringning

Maden kan spises eller afhentes på spisestedet i tidsrummet 11.30-13.00 på de aftalte dage.

Hvis du henter maden hos leverandøren, skal du selv sørge for termotaske eller lignende til at transportere maden i.

Leverandøren kan være behjælpelig med indkøb heraf.

Flytning eller aflysning af hjælpen

Madleverancen kan ikke aflyses fra spisestedet. Det enkelte spisested er forpligtet til at servere/udlevere mad til dig efter de aftalte vilkår.

Du skal spise eller afhente maden på spisestedet på de aftalte dage. Hvis du er forhindret i det, skal du melde afbud senest dagen før klokken 13.00.

Ved indlæggelse på sygehus skal maden afbestilles ved leverandøren. Det gøres enten af dig, dit netværk eller af hjemmeplejen.

Hvis du ikke kommer på spisestedet på de aftalte dage, og du ikke har meldt afbud, vil visitationen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil visitationen som sidste udvej rekvirere låsesmed.

Udgiften til låsesmed påhviler dig.

Ændringer i madleverancen

Hvis du ønsker ændringer i madleverancen, skal leverandøren kontaktes. Det gøres enten af dig, dit netværk eller af hjemmeplejen.

 

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang