Skip til hoved indholdet

Støtte i hverdagen

    Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Voksne med handicap Støtte i hverdagen
Aktivitets- og samværstilbud

Samvær, fællesskab, indhold i hverdagen...

Kørsel og hjælpemidler

Hjælpemidler, bevilling og bestilling af kørsel...

Støtte hvis du har udfordringer

Korte intensive forløb, individuelle løsninger, udfordringer...

Kontaktpersonsordning

Hjælp til hverdagen, få en særlig kontaktperson, hjælp til døvblinde...

Ledsageordning

Funktionsnedsættelse, fysisk handicap, psykisk handicap, ledsager ...

Bostøtte

Handicap, funktionsnedsættelse, bostøtte, hjælp hjemme, udsat, sociale problemer...

Botilbud

Handicap, funktionsnedsættelse, behov for støtte, social service...

Personlig assistance

BPA, ansæt egne hjælpere, arbejdsleder i eget hjem ...

Misbrugsbehandling

VAMiS, misbrug, nedsat psykisk funktionsevne, rusmidler...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang