Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Livets afslutning Kirkegårde og gravstedstyper

Kirkegårde og gravstedstyper i Aalborg

På de kommunale kirkegårde kan du vælge mellem forskellige gravstedstyper. Du kan også tilkøbe renhold og vedligeholdelse af et gravsted.

Kommunale kirkegårde

I Aalborg findes der 3 kommunale kirkegårde:

 • Almen Kirkegård
 • Søndre Kirkegård
 • Østre Kirkegård

Almen Kirkegård er kendetegnet som en bykirkegård, Søndre Kirkegård er kendetegnet som en skovkirkegård og Østre Kirkegård er kendetegnet som en havekirkegård med staudekvarterer for urnegravsteder.

På de kommunale kirkegårde kan du vælge forskellige gravstedstyper. Du kan også tilkøbe hjælp til anlæggelse, renhold og vedligeholdelse, eller du kan stå for det selv.

Hvis du vil vide mere

 • Almen Kirkegård, Hasserisgade 9, 9000 Aalborg
 • Søndre Kirkegård, Blomstermarken 62, 9000 Aalborg
 • Østre Kirkegård, Filstedvej 76, 9000 Aalborg

På de 3 kommunale kirkegårde i Aalborg kan du erhverve følgende typer af gravsteder (det er dog ikke alle gravstedstyper, der findes på alle tre kirkegårde):

 • Traditionelt kistegravsted
 • Kistegravsted i græs
 • Kistegravsted i græs med plantemuligheder
 • Traditionelt urnegravsted
 • Urnegravsted i græs
 • Urnegravsted i græs med plantemuligheder
 • Anonym urnefællesplæne
 • Urnegravsted i stauder
 • Anonymt urnegravsted i stauder
 • Muslimsk gravsted
 • Urnemur

Traditionelt kistegravsted

Traditionelt kistegravsted giver mulighed for individuel udsmykning og beplantning. Gravstedsindehaver bestemmer selv, hvordan gravstedet skal anlægges, men vejledning kan søges hos kirkegårdens personale.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud forud for retten til gravstedet.

Traditionelt urnegravsted

Traditionelt urnegravsted giver mulighed for individuel udsmykning og beplantning. Erhvervelsesprisen indbefatter første tilplantning.

Gravstedsindehaveren bestemmer selv, hvordan gravstedet skal anlægges, men gartnerkontoret skal kontaktes for aftale om tilplantningen.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet samt renholdelse, som udføres af kirkegårdens personale.

Kiste- og urnegravsted i græs

Gravstedet er anlagt i et græsareal, hvor der er mulighed for at markere gravstedet med et gravminde nedlagt i græsarealet. Der må kun sættes ét gravminde per gravsted. For gravstedet gælder særlige bestemmelser for gravminde, pyntning med mere. Du kan kontakte Kirkegårdskontoret, for at få tilsendt bestemmelserne. Se info nedenunder.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet samt græsslåning, som udføres af kirkegårdens personale.

Kiste- og urnegravsted i græs med plantemuligheder

Gravstedet kan være anlagt med gennemgående baghæk, bunddækkende planter omkring gravmindet og græs på resten af gravstedet. Der må kun sættes ét gravminde per gravsted. For gravmindets materiale og udformning gælder særlige bestemmelser, som kan rekvireres gennem Kirkegårdskontoret.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet samt græsslåning og renholdelse, som udføres af kirkegårdens personale.

Urnemur

Urnegravstedet er placeret på indersiden af kirkegårdens ydermur i et fælles anlæg. Hvert gravsted er en niche, hvor urnen er placeret bag et gravminde af marmor, som gravstedsindehaveren selv bestiller og betaler hos en stenhugger.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet.

Anonym fællesplæne

Urnen placeres i et græsareal, og den præcise placering kendes kun af Kirkegårdskontoret. Pårørende kan ikke være med til urnenedsættelsen. Blomster skal lægges på fællesplænens kranseplads.

I fredningsperioden betales for erhvervelse samt græsslåning, som udføres af kirkegårdens personale.

Urnegravsted i stauder

Urnegravstedet ligger i et fælles staudeanlæg uden synlig afgrænsning af det enkelte urnegravsted. I perioder må det forventes, at stauderne kan dække gravmindet. Stauderne bliver nedklippet i foråret, og må ikke beskæres af gravstedsindehaveren. Det er muligt at markere gravstedet med ét gravminde placeret i en jernsokkel. For gravmindets materiale og udformning gælder særlige bestemmelser, som kan rekvireres gennem Kirkegårdskontoret.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet samt pasning af stauderne, som udføres af kirkegårdens personale.

Anonymt urnegravsted i stauder

Urnegravstedet ligger i et fælles staudeanlæg uden synlig afgrænsning af det enkelte urnegravsted. 

Beplantningen må ikke beskæres af gravstedsindehaveren. Det er ikke muligt at markere gravstedet med et gravminde. Pårørende kan være med til urnenedsættelsen.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet, samt pasning af stauderne, som udføres af kirkegårdens personale.

Muslimsk gravsted

Gravstedet er anlagt i et græsareal, hvor det er muligt at markere gravstedet med et gravminde. For gravmindets placering og pasning af græsarealet gælder særlige bestemmelser, som kan rekvireres gennem Kirkegårdskontoret.

Ved erhvervelse og forlængelse betales der forud for retten til gravstedet, samt græsslåning og renholdelse, som udføres af kirkegårdens personale.

Efter en begravelse i et traditionelt gravsted, sætter kirkegårdens personale gravstedet midlertidigt i stand med muldjord, så gravstedet er klar til at blive anlagt.

Herefter kan du vælge:

 • At lade kirkegårdens personale udføre tilplantningen. Bemærk at dette er en del af erhvervelsesprisen for et traditionelt urnegravsted.
 • Selv at tilplante gravstedet. Kontakt først gartnerkontoret for en eventuel opmåling af gravstedet.

På Almen Kirkegård står du som gravstedsindehaver for plantning og vedligeholdelse af hække. På Søndre Kirkegård og Østre Kirkegård sørger kirkegårdens personale for plantning og vedligeholdelse af baghæk, mens for- og sidehække plantes og vedligeholdes af dig som gravstedsindehaver. Du skal dog være opmærksom på eventuelle særlige bestemmelser for det enkelte gravsted.

Hvis du selv planter hækken, skal gartnerkontoret kontaktes for opmåling, inden der plantes. For- og sidehække skal som udgangspunkt være af samme art som baghækken. Ønsker du en anden hæktype, skal der indhentes særlig tilladelse hos Kirkegårdskontoret. Du har mulighed for at købe ydelsen hos gartnerkontoret.

Hvis kirkegårdens personale på noget tidspunkt skal overtage gravstedet til ren- eller vedligeholdelse, må der ikke være pålagt perlegrus eller skærver, som er større end 9 mm. Fiberdug, plastik og lignende må ikke være lagt ud på gravstedet.

Renholdelse af gravsted

Renholdelse af gravstedet kan tilkøbes til traditionelle kistegravsteder, men er en del af prisen for traditionelle urnegravsteder. Renholdelsen omfatter:

 • Fjernelse af ukrudt cirka hver 4. uge fra april til og med oktober
 • Fjernelse af visne blomster én gang om ugen
 • Hækklipning én gang om året
 • Aftagning af gran/julepynt

Renholdelse betales forud for ét år ad gangen.

Vedligeholdelse af gravsted

Vedligeholdelse af gravstedet kan tilkøbes til traditionelle kiste- og urnegravsteder.

Vedligeholdelse af gravstedet omfatter ud over renholdelse også:

 • Udskiftning af planter, som er for store eller er gået ud
 • Beskæring af planter
 • Supplering med perlegrus eller skærver
 • Rensning af gravminde efter behov
 • Opretning af gravstedet og gravminde

Betaling for vedligeholdelse af gravstedet sker som et engangsbeløb for den periode gravstedet er erhvervet.

Årstidens blomster

Årstidens blomster kan tilkøbes til traditionelle kistegravsteder, kistegravsteder i græs med plantemuligheder, traditionelle urnegravsteder, urnegravsteder i græs med plantemuligheder samt til urnemuren. Forud for plantningen skal der være etableret en plantekumme. Du skal være opmærksom på eventuelle særlige bestemmelser for det enkelte gravsted.

Forårsblomster (stedmoder/hornvioler) plantes i begyndelsen af april
Sommerblomster plantes i begyndelsen af juni
Efterårsknoplyng/pyntekål plantes i september

Du kan se udvalget af blomster ved at kontakte gartnerkontoret.

Årstidens blomster betales forud for ét år ad gangen, men kan eventuelt også indgå i en flerårig aftale. Der kan tilkøbes vanding til årstidens blomster.

Granpyntning

Granpyntning kan tilkøbes alle traditionelle kiste- og urnegravsteder. Gravstedet pyntes med gran inden jul, og aftages efter 15. marts året efter.
Granpyntning betales årligt, men kan eventuelt indgå i en flerårig aftale.

Dekorationer

Dekorationer med mere kan tilkøbes alle gravstedstyper med undtagelse af urnegravsteder i stauder og de anonyme fællesplæner.

Dekorationer med mere betales årligt, men kan eventuelt indgå i en flerårig aftale.

Blomstervase

Du kan købe blomstervaser til nedgravning gennem gartnerkontoret, som sørger for nedgravningen.

Plantekumme til urnemuren

Du kan købe plantekummer i kobber til urnemuren gennem gartnerkontoret.

Kontakt

Kirkegårdskontoret

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 22 72

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Et gravsteds fredningstid er den periode, det tager for en kiste eller urne at forgå i jorden. Først herefter kan du vælge at sløjfe gravstedet.

Fredningstiden for urner er 10 år.

Fredningstiden for kister er 20 år.

Fredningstiden for barnekister er 10 år (kisten må maksimalt være 120 cm lang).

Efter fredningstidens udløb kan retten til gravstedet forlænges.

Hvis du ønsker at benytte et gravsted, du allerede har erhvervet, til en ny urnenedsættelse eller begravelse, skal du være opmærksom på følgende:

 • Retten til gravstedet skal forlænges med det antal år, som er nødvendigt for at overholde fredningstiden.
 • Der skal indhentes en tilladelse til nedsættelsen/begravelsen fra alle brugsberettigede til gravstedet. Særlig erklæring hertil kan rekvireres hos Kirkegårdskontoret.
 • Efter nedsættelsen modtager du et nyt gravstedsbrev, som erstatter alle tidligere gravstedsbreve.

Ved en kistebegravelse er det ofte nødvendigt af fjerne gravminder, beplantning samt dele af hækken. De planter, der vil kunne plantes igen, sættes til side. Kan planterne ikke genanvendes, vil de blive fjernet og bliver ikke erstattet.

Reetablering af gravstedet, herunder plantning af hæk, foretages eller betales af gravstedsindehaver. Du har mulighed for at købe ydelsen hos gartnerkontoret. Inden reetablering kan udføres, skal gravminder være genanbragt på gravstedet, eventuelt af en stenhugger bestilt af gravstedsindehaver.

Hvis du selv planter hækken, skal du kontakte gartnerkontoret for opmåling, inden plantningen foretages.

Vedtægten for Aalborgs kommunale kirkegårde trådte i kraft 1. juli 2020 og er godkendt af Kirkeministeriet og Aalborg Kommune.

En fysisk udgave af vedtægten kan rekvireres ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.

Der er udarbejdet:

 • Takster for begravelser
 • Takster for renholdelse
 • Takster for gravpyntning
 • Takster for årstidens blomster
 • Takster for fornyelse af gravplads
 • Klausuler

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf. Angiv titlen på det ønskede takstblad i emnefeltet.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 22 72

 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang