Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Tandpleje Specialtandpleje

Specialtandpleje - til borgere med betydelig nedsat funktionsevne

Specialiseret tandpleje tilbud til borgere, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Tilbuddet gælder borgere med omfattende behov for sygepleje- eller pædagogisk bistand

Behandlingen foregår primært i Specialcenter for Voksentandpleje på Filstedvej 10, 9000 Aalborg.

Der er loftslifte på klinikkerne. Borgerens ledsager skal selv kunne betjene liften.

 

Hvis du vil vide mere

Henvisning sker ud fra en faglig vurdering af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

Vurderingen bør foretages af en fagperson, der har kendskab til og jævnlig kontakt med borgeren.

Følgende borgere kan henvises direkte til Specialtandpleje:

  • Borgere, der har ophold i kommunale eller regionale boformer efter Serviceloven.
  • Borgere, der har ophold i kommunale eller regionale almene ældreboliger (efter lov om almene boliger med videre, der enten er etableret af kommunen eller af regionen efter aftale med kommunen). Henvisningen foretages af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Henvisningsblanketten kan bestilles hos Specialtandplejen på telefon 99 82 34 50. 

Visitationen til Specialtandplejen sker på grundlag af en faglig vurdering af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

Der er en egenbetaling på 183,- kroner per måned (202x).

I følge bekendtgørelse nummer 179 om tandpleje §29 reguleres prisen én gang årligt den 1. januar. 

Beløbet dækker den tandbehandling og forebyggelse, der ud fra en tandlægefaglig vurdering er behov for, og som er realistisk at gennemføre.

Der tilbydes også behandling i generel anæstesi (narkose).

Kontakt

Specialtandplejen

Filstedvej 10 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 50

Skriv til os

Åbningstider

Nedsat funktionsevne: Borgeren har en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang