Skip til hoved indholdet

Støtte i hverdagen

    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen
Kørsel og hjælpemidler

Hjælpemidler, bevilling og bestilling af kørsel...

Kontaktpersonsordning

Hjælp til hverdagen, få en særlig kontaktperson, hjælp til døvblinde...

Botilbud

Handicap, funktionsnedsættelse, behov for støtte, social service...

Ledsageordning

Funktionsnedsættelse, fysisk handicap, psykisk handicap, ledsager ...

Bostøtte

Handicap, funktionsnedsættelse, bostøtte, hjælp hjemme, udsat, sociale problemer...

Støtte hvis du har udfordringer

Korte intensive forløb, individuelle løsninger, udfordringer...

Aktivitets- og samværstilbud

Samvær, fællesskab, indhold i hverdagen...

Personlig assistance

BPA, ansæt egne hjælpere, arbejdsleder i eget hjem ...

Misbrugsbehandling

VAMiS, misbrug, nedsat psykisk funktionsevne, rusmidler...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang