Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Opdatering: Områder påvirket af branden på Løvvangskolen

Opdatering: Områder påvirket af branden på Løvvangskolen

Et udvidet område er berørt af sod og askenedfald – anvisningen til borgere med nedfald i haverne er stadig den samme. Nyt om indtag af fødevarer afventer.

OBS! For den nyeste information i forbindelse med branden, henviser vi til følgende nyhed: Spørgsmål og svar vedrørende branden ved Løvvangskolen og de berørte områder (opdateres løbende efter behov) (aalborg.dk)


Det markerede område på kortet er særligt påvirket af branden, og her kan der forekomme asbest. Området er afspærret og borgere bedes holde sig fra området. Skadesservice står for oprydning.

Nye analyser af nedfald foretaget udenfor nærområdet til branden viser fortsat ingen tegn på asbest. Dermed er der ikke tale om spredning af asbest til et større område.

Indtag af fødevarer fra haver og kolonihaver i det berørte område

Kommunen er fortsat i dialog med Fødevarestyrelsen angående indtag af fødevarer fra haver og kolonihaver, hvor man har oplevet nedfald af askestykker og brændt affald.

Har du oplevet nedfald i din have, så skyl i første omgang de afgrøder, der kan skylles, før de spises og lad resten stå, indtil vi har den endelige vurdering fra Fødevarestyrelsen.

Fund af aske og brændt affald på den anden side af Centralkirkegården

Efter yderligere besigtigelser i et større areal i Nørresundby, har vi konstateret, at der også er askenedfald i området lige øst for Centralkirkegården. Vi har særligt fundet askestykker i en del af området mellem Centralkirkegården og Nørresundby Gymnasium, dertil i mindre omfang i området lige øst for gymnasiet. Der kan altså være risiko for nedfald efter branden i et større område end først antaget.

Anvisninger til, hvordan borgerne skal forholde sig, hvis de finder nedfald i deres haver, er dog stadig den samme. Det brændte materiale skal samles i en pose til restaffald og smides i containeren til restaffald. Derefter vaskes redskaber og overflader med sæbevand.

Oprydning ved Løvvangskolen så småt igangsat

Oprydning går så småt i gang flere steder omkring og indenfor det afspærrede område ved Løvvangskolen. Oprydningen starter med det udenfor matrikel og går så udefra og ind. I første omgang starter man med at opsamle og fjerne de små fragmenter af asbestholdigt materiale, der måtte være, samt større brændte materialer i arealet omkring skolen. Oprydningsarbejdet følger anvisningerne fra politi og beredskab nøje, så alt går forsvarligt til.


Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang